Blogit, 29.4.2024

“Lasten tulevaisuus on ilmastosta kiinni”

Kaksi tyttöä istuu joen rannalla El Salvadorissa.

Eri-ikäiset kansalaiset kokoontuivat 25.4. Ilmastoisovanhempien tilaisuuteen eduskunnan pikkuparlamenttiin keskustelemaan kestävän tulevaisuuden tekemisestä. Lastenhallituksemme varapuheenjohtaja Minni-Mansikka Kapanen piti tilaisuudessa puheen. Lue koko puhe alta!

”Mä synnyin vuonna 2006, ja olen nyt 17-vuotias. Mä täytän joulukuussa 18, ja silloin musta tulee lain silmissä aikuinen. Mun lapsuutta on varjostanut ilmastohätätila. Tämän vuoden tammikuu oli lämpötilaltaan korkein esiteollisen ajan jälkeen. Helmikuussa uutisoitiin, että maapallon keskilämpötila on noussut keskimäärin 1,5 celsiusastetta. Lämpenemisen seurauksia ovat yhä lisääntyvät lämpöaallot, kuivuus, tulvat, myrskyt ja veden puute. Suomen ylikulutuspäivää vietettiin kaksi viikkoa sitten. Unicefin mukaan maailmassa elää tällä hetkellä yli kaksi miljardia lasta. Ilmastohätätilalla, luonnon monimuotoisuuden romahtamisella ja saastumisella on suora vaikutus jokaisen lapsen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja elämään.

Mun lapsuuteen on vaikuttanut ilmastonmuutoksen aikaansaama ilmastoahdistus. Oon joutunut murehtimaan planeetan tulevaisuudesta ennen omasta tulevaisuudestani huolehtimista. Oon pyrkinyt purkamaan ja käsittelemään tätä ilmastoahdistusta esimerkiksi ilmastomielenosoituksissa, joita varten oon välillä jäänyt jopa pois koulusta. Lapsilla tulisi olla oikeus saada äänensä kuuluviin, erityisesti niissä asioissa jotka koskettaa lapsia, ja ilmastonmuutos on juuri sellainen asia. Usein lapsia halutaan kuulla näennäisesti tai pelkän muodon vuoksi. Esimerkiksi että, tullaan ilmastotapahtumaan, mutta ei oikeasti haluta kuunnella sanomaa tai toteuttaa vaadittavia toimia. Monet lapset menettävät lapsuudestaan aikaa ilmastotoimien vaatimiseen, kun oikeasti lapsella tulisi olla oikeus turvalliseen lapsuuteen, jonka tärkeimpänä työnä on leikkiminen ja opiskeleminen. Lapset ansaitsevat tulla kuulluiksi, ja tuntea, että heidän sanoillaan on painoarvoa, koska se on totta.

Ilmastonmuutos vaarantaa jokaista lapsen oikeutta

YK:n julistamat lapsen oikeudet ovat sidoksissa toisiinsa. Tämä meinaa sitä, että jos joku lapsen oikeus on heikossa asemassa, heikentää se muitakin lapsen oikeuksia. Tällä hetkellä ilmastonmuutos vaarantaa jokaista lapsen oikeutta, kuten päällimmäisenä, oikeutta elää. Lapsen oikeuksien toteutuminen vaatii puhdasta ja turvallista elinympäristöä kuten puhdasta vettä ja puhdasta ilmaa, joiden mahdollisuutta ilmastonmuutos uhkaa. Vaikka ilmastonmuutoksella on ollut iso rooli mun lapsuudessa, mä tiedän että niillä alueilla missä ilmastonmuutos vaikuttaa eniten, lasten kokemat haitat ovat vielä suurempia. Täällä Suomessakin koetut vaikutukset tulevat vain kasvamaan entisestään, jos ilmastonmuutosta ei pysäytetä. 

Ympäristötuhot keskeyttävät vuosittain noin 37 miljoonan lapsen koulutuksen. Mun mielestä koulutus on yksi tärkeimmistä lapsen oikeuksista. Tämän takia mua on harmittanut kuulla nykyisen hallituksen koulutukseen kohdistuvista leikkauksista. Koulutus on edellytys sille, että lapsista kasvaa aikuisia, jotka osaavat toimia kestävästi yhteiskunnassa. Koulutus antaa yleissivistyksen lisäksi lapsille mahdollisuuden oppia omista oikeuksistaan, ympäristöön kohdistuvista ongelmista ja toimintakeinoista ympäristön suojelemiseksi. Suomessa myös tarvitaan osaajia, jotka pärjäävät ilmastokriisin keskellä ja ovat kykeneväisiä siirtymään tulevaisuuden ammatteihin. Ilmastokriisi uhkaa lasten oikeutta tietoon ja koulutukseen. Lapsi voi joutua lopettamaan koulunkäynnin esimerkiksi koulurakennuksen tuhoavan tulvan takia. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös saatavilla olevan puhtaan veden määrään. Jo nyt joka vuosi 443 miljoonaa lasta joutuu olemaan pois koulusta veden aiheuttamien sairauksien takia. Tämä luku tulee kasvamaan ilmastokriisin katastrofaalisempien vaikutusten myötä.

Ilmastonmuutos on täällä jo nyt

Ilmastonmuutos ei ole tulevaisuudessa, se on jo nyt täällä: jäätiköt sulavat, merenpinta nousee, sään ääri-ilmiöt yleistyvät ja luonnon monimuotoisuus heikentyy. Kuitenkin tulevaisuudessa odottaa yhä suurempia uhkia; äärimmäistä kuumuutta ja kuivuutta, ruuan ja veden puutetta, koteja tuhoavia myrskyjä, ekosysteemeille tärkeiden lajien sukupuuttoon kuolemista sekä köyhyyttä ja ilmastopakolaisuutta. Nämä kaikki asiat uhkaavat erityisesti lasten tulevaisuutta, jotka joutuvat kärsimään näistä vaikutuksista. Välinpitämättömyys ilmastosta on rakenteellista lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ilmansaasteet, metsäpalot sekä muut ilmastokriisin vaikutukset altistavat lapsia myös asunnottomuudelle, lapsiavioliitoille, lapsityölle ja seksuaaliselle väkivallalle. Ilmastonmuutos uhkaa jokaisen lapsen elämää.

Tämän hetkinen hallitus leikkaa 40 % omasta ilmastotoimiin keskittyneestä ilmastorahoituksestaan ja 1,2 miljardia euroa kehitysyhteistyöstä, jolla tuetaan erityisesti köyhempien maiden ilmastotoimia. Tällä on suora negatiivinen vaikutus lapsiin ympäri maailmaa. Suomen täytyy tehdä pitkän ajan tähtäimen ilmastopolitiikkaa, eikä yrittää korjata asioita vasta sitten, kun ne ovat menneet jo rikki. Ilmastopolitiikassa on priorisoitava tiedettä, joka osoittaa maapallon hätätilan. Suomen täytyy kiristää ilmastotoimiaan, jotta Suomi voi olla tavoitteidensa mukaisesti hiilineutraali viimeistään 2035. Siihen on 11 vuotta, ja sen aikana Suomeen ehtii syntyä noin 440 000 eli melkeen puoli miljoonaa lasta. Nykyisten ja tulevien lasten tulevaisuus on turvattava. Jokainen meistä voi osallistua ilmastotoimiin ja tarpeellisen ilmastopolitiikan vaatimiseen pitämällä ääntä! Mun mielestä on ihan mahtavaa, että meitä on kokoontunut tänäänkin tänne moni puolustamaan tärkeää asiaa. Yhteisissä ilmastoteoissa on voimaa. Meissä on yhdessä voimaa.

Ilmastotoimet eivät ole pelkästään ilmastotoimia, ne ovat myös lapsen oikeuksien puolustamista. Kun mä joulukuussa täytän 18, ja musta tulee lain mukaan aikuinen, haluan ja aion olla sellainen aikuinen, jollainen toivoisin jokaisen muunkin aikuisen olevan: aikuinen, joka tekee töitä sen eteen, että jokaisella lapsella joka nyt elää ja että kaikilla maailman tulevilla lapsilla olisi elinkelpoinen planeetta. Aion äänestää, puolustaa lapsen oikeuksia, torjua omilla toimillani ilmastonmuutosta, pitää ääntä ja toimia yhdessä. Ennen kaikkea aion kuunnella lapsia heitä koskevissa asioissa. Kiitos.”

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi