Blogit, 15.6.2023

Naisten asemaa käsittelevä CSW-istunto nuoren silmin – mistä on kyse?

Generation Equality -nuoret vierailulla YK:n päämajassa New Yorkissa.

Kännykän omistaminen tai toimiva nettiyhteys eivät ole yksistään riittäviä takaamaan kaikkien naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen aseman parantumista, kirjoittaa Generation Equality -ryhmän jäsen Katri Jalonen.

“Pelkkä pääsy puhelimeen ja internetiin ei riitä, sillä meidän on myös pystyttävä käyttämään niitä turvallisesti.”

Näin totesin puheessani YK:n päämajassa New Yorkissa Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) istunnossa maaliskuussa 2023.

Pääsin edustamaan Generation Equality -nuortenryhmää YK:n CSW-istuntoon osana Suomen tasa-arvoministerin johtamaa virallista delegaatiota. Tämän vuoden CSW-istunto oli 67., ja senpääteemana oli sukupuolten tasa-arvon edistäminen teknologian ja innovaatioiden avulla. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Miten Generation Equality -kampanja liittyy tähän? Entä miksi Generation Equality -nuortenryhmä oli edustettuna New Yorkissa? Lue teksti ja pysyt kärryillä!

Mikä on CSW?

Commission on the Status of Women, suomeksi Naisten asemaa käsittelevä toimikunta, on tärkein maailmanlaajuinen elin, jonka ainoa tehtävä on edistää sukupuolten tasa-arvoa. CSW kerää tietoa, dokumentoi naisten elämää maailmassa ja muotoilee tasa-arvoa edistäviä maailmanlaajuisia normeja.

Vuosittain järjestettävässä istunnossa on aina pääteema ja tarkasteluteema. Pääteemana vuonna 2023 oli teknologia ja tasa-arvo. Tarkastelun alla taas oli 62. CSW-istunnon pääteema eli maaseudun naisten oikeudet.

Kaksiviikkoinen istunto tuo yhteen eri maiden hallituksien delegaatioita, yksityisen sektorin organisaatioita sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Istunnon ohjelma on jaettu virallisiin ja epävirallisiin sivutapahtumiin, joita voivat järjestää maiden edustajat, yritykset ja järjestöt yksin tai yhteistyössä. Sivutapahtumat ovat yleensä paneelikeskusteluja, joissa keskitytään kunkin CSW-istunnon pääteemaan.

Sivutapahtumien lomassa, suljettujen ovien takana, YK-maiden neuvotteluryhmät pyrkivät pääsemään yhteisymmärrykseen CSW-loppupäätelmäraportin sisällöstä. Loppupäätelmäraportti on CSW-istunnon näkyvin ja konkreettisin lopputuote. Se sisältää konkreettisia suosituksia hallituksille, hallitustenvälisille elimille ja muille instituutioille, kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja muille sidosryhmille. Suositukset tulisi panna täytäntöön kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Suljettujen ovien takana käydyt neuvottelut jatkuvat usein yömyöhään ja neuvottelijat pyrkivät löytämään tarvittavat kompromissit.

Eli CSW:ssä puhutaan naisten ja tyttöjen oikeuksista joka vuosi vaihtuvilla teemoilla ja lopputuotteena on kirjallinen raportti, jossa on suosituksia eri toimijoille siitä, miten tasa-arvoasiat tulisi hoitaa. Aika selkee, eikö?

CWS-istunto tuo yhteen eri maiden hallituksien delegaatioita, yksityisen sektorin organisaatioita sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. 

Generation Equality, CSW ja Suomi

Muistutellaan ensin mieleen, että mikäs se Generation Equality olikaan. Generation Equality -kampanja on UN Womenin aloittama maailmanlaajuinen viisivuotinen kampanja tasa-arvon saavuttamiseksi. Kampanjan tavoitteena on edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia niillä osa-alueilla, joilla kehitys on ollut hidasta. Kampanja pyrkii kirittämään Pekingin julistuksen tasa-arvon toimintaohjelmaa ja vastuuttamaan eri toimijoita konkreettisten tasa-arvotekojen toteuttamiseen. UN Women Suomen ja Plan International Suomen yhteinen Generation Equality -nuortenryhmä on perustettu elokuussa 2021.

Generation Equality -kampanja on jaettu kuuteen eri teemaan, joista yksi on teknologia ja tasa-arvo. Tämä teema keskittyy teknologian hyödyntämiseen tasa-arvon saavuttamiseksi, ja kyseisessä toimintaryhmässä Suomella on merkittävä johtorooli. Toimintaryhmän johtajana Suomi vahvistaa asemaansa tasa-arvon edelläkävijänä sekä tukee pitkän linjan ulkopoliittisia tasa-arvotavoitteita. 

Teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän johtorooli on Suomelle luonteva paikka, koska maamme on tunnettu teknologian, innovaatioiden ja tasa-arvon kärkimaana, ja johtajuus antaa mahdollisuuden tehdä tasa-arvotyötä etujoukoissa! 

Eli Suomella on johtorooli kansainvälisessä Generation Equality -kampanjassa teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmässä, ja tämän vuoden CSW-istunnon pääteema käsitteli teknologian ja innovaatioiden roolia sukupuolten tasa-arvon takaamisessa. Tämän vuoden CSW-teema sopi Suomelle kuin nenä päähän.

Nuoret ja CSW

Katri Jalonen pääsi edustamaan Generation Equality -nuortenryhmää New Yorkissa järjestettyyn CSW-istuntoon. 

Huh, olet selvinnyt termistöviidakon läpi tänne asti – hyvä sinä! 

Yleensä YK-istunnoissa on mukana Suomen YK-nuorisodelegaatti edustamassa nuorten ääntä kansainvälisessä päätöksenteossa. Tällä kertaa ulkoministeriö lähestyi meitä Suomen Generation Equality -nuoria ja pyysi meiltä edustajaa tämän vuoden CSW-istuntoon. Me olemme jo parin vuoden ajan perehtyneet teknologian ja tasa-arvon yhteyteen, joten oli luontevaa pyytää meitä nuorisoasiantuntijoiksi. Minut valittiin hakijoiden joukosta edustamaan ryhmäämme, ja olen siitä edelleen ikionnellinen!

Tärkein tehtäväni oli osallistuminen historian ensimmäiseen CSW-istunnon interaktiiviseen nuorisodialogiin. Sen tarkoituksena on mahdollistaa nuorten kuuleminen osana CSW:tä sekä antaa tilaa ja kaikupohjaa nuorten äänille. Nuorisodialogissa pidin puheenvuoron Suomen kyltin takana istuntosalissa ja se, jos joku, oli jännittävää! Puheessani korostin, kuinka ihmisoikeusperustaiset uudet teknologiat hyödyttäisivät kaikkia nykyisessä digimaailmassa. Kerroin Generation Equality -nuortenryhmän tekemästä Oikeus olla online -manifestista, joka vastuuttaa teknologiasektoria taistelemaan verkossa tapahtuvaa sukupuoleen perustuvaa häirintää ja syrjintää vastaan. Nostin esille, että turvallisemman netin luominen on hallitusten ja teknologiayritysten vastuulla. Tästä puheenvuorosta sain myös erittäin paljon hyvää palautetta, ihanan kannustava ilmapiiri!

Interaktiivisen nuorisodialogin yksi merkittävistä aiheista oli teknologian ja tasa-arvon lisäksi globaalin etelän nuorten aliedustus niin nuorisodialogissa kuin koko CSW-istunnossa. Globaalin pohjoisen valtioilla ja valtuuskunnilla on suurempi budjetti sekä passit, joilla viisuminen saaminen Yhdysvaltoihin on helppoa. On erityisen tärkeää nostaa tämä epäkohta esiin niissä tiloissa, joihin kaikilla ei ole mahdollista päästä käyttämään ääntään.

Minulla oli myös kunnia pitää Kirkon Ulkomaanavun ja sen kumppaneiden järjestämän sivutapahtuman avauspuheenvuoro. Tapahtuma keskittyi oman puhelimen tärkeyteen taloudellisen ja seksuaalisen voimaantumisen kannalta. Vaikka Suomessa keskustelu painottuu puhelimen vaaroihin, on tärkeä muistaa, että mobiililaitteet myös mahdollistavat pääsyn pankkitunnuksiin, terveystietoihin ja moniin palveluihin. Samaan hengenvetoon lisäsin, että näissäkään tilanteissa pelkkä puhelin ei riitä, jos käytettävä teknologia ei ole turvallista ja kaikille sopivaa.

Oma ydinviestini CSW:ssä oli korostaa, että kännykän omistaminen tai toimiva nettiyhteys eivät ole yksistään riittäviä takaamaan kaikkien naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen aseman parantumista. Meidän on varmistettava, että kehitettävä teknologia on turvallista, inklusiivista ja tasa-arvoista kaikille. 

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi