Blogit, 1.4.2020

Koronapandemian aikana osuu pahimmin tyttöihin

Plan International

Koulujen sulkeminen 185 maassa uhkaa erityisesti tyttöjen koulutusta ja tulevaisuutta, Plan International ja Unesco varoittavat. Tytöt kohtaavat jo valmiiksi syrjintää ikänsä ja sukupuolensa takia, ja kriiseissä tyttöjen asema on muita heikompi.

Koska koronapandemia on pakottanut koulut ympäri maailmaa sulkemaan ovensa, yli 89 prosenttia maailman koululaisista on Unescon arvion mukaan poissa koulusta. Tämä tarkoittaa 1,54 miljardia lasta ja nuorta, joista 743 miljoonaa on tyttöjä.

Näistä tytöistä 111 miljoonaa elää vähiten kehittyneissä valtioissa, joissa koulutuksen saaminen vaatii kamppailua normaalioloissakin. Kun köyhyys, taloudellinen haavoittuvuus ja koronapandemian kaltainen kriisi yhdistyvät, tyttöjen mahdollisuudet saada koulutusta romahtavat. Mali, Niger ja Etelä-Sudan kuuluvat maihin, joissa tyttöjen osuus koulua käyvistä ja valmistuvista oppilaista on maailman alhaisimpia. Jo näissä kolmessa maassa neljä miljoonaa tyttöä on joutunut keskeyttämään koulunkäynnin pandemian takia.

Tytöille, jotka elävät pakolaisleireillä tai maan sisäisinä pakolaisina, koulujen sulkeminen voi olla erityisen kohtalokasta, koska he ovat jo valmiiksi heikossa asemassa. Pakolaistytöt käyvät toisen asteen luokkia puolet epätodennäköisemmin kuin ikäisensä pojat.

Vaikka koronapandemian taloudellisista vaikutuksista tiedetään vielä vähän, niiden arvioidaan olevan laajoja ja ankaria, erityisesti tytöille ja naisille. Erityisesti maissa, joissa sosiaaliturva on vähäistä, taloudelliset vaikeudet voivat saada monet perheet luopumaan tyttäriensä kouluttamisesta. Osa nyt koulunsa keskeyttäneistä tytöistä ei pääse koskaan jatkamaan opintojaan.

Kaikissa koulutukseen liittyvissä päätöksissä on nyt priorisoitava teini-ikäisten tyttöjen erityistarpeet. Muuten riskeeraamme edistyksen, jonka kansainvälinen yhteisö on saavuttanut viimeisten 20 vuoden aikana panostamalla tyttöjen koulutukseen.

Mitä ebola opetti?

Vaikka koronapandemia on laajuudeltaan ennennäkemätön, Afrikkaa koetelleesta ebolaepidemiasta voidaan oppia paljon. Epidemian ollessa pahimmillaan koulujen sulkeminen vaikutti Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa viiden miljoonan lapsen koulunkäyntiin. Näissä ebolan pahimmin vaivaamissa maissa köyhyys lisääntyi merkittävästi, kun koulunkäynti pysähtyi.

Useissa tapauksissa tyttöjen koulutus keskeytyi lopullisesti, koska heiden kotityönsä ja hoivavastuunsa lisääntyivät ja koska monen piti alkaa tienata rahaa perheelleen. Näistä syistä tyttöjen mahdollisuudet opiskella kotona jäivät vähäisiksi. Yhteisöissä, joissa toimi tyttöjen yhdistyksiä ja joissa perheet olivat saaneet koulutusta tyttöjen koulunkäynnin tärkeydestä, keskimääräistä useammat tytöt palasivat kouluun ebolaepidemian jälkeen.

Useiden tutkimusten mukaan koulujen sulkeminen lisäsi tyttöjen alttiutta joutua väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi, koska tytöt olivat usein yksin kotona ilman suojelua. Myös ruuan ja muiden hyödykkeiden maksaminen seksuaalisilla palveluksilla lisääntyi, kun tytöt joutuivat tukemaan taloudelliseen ahdinkoon joutuneita perheitään. Kun moni perhe menetti ebolan vuoksi elättäjänsä tai elinkeinonsa, myös lapsiavioliitot lisääntyivät perheiden toivoessa, että avioliitossa tytöt saisivat suojelua.

Joissakin Sierra Leonen yhteisöissä teini-ikäisten raskaudet lisääntyivät ebolakriisin aikana jopa 65 prosenttia. Erään tutkimuksen mukaan tämä selittyi pitkälti sillä, etteivät tytöt saaneet koulun tuomaa turvaa. Suuri osa äidiksi tulleista tytöistä ei päässyt enää palaamaan kouluun.

Miten voimme hyödyntää opittua?

”Koulut ovat tyhjiä kuin hylätyt pesät. Olen niin surullinen. Koulunkäynti suojaa tyttöjä raskaudelta ja avioliitolta. Moni ystäväni on nyt raskaana, ja jotkut on pakotettu lapsiavioliittoon”, 17-vuotias sierraleonelainen Christiana kertoi vuonna 2014 ebolakriisin aikana.

Christianan kaltaisille tytöille, jotka ovat kokeneet kriisin tai elävät sellaisen keskellä, koulutus on arkea koossa pitävä voima. Koulunkäynti suojaa tyttöjä väkivallalta ja hyväksikäytöltä ja tarjoaa taitoja tulevaisuutta varten. Se tarjoaa myös toivoa elämän muuttumisesta paremmaksi.

Kun maailman valtiot valmistautuvat pitämään koulut toistaiseksi suljettuina, päätöksentekijöiden on syytä tarkastella edellisten epidemiajaksojen oppeja ja kiinnittää erityistä huomiota tyttöjen kohtaamiin haasteisiin.

Plan International ja Unesco vetoavat hallituksiin, jotta ne suojelisivat tyttöjen koulutuksessa aikaansaatua edistystä näillä kuudella tehokkaalla toimella:

Yhteistyö opettajien ja yhteisöjen kanssa

Opettajien, muun kouluhenkilöstön ja yhteisöjen kanssa on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta pandemian aikana voidaan hyödyntää etäoppimisen keinoja ja jotta sitoutuminen tyttöjen kouluttamiseen jatkuu. Tiedon lisäämistä tyttöjen koulutuksen tärkeydestä tulee jatkaa osana kaikkia etäoppimishankkeita.

Yhteisön oloihin sopivat etäoppimiskeinot

Yhteisöissä, joissa digitaaliset alustat eivät ole kaikkien käytössä, on syytä käyttää kaikkien ulottuvilla olevia ja gender-sensitiivisiä oppimiskeinoja. Luku- ja kirjoitusmateriaalit voi lähettää koteihin. Radiolähetyksillä voi usein tavoittaa kaikkein marginalisoiduimmat oppijat. Oppimisen tulee onnistua joustavassa aikataulussa, koska tyttöjen harteille kasaantuvat koti- ja hoivatyöt rajoittavat opiskeluun käytettävää aikaa.

Sukupuolten välisen digikuilun huomioiminen

Oloissa, joissa digitaaliset ratkaisut ja sähköinen etäoppiminen ovat mahdollisia, tulee varmistaa, että tytöillä on riittävät digitaaliset taidot ja tasa-arvoinen pääsy internetiin. On myös varmistettava, että heillä on riittävät tiedot turvallisuudesta verkossa.

Tärkeimpien palveluiden turvaaminen

Tytöt ja haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset jäävät vaille elintärkeitä palveluita, kun koulut ovat suljettuina. Erityisesti kouluateria ja koulun tarjoama suojelu ovat kriittisen tärkeitä. Kouluruuan ja psykososiaalisen suojelun jatkuvuudesta on huolehdittava ja yhdessä yhteiskunnan muiden sektoreiden kanssa on varmistettava, että sosiaalista tukea ja palveluita on tarjolla puhelimen ja muiden sähköisten laitteiden välityksellä.

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuoret, erityisesti tytöt, on otettava mukaan heidän koulutustaan koskevaan päätöksentekoon. Heidän on hyvä ottaa mukaan toimintasuunnitelmien ja päätösten suunnitteluun, jolloin heidän kokemuksensa ja tarpeensa tulevat huomioiduiksi.

Kouluun palaamisen varmistaminen

Etäoppimisesta ja sen tavoitteista on tehtävä mahdollisimman joustavaa, jotta tyttöjen kynnys palata kouluun tilanteen normalisoituessa on mahdollisimman matala. Kouluun palaaminen on tehtävä mahdolliseksi myös raskaana oleville tytöille ja nuorille äideille, joiden koulutusta sosiaalinen leimaaminen ja syrjivät lait usein hankaloittavat.

Luokalta pääsyä ja tutkintovaatimusten suorittamista tulee helpottaa tyttöjen erityisten haasteiden huomioimiseksi. Tukiopetus ja lisäkurssit voivat olla tarpeen, kun tytöt palaavat kouluun.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi