Blogit, 18.12.2020

Koulutus on nostettava etusijalle koronapandemiasta toivuttaessa

Tyttöjä koulussa Mosamikissa.

Koronapandemia on vaarantanut lasten koulunkäynnin ympäri maailmaa, ja yli miljardi lasta on vaarassa jäädä opinnoistaan jälkeen. Koulutus on kuitenkin lapsen oikeus ja ihmisoikeus, josta ei tulisi edes pandemian oloissa tinkiä, kirjoittaa Kevin Nascimento.

Koronapandemia vaikuttaa päivä päivältä enemmän lasten koulunkäyntiin ja koulutuksen laatuun kaikkialla maailmassa. Erityisesti tämä koskee tyttöjä ja haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ympäri maailmaa suljettiin kokonaan tai osittain pandemian aikana, mikä on vaikuttanut 94 prosenttiin maailman koululaisista ja opiskelijoista.

Sulkujen seurauksena yli miljardi lasta on vaarassa jäädä opinnoissaan jälkeen.

Koronakriisin vaikutukset koulutukseen syventävät jo aiemmin alkanutta koulutuksen kriisiä. Unescon mukaan 258 miljoonaa lasta ei käynyt koulua ennen koronapandemiaa, ja 175 miljoonaa esiopetusikäistä oli jätetty ilmoittamatta kouluun.

Suuri osa niistäkin lapsista, joilla on onnea päästä kouluun, joutuu tyytymään puutteelliseen opetukseen. Arviolta 750 miljoonaa 5–16-vuotiasta lasta ei osaa lukea ikätasonsa mukaisesti. Toisin sanoen arviolta yli puolet 10-vuotiaista lapsista matalan ja alemman keskitulotason maissa ei osaa lukea eikä ymmärrä perusmuotoisia tarinoita. Unescon huolestuttavan arvion mukaan ”vaarana on, että 24 miljoonaa koululaista ja opiskelijaa ei enää palaa päiväkoteihin, kouluihin, yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin tänä vuonna”. Heistä 11,2 miljoonaa on tyttöjä ja nuoria naisia.

Koulutuksen kriisi alkoi jo kauan ennen koronapandemiaa, ja se jatkuu pitkään sen jälkeen, kun pandemia vähitellen hiipuu. Laadukas koulutus ja oppiminen on kuitenkin määritelty ihmisoikeudeksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, lapsen oikeudeksi lapsen oikeuksien yleissopimuksessa ja yhdeksi YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta (tavoite 4 – Hyvä koulutus).

Käytännön tasolla koulutus on elämää suojaavaa ja ylläpitävää toimintaa. Epävakaana pandemia-aikana koulut tarjoavat mahdollisuuksia sekä antavat tilaa toipumiselle ja normaalielämään palaamiselle. Koulutus on avainasemassa lasten suojelemisessa ja ylisukupolvisen köyhyyden murtamisessa erityisesti tyttöjen osalta. Se suojaa tyttöjä riistolta ja hyväksikäytöltä. Koulusulkujen odotetaan lisäävän teiniraskauksia sekä varhaisten ja pakkoavioliittojen määrää. Kotiväkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan on raportoitu kasvaneen eri puolilla maailmaa pandemian alusta asti.

Covid-19 tekee tyhjäksi vuosikymmenten työtä tyttöjen tasa-arvon ja erityisesti hyvän ja osallistavan koulutuksen puolesta. Siksi Plan International torjuu pandemian vaikutuksia koulutukseen yli 75 maassa. Toiminta on jakautunut kolmeen osaan: varautumiseen, varhaisvaiheen toimiin ja vaikutusten minimointiin sekä kriisitilanteesta toipumisen tukemiseen.

Tuemme sekä virallista että epävirallista opetusta varhaiskasvatuksesta keskiasteen koulutukseen. Nyt kun koulut alkavat jälleen avata oviaan, pyrimme ennen kaikkea varmistamaan hyvän koulutuksen jatkumisen turvallisessa ja suojaavassa ympäristössä, olipa kyse lähi- tai etäopetuksesta. Lisäksi varmistamme, että koulujen avautuessa tasa-arvokysymykset huomioidaan entistä tarkemmin. Paluu vanhaan ei ole vaihtoehto, vaan meidän on puolustettava kaikkien lasten oikeutta opetukseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä syrjäytyneimpiin ja pitkään koulusta poissa olleisiin lapsiin, kuten tyttöihin ja vammaisiin.

Zimbabwessa olemme juuri aloittaneet Suomen ulkoministeriön tuella ja paikallisten kollegoidemme kanssa merkittävän panostuksen monitahoiseen koulutukseen kriisitilanteissa.

Jotta tavoitamme lapset ja varmistamme turvallisen paluun kouluun, laadimme parhaillaan inklusiivisia, tasa-arvonäkökohdat huomioivia ja ikätasoisia tiedote-, koulutus- ja viestintämateriaaleja. Niissä kerrotaan koronavirustartuntojen ehkäisemisestä, ja tavoitteena on jakaa niitä kaikille oppilaille 14 koulussa. Tulemme kertomaan koronaviruksen torjumisesta, kokonaisvaltaisesta seksuaalikasvatuksesta sekä opintojen jatkumisen tärkeydestä myös radion välityksellä. Toimitamme kouluihin suojavarusteita ja desinfiointiaineita ja tuemme kouluja parantamaan varautumistaan kriisien varalta turvallisen kouluun paluun varmistamiseksi.

Lisäksi järjestämme asianmukaiset turvavälit huomioivia kouluunpaluukampanjoita, jotta saamme yhteisön tuen koulutuksen jatkumiselle ja voimme estää haavoittuvassa asemassa olevien oppijoiden, kuten vammaisten lasten ja nuorten tyttöjen, syrjäytymisen. Huolehdimme suurimmassa putoamisvaarassa olevien lasten koulumaksuista, jotta voimme varmistaa heidän koulutiensä jatkumisen.

Tarjoamme kouluterveydenhoitajille ja opinto-ohjaajille koulutusta psykososiaalisesta tuesta ja kokonaisvaltaisesta seksuaalikasvatuksesta, jotta kaikki putoamisvaarassa olevat oppijat voidaan tunnistaa ja heitä voidaan auttaa. Lisäksi tarjoamme opetus- ja oppimispaketteja opettajille ja oppilaille, jotta hyvä koulutus voitaisiin turvata myös jatkossa.

Lapsen oikeus koulutukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön on kiireellisesti turvattava – myös koronapandemian aikana. Koulutus on usein juuri se julkinen palvelu, josta humanitaaristen kriisien aikana ensimmäisenä tingitään ja joka palautetaan viimeiseksi. Tällainen ajattelu on hyvin lyhytnäköistä ja vaarantaa jokaisen kriisille altistuvan lapsen, erityisesti tyttöjen, tulevaisuuden. Kriisitilanteessa tarjottavan lähiopetuksen vaikutukset eivät jää vain luokkahuoneisiin, vaan sillä tuetaan kasvavien lasten muitakin tarpeita.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi