Blogit, 1.6.2023

Opettajat ja kasvattajat muuttavat maailmaa pienin askelin

Joukko nuoria pitää käsissään isoa sinistä laatikkoa, jossa lukee isolla teksti: puhdas ilmasto

Kasvattajilla on erinomainen mahdollisuus edistää muutosta kohti kestävämpää elämäntapaa ja ottaa se jopa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan, globaalikasvatuksen suunnittelijamme Mari Tapio kirjoittaa.

Tänä keväänä Plan International Suomella oli ilo olla mukana Fingon koordinoimassa ja laajassa yhteistyössä toteuttamassa Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -täydennyskoulutushankkeessa ja sen Tampereen lähikoulutuksessa yhdessä Suomen Rauhanliiton kanssa. Opetushallituksen rahoittaman hankkeen koulutuspäivissä kouluttajina toimivat järjestöjen asiantuntijat sekä tutkijat.

Koulutus tarjosi opettajille ja kasvattajille herättelevän tiedon ja keskustelujen lisäksi aikaa ja tilaa pohtia rauhassa omia tapoja kestävän elämäntavan todeksi elämiseen työssä. Samalla paneuduttiin siihen, millaisia rooleja kasvattajilla voisi olla globaaleihin haasteisiin vaikuttajina ja maailman muuttajina.

Innostaja, kannustaja, esimerkki

Globaalien ongelmien ratkaiseminen ei ole mahdollista ilman innostavia esimerkkejä, joita seurata ja kopioida. Kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa on täysin sallittua ja suorastaan suotavaakin poimia toimivimmat käytännöt ja tehdä sama soveltaen perässä. Koulutuksen aikana oli mahtavaa huomata, miten eri kouluasteilta ja kasvatuksen kentiltä yhteen tulleet osallistujat inspiroituivat toisistaan ja laittoivat hyvät vinkit kiertoon. Osallistujat olivat muokanneet omaa työarkeaan kestävämmäksi esimerkiksi kisailemalla luokittain hyvän mielen ekotekojen tekemisessä ja keskittymällä omiin vahvuuksiin yhteisön ilmapiirin parantajana.

Toisaalta myös meidän kouluttajien kiitollisena tehtävänä oli jakaa osallistujille kannustavia esimerkkejä kestävyyskasvatuksen onnistumisista – rohkeasti vain kokeilemaan, pienin, vaikka vähän haparoivinkin askelin eteenpäin! Ei jäänyt epäilystäkään, etteivätkö he juuri näin teekin ja toimivat samalla itse innostajina omille kasvatettavilleen sekä työkavereilleen.

Kyseenalaistaja, herättelijä, toisintekijä

Globaalit ongelmat ovat niin monisyisiä ja hankalasti verkottuneita, että helppoja ja mutkattomia ratkaisuja niihin ei ole olemassa. Ratkaisut eli ongelmien juurisyihin vaikuttaminen ja jo syntyneiden haittojen vähentäminen vaativat ainakin monimutkaisten syy-seuraus-suhteiden ymmärtämistä ja rohkeutta kyseenalaistaa huonoja toimintatapoja. Tämän koulutuksen yhtenä tavoitteena oli kannustaa osallistujia tekemään toisin – sellaisilla tavoilla, jotka tuntuvat juuri heidän tilanteessaan ja työssään mahdollisilta.

Sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi opettajat ja kasvattajat voivat tehdä paljon, ja lähtökohdaksi voi ottaa vaikkapa eri ihmisryhmiin kohdistuvien tarpeettomien olettamusten (normien) purkamisen. Toisin tekeminen voi olla esimerkiksi valkonormatiiviseen tai heteronormatiiviseen puhetapaan puuttumista ja yhdenvertaisuuden sinnikästä vahvistamista oppilaitoksen toimintakulttuurissa.  

Vaikuttaja ja tunnekasvattaja

Kasvattajan ja kasvatettavan välinen pedagoginen suhde ei ole koskaan aivan tasa-arvoinen, vaan kasvattajalla on siinä enemmän valtaa – ainakin vaikutus- ja asiantuntijavaltaa. Opettajuuteen ja kasvattajuuteen liittyy myös aina kasvatettavan ohjaaminen kohti oppimista tai kasvua, eli muutosta. Siksi kasvattajilla onkin erinomainen mahdollisuus edistää muutosta kohti kestävämpää elämäntapaa ja ottaa se jopa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan.

Kasvattaja voi oikeutetusti käyttää valtaa ja auktoriteettiasemaansa kestävien arvojen edistämiseen. Tähän antavat selkärankaa niin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien perusteet kuin nuorisolain tavoitteetkin.

Toisaalta opettajat ja kasvattajat ovat globaalien ongelmien haastavuuden takia usein myös tunnekasvattajia, kun he joutuvat kohtaamaan esimerkiksi ilmastoahdistuksen vaivaamien tai sotaa paenneiden lasten ja nuorten raskaitakin kokemuksia ja tunteita sekä auttamaan niiden käsittelyssä.

Myös yhteiskunnallisista asioista keskustelu herättää joskus vahvoja tunteita, ja erimielisyydet tulevat siinä selkeästi esiin. Opettajan ja kasvattajan tehtävänä on silloin keskustelun turvallisuuden varmistaminen kaikkien osalta ja sen osoittaminen, että kaikkien tunteiden tunteminen ylipäätään on sallittua.

Tunteet voivat olla myös tehokkaita muutoksen motivaattoreita, joita ei kannata väheksyä vaikuttamistyössä.

Vaikuttamistekojen mahdollistaja

Transformer 2030 -koulutuksen aikana painotin osallistujille itse erityisesti sitä, että lapset ja nuoret on otettava aiempaa paremmin mukaan tekemään muutosta ja ratkomaan globaaleja ongelmia. On tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus itse päättää, mihin asioihin he vaikuttavat ja miten. Nuoret tarvitsevat myös paljon kannustusta ja luottamuksen vahvistusta siihen, että heillä todella on konkreettisia vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Opettajilla on tärkeä rooli erityisesti lasten ja nuorten tukijoina ja heidän vaikuttamistekojensa ja -projektiensa mahdollistajina. Usein massiivisilta tuntuvien ja monimutkaisten ongelmien edessä toivon luominen ja pieniinkin vaikuttamistekoihin kannustaminen asettuu kasvattajan tehtävissä ihan kärkipäähän.

Lisätyön sijaan olennaiseen keskittymistä

Opettajilla ja kasvattajilla on paljon paneutumista ja osaamista vaativa työ, jossa jaksaminen on usein kovilla. Yksi Transformer 2030 -koulutuksen tärkeimmistä tavoitteista on herättää oivallus, että globaaleihin kestävyyskysymyksiin tarttumisen ei tarvitse tuoda työhön yhtään lisää kuormitusta, vaan ennemminkin jopa helpotusta.

Koulutuksessa kannustettiin osallistujia miettimään, millaisten tehtävien tai toimintatapojen karsiminen voisi viedä omaa työtä ja työntekoa kestävämpään suuntaan. Olennaista on myös huomata kaikki ne teot, joita opettajat ja kasvattajat jo päivittäin tekevät kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi.

Muutos on jo hyvässä vauhdissa!

Lisää koulutuksia tulossa syksyllä

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -koulutus toteutetaan syksyllä 2023 vielä Oulussa ja verkkokoulutuksena. Silloin yhteistyöjärjestöinä ja asiantuntijakouluttajina mukana ovat Suomen Rauhanpuolustajat ja Suomen Lähetysseura. Lue lisää Fingon verkkosivuilta.

Planin globaalikoulun huippusuosittu, oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön keskittyvä Yhdessä kohti yhdenvertaista koulua -koulutus taas pidetään Tampereella 21.9. alkaen, ja ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Lisätietoja kaikista opettajille ja kasvattajille tarkoitetuista koulutuksistamme löydät globaalikoulun sivuilta.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi