Blogit, 14.4.2021

Tyttöjen aseman parantaminen vaatii pitkäjänteistä vaikuttamistyötä

Lapset leikkivät

Vaikuttamistyö on tärkeä osa työtämme niin Suomessa kuin ohjelmamaissamme. Joskus sen tulokset realisoituvat vasta vuosia sen jälkeen, kun työmme on jo päättynyt, kirjoittaa Mari Luosujärvi.

Saimme vuoden alussa hyviä uutisia Boliviasta. Maan uusi hallitus on ryhtynyt yhdessä Bolivian Planin kanssa kehittämään uutta varhaiskasvatuslakia. Laki on määrä saada valmiiksi ja täytäntöönpanoon tämän vuoden loppuun mennessä. Muutoksen siemenet varhaiskasvatuslain parantamiseksi kylvettiin kuitenkin jo vuosia sitten.

Vaikuttamistyöllä pyrimme esimerkiksi lakimuutosten kautta parantamaan lasten ja tyttöjen asemaa. Se ei usein tuo pikavoittoja, mutta onnistuessaan vaikuttamistyö voi saada aikaan pitkäkestoista rakenteellista muutosta. Suurten onnistumisten taustalla on usein vuosien pitkäjänteinen työ.

Boliviassa pohjatyö tärkeän varhaiskasvatuslain edistämiseksi tehtiin jo vuosia sitten. Yritimme saada hallituksen tarttumaan varhaiskasvatuslain uudistamiseen jo vuosina 2012–2014, jolloin kehitimme varhaiskasvatusta Boliviassa Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella. Vaikka lakimuutos ei saanut tällöin vielä tuulta alleen, sen eteen tehty työ ei kuitenkaan haihtunut ilmaan. Vahvistimme Bolivian Planin asiantuntemusta varhaiskasvatuksesta aina vuoteen 2017 saakka, jolloin varhaiskasvatushankkeemme maassa päättyi. Tänä aikana Plan muun muassa pääsi asiantuntijana mukaan pöytiin, joissa varhaiskasvatuksesta ja muista varhaislapsuuteen liittyvistä asioista keskusteltiin Boliviassa virallisesti.

Nyt pöydälle otetun lakiehdotuksen kaltaista lakia pyrittiin saamaan läpi Boliviassa siis jo lähes kymmenen vuotta sitten. Toimin tuolloin Bolivian varhaiskasvatusohjelmasta vastanneena ohjelmapäällikkönä. Tuimme vahvasti vaikuttamistyötä, koska näimme, miten suuri tarve Boliviassa oli varhaislapsuutta koskevien palvelujen ja toimenpiteiden entistä kokonaisvaltaisemmalle ja paremmin koordinoidulle politiikalle.

Yhteiskunnallinen muutos, kuten tasa-arvon edistäminen, on hidas prosessi ja se kohtaa myös aktiivista vastustusta. Kestävä muutos vaatii pitkäjänteisestä ja periksiantamatonta työtä. Poliittiset ja yhteiskunnalliset tilanteet vaihtelevat ja vaikuttavat mahdollisuuksiin saada aikaan erilaisia uudistuksia. Vaikka työn hedelmiä ja tuloksia saatetaan välillä joutua odottamaan pitkään, määrätietoinen työ lasten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi ja eri osapuolten asiantuntemuksen kasvattamiseksi kannattaa aina.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi