Blogit, 27.2.2024

Monimuotoisuus ei ole muotisana vaan avain nykyaikaisen organisaation menestykseen

Piirroskuva, jossa sinisellä taustalla on erilaisia käsiä.

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota voi erehtyä pitämään trendisanoina. Sitä ne eivät kuitenkaan ole. Ne ovat olennainen osa jokaisen aikaansa seuraavan ja menestyvän yrityksen toimintaa, Baharak Bashmani kirjoittaa.

DEI-kysymykset (diversity, equity, inclusion = DEI) eivät ole saaneet koskaan aiemmin niin paljon painoarvoa kuin nyt. Yritykset ympäri maailmaa tunnustavat tarpeen omaksua ja edistää näitä periaatteita organisaation kaikilla tasoilla. Samaan aikaan monessa yrityksessä vallitsee epätietoisuus: miten tahtotila muutetaan käytännöksi ja kuinka muutos aidosti monimuotoiseksi organisaatioksi onnistuu?

Konkreettiset DEI-toimenpiteet osana työn ja liiketoiminnan arkea osoittavat, ettei yritys ainoastaan tunnusta monimuotoisuuden tarvetta vaan myös pyrkii aktiivisesti luomaan turvallisen, muutosta ja kasvua edistävän ympäristön.

Tälle matkalle lähteminen voi tuntua yhtä pelottavalta kuin vuorelle kapuaminen, mutta hyvä uutinen on, että nykypäivän tiedon aikakaudella resursseja on helposti saatavilla. Lisäksi saatavilla on DEI-kysymyksiin erikoistuneita konsultteja, jotka ovat valmiita räätälöimään etenemissuunnitelman yhdessä yrityksen kanssa.

Muutos edellyttää ymmärrystä muutostarpeesta ja sen jälkeen aitoa tahtotilaa ryhtyä toimeen. Yhdessä nämä kaksi tekijää luovat mahdollisuuden mielekkäälle muutokselle. Kun organisaatio alkaa toteuttaa DEI-suunnitelmaansa, on ratkaisevan tärkeää seurata johdonmukaisesti edistymistä ja tehdä matkan varrella tarvittavat korjausliikkeet ja muutokset.

Monimuotoisuus tarkoittaa muutakin kuin sitä, että työyhteisössä tai tiimissä on eri taustoista tulevia ihmisiä. Moninaisuutta edistävässä rekrytoinnissa on painotettava työnhakijoiden ansioita ja ehkäistävä systemaattisesti syrjintää, joka liittyy hakijan ikään, etnisyyteen, sukupuoleen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, vamman tai muuhun mahdolliseen syrjintäperusteeseen. Jotta monimuotoisuuden mahdollisuudet voidaan todella hyödyntää, eri taustoista tulevien ihmisten tulee päästä mukaan päätöksentekoon.

Yritykset voivat rakentaa reilumpaa tulevaisuutta

Monimuotoisuuden vahvistaminen kaikilla työelämän osa-alueilla on tehokas keino purkaa ja torjua rakenteellista rasismia. On tärkeää huomata, ettei monimuotoisuutta saavuteta työpaikoilla pelkästään palkkaamalla työntekijöitä monista taustoista, vaan se edellyttää turvallisen ja osallistavan ympäristön luomista. Jokaisen työntekijän täytyy voida tuntea itsensä aidosti kuulluksi ja arvostetuksi.

Monimuotoisuus tarkoittaa usein pohjimmiltaan organisaation rakenteen perusteellista uudelleentarkastelua. Se edellyttää, että yritys tarjoaa turvallisen tilan kaikille työntekijöille, takaa näille yhtäläisen edustuksen, tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet ja edistää keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä. Näin yritys voi paitsi sopeutua muuttuviin aikoihin myös menestyä hyödyntämällä monimuotoisen työvoiman tuomia ainutlaatuisia näkökulmia ja kykyjä.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio eivät ole ohimeneviä trendejä tai tyhjiä iskulauseita, vaan ne ovat nykyaikaisen ja menestyvän yrityksen peruspilareita. Pysyäkseen merkityksellisinä ja kilpailukykyisinä organisaatioiden on sisällytettävä nämä periaatteet perusarvoihinsa, käytäntöihinsä ja toimintaperiaatteisiinsa. Näin yritykset rakentavat valoisampaa ja reilumpaa tulevaisuutta.

Tutustu yhteistyömahdollisuuksiin

Haluaako yrityksesi kantaa sosiaalista vastuuta sekä edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista?

Yritysyhteistyö Planin kanssa vahvistaa brändiä sekä sitouttaa ja motivoi henkilöstöä. Tarjoamme monipuolisesti yhteistyömuotoja erilaisille yrityksille. Kerromme mielellämme, miten juuri teidän yrityksenne voi tehdä Planin kanssa yhteistyötä

Lue lisää ja ota yhteyttä!

Tilaa yritysten uutiskirje

Tilaamalla yritysuutiskirjeemme saat kiinnostavia uutisia työelämästä ja tasa-arvosta sekä yritysyhteistyöstämme ja työmme tuloksista.