Blogit, 31.5.2021

Tasa-arvotyömme tuotti tulosta koronapandemiasta huolimatta

Mosambikilainen tyttö nojaa pylvääseen ja hymyilee.

Tyttösponssien ja Suomen ulkoministeriön tukema ohjelmamme edisti tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia viidessä ohjelmamaassa ja globaalikasvatusta Suomessa. Koronapandemia kiritti meidät löytämään luovia, tehokkaita ja digitaalisia ratkaisuja, kirjoittaa ohjelmapäällikkömme Elisa Hara.

Vuosi 2020 jää historiaan koko maailmaa kohdanneen uuden haasteen takia. Silti voimme ylpeänä todeta, ettemme antaneet tasa-arvon rapistua ja jopa edistimme sitä toiminta-alueillamme. Onnistumisen taustalla oli aiempi hyvin tehty työ, jonka päälle pystyimme rakentamaan.

Koronaviruspandemia ei ole ohi, ja työtä sen tasa-arvoa heikentäviä vaikutuksia vastaan tulee jatkaa joka päivä. Nyt on kuitenkin hyvä hetki juhlistaa tuloksia, joita saavutimme tyttöjen oikeuksissa haastavasta vuodesta huolimatta.

Positiivinen asenne konkretisoitui toiminnaksi

Kehitysohjelmamme “My Body. My Future.” kolmas toimintavuosi vahvisti jo aiemmin alkanutta, tasa-arvoa edistävää asennemuutosta Etiopiassa, Laosissa, Mosambikissa, Myanmarissa ja Ugandassa. Tyttöjen oikeuksille ja tasa-arvolle suotuisat asenteet konkretisoituivat toimintaan, ja ohjelmamme tavoitti ennätysmäärän ihmisiä, kun kumppanimme kehittivät uudenlaisia toimintatapoja koronasulkujen takia.

Tasa-arvosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista (SRHR) myönteisesti ajattelevien nuorten osuus kasvoi vuoden aikana, mikä näkyi myös käytännössä. Toiminnassamme mukana olevat nuoret uskaltavat puhua sekä toimia herkkienkin seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien teemojen ja oikeuksiensa puolesta.

Vaikka fyysisiä kohtaamisia ja tapahtumia rajoitettiin, nuoret ottivat kantaa ja jakoivat tietoa toisilleen ja yhteisöilleen esimerkiksi paikallisradioiden välityksellä. Koulujen ollessa kiinni tehostimme yhdessä nuorten kanssa toimintaa yhteisöissä ja toimme tietoa sinne, missä nuoret yhä kävivät, kuten Ugandassa kylien vesipisteille. Nuoret järjestivät keskusteluja, joissa käsittelivät ja haastoivat sukupuolinormeja.

Nuoret myös käyttivät seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita aiempaa enemmän. Taustalla on nuorten asennemuutoksen lisäksi se, että palveluja on kehitetty nuorille aiempaa vastaanottavaisemmiksi ja yhteisöt ovat hyväksyneet palveluiden käyttämisen. Koulutimme myös palveluiden tarjoajia nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Korona ei murentanut tasa-arvon kunnioitusta

Koronavuosi ei ollut helppo nuorten yhteisöille tai heidän vanhemmilleen. Heidän tukensa tasa-arvolle ei kuitenkaan horjunut. Vanhemmat sekä yhteisöjen uskonnolliset ja perinteiset johtajat tunnistavat roolinsa tasa-arvon edistämisessä. Uskonnollisten tilaisuuksien tarjoamia areenoita ja arvovaltaa käytettiin haitallisten käytäntöjen, kuten tyttöjen silpomisen ja lapsiavioliittojen, kitkemiseksi. Ugandassa seurakunnat kielsivät perinteisten avioliittoseremonioiden paraatit toiminnassaan, koska ne alentavat tyttöjä.

Vanhemmat ovat omaksuneet tasa-arvoa edistävää tietoa, asenteita ja käytäntöjä. Esimerkiksi lapsiavioliittojen hyväksyntä on vähentynyt. Vanhemmat tukevat nuorten pääsyä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin sekä kyseenalaistavat sukupuolittunutta kotitöiden jakoa aiempaa vahvemmin. He myös tunnistavat paremmin vammaisten lasten ja nuorten oikeuden SRHR-tietoon ja -palveluihin.

62 paikallista kumppaniamme edisti kanssamme tasa-arvoa. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja sidosryhmiemme sitoutuneisuus näkyi esimerkiksi uusina innovatiivisina toimintatapoina. SRHR-tietoa jaettiin koronatiedotuksen ja -toimien yhteydessä.

Koronarajoitusten tiukasti sulkemassa Mosambikissa kumppanimme koulutti opettajia etäopetusmenetelmistä, mikä edisti kymmenien tuhansien oppilaiden mahdollisuutta käydä koulua.

Lapsen oikeudet tutuiksi myös diginä

Suomessa koronapandemia mahdollisti digiloikan lasten oikeuksien, tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Etäyhteyksien avulla tavoitimme kouluja peräti 27 paikkakunnalla.

Vaikka lähettiläsvierailut järjestettiin etänä, niiden laatu ei heikentynyt. Vierailun tilanneista opettajista 91 prosenttia oli tyytyväisiä oppitunteihin.

Globaalikoulun verkko-oppimateriaalit olivat kysyttyjä: kouluille suunnatuilla sivustoilla oli 30 prosenttia enemmän kävijöitä kuin edellisvuonna. Tavoitimme myös kasvatusalan ammattilaisia yli tuplasti tavoitteemme verran, kun siirsimme koulutukset etäversioiksi. Koulutuksiamme kiitettiin innostaviksi, monipuolisiksi ja vuorovaikutteisiksi.

Tyttösponssi

Tytöt samalle viivalle

Edistä tyttöjen oikeuksia kuukausilahjoittajana. Tyttösponssina parannat heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia ja varmistat, etteivät he jää sukupuolensa takia taka-alalle.

Kolme tyttöä Dominikaanisesta tasavallasta
Kolme tyttöä Dominikaanisesta tasavallasta