Blogit, 14.11.2023

Työpajojen ohjaamisesta itsevarmuutta ja onnistumisen kokemuksia

Joukko nuoria ja heidän ohjaajiaan yhteiskuvassa, taustalla näytöllä teksti DNA & Plan.

Planin ja DNA:n tyttöjen digitaitoryhmään osallistuneiden nuorten ohjaamat työpajat kerryttivät ohjaustaitoja, kasvattivat itsevarmuutta ja antoivat tärkeän ensikosketuksen suomalaiseen työelämään.

Kesän ja alkusyksyn 2023 aikana Planin ja DNA:n tyttöjen digitaitoryhmän nuoret ohjasivat digitaalisiin teemoihin keskittyviä työpajoja muille Suomeen muuttaneille nuorille. Nuoret suunnittelivat ja harjoittelivat työpajoja yhdessä hankkeen ohjaajien kanssa osana digitaitoryhmän toimintaa.

Nuoret ohjasivat työpajoja esimerkiksi oppilaitoksissa ja erilaisissa järjestöissä. Työpajoja järjestettiin kahdelle eri ikäryhmälle, ja sisältöjä mukautettiin eri ikäisten osallistujien tarpeisiin.

Työpajojen sisällöt keskittyivät nuorten arkeen liittyviin digitaalisiin teemoihin, kuten tietoturvaan, sosiaaliseen mediaan ja algoritmeihin. Kaikki digitaitoryhmän nuoret saivat mahdollisuuden ohjata kaksi työpajaa muutaman hengen tiimeissä hankkeen ohjaajien kanssa. Työpajoissa hyödynnettiin osallistavia menetelmiä, kuten digibingoa ja erilaisia leikkejä.

Uutta itsevarmuutta esiintymiseen

Muiden edessä puhuminen ja suomeksi esiintyminen jännittivät monia nuorista ennen työpajaa. Nuoret kertoivat, että jännitystä kuitenkin lievitti se, että myös työpajojen osallistujat olivat Suomeen muuttaneita nuoria. Lisäksi pienet ryhmäkoot ja itseä nuorempi yleisö olivat tehneet ohjaamisesta osalle nuorista helpompaa.

Eräs työpajoja ohjannut nuori totesi työpajojen jälkeen, että vaikka aluksi oli jännittänyt, hän oli saanut ohjaamisesta hyvää esiintymiskokemusta ja hän uskaltaa nyt paremmin puhua suomea ryhmän edessä. Myös muut työpajoja ohjanneet nuoret olivat jo ensimmäisen työpajan ohjaamisen jälkeen yksimielisiä siitä, että heidän itsevarmuutensa on kasvanut työpajojen ohjaamisen myötä, että digitaidoista puhuminen ja niiden opettaminen muille on tulevaisuudessa helpompaa ja että ensi kerralla jännittäisi vähemmän.

Alkujännityksestä huolimatta työpajojen ohjaaminen olikin nuorille lopulta erittäin positiivinen ja opettavainen kokemus. Kaikki nuoret kertoivat työpajojen reflektoinneissa oppineensa uusia asioita muiden nuorten ohjaamisesta. Nuoret kokivat oppineensa merkittäviä taitoja, jotka liittyivät muun muassa erilaisten ryhmien ohjaamiseen, julkiseen puhumiseen ja tiimityöskentelyyn.

Mulla oli ennen vaikeaa esiintyä ryhmän edessä. Koulutehtävässä tänään, kun piti esitellä jotain, minua olisi jännittänyt enemmän, jos en olisi tehnyt työpajaa.

Työpajoja ohjannut nuori

Ensikosketus suomalaiseen työelämään

Monille digitaitoryhmän nuorista työpajan ohjaaminen toimi ensimmäisenä kosketuksena suomalaiseen työelämään. Nuoret saivat työpajojen ohjaamisesta palkkaa ja ohjaamiseen liittyvien taitojen lisäksi nuorten kanssa perehdyttiin Suomessa työskentelyyn liittyviin tärkeisiin käytäntöihin, kuten verokortin tai työluvan tarkistamiseen. Työpajoja ohjanneiden nuorten palautteessa korostuikin itsevarmuuden ja ryhmänohjaustaitojen lisäksi työkokemuksen ja palkan merkitys.

Digiaiheisten työpajojen ohjaaminen oli kaiken kaikkiaan onnistunut projekti. Sen tärkeimmät annit ovat tyttöjen digitaitoryhmän nuorten saamat arvokkaat kokemukset ohjaamisesta, esiintymisestä ja työelämässä toimimisesta. Nuorten innokkuus kerryttää osaamistaan ja ahkera valmistautuminen etukäteen olivat olennainen osa työpajojen onnistumista sekä osoitus nuorten motivaatiosta osallistua aktiivisesti suomalaiseen työelämään.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi