Blogit, 29.4.2024

Kehomyönteisempi maailma ilman tabuja ja häpeää

Kuvassa Giggeli -yrityksen kuvituskuva, jossa kaksi miesoletettua halaavat toisiaan ja katsovat eteenpäin. Taaimmaisella miehellä on ruskeat hiukset ja edessä olevalla vaaleat hiukset.

Avoin kehonkuva ja seksuaaliterveys murtavat tabuja ja edistävät mielenterveyttä, kirjoittavat kehopositiivisuusprojekti Giggelin perustajat Isaac Jyväsjärvi ja Aaro Angerpuro.

Yhteiskunnassamme vallitsee edelleen monia tabuja ja ennakkoluuloja, jotka liittyvät kehonkuvaan ja seksuaaliterveyteen. Keskustelu näistä aiheista aiheuttaa yhä usein häpeän ja vaikenemisen kulttuuria.  

Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri on avainasemassa tabujen murtamisessa. Jokaisella olisi oltava oikeus ja mahdollisuus keskustella kehoonsa liittyvistä teemoista ilman pelkoa tai häpeää. Avoimuus kehonkuvassa ja seksuaaliterveydessä rakentaa hyvinvointia, parantaa mielenterveyttä ja tekee yhteiskunnallisesti vaikeista aiheista helpommin lähestyttäviä.  

Historialliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät ovat muovanneet käsitystämme kehosta ja seksuaalisuudesta tavoin, jotka eivät aina palvele yksilön hyvinvointia tai yhteisön terveyttä. Esimerkiksi vääristyneet kehoihanteet, sukupuoliroolit ja seksuaalisen siveyden korostaminen edistävät tabujen ja ennakkoluulojen säilymistä.  

Kehon ymmärtäminen perusta itsetunnolle  

Kehonkuva, mielenterveys ja itsetunto tukevat toisiaan. Kehonkuvassa voimme omaksua positiivisen ja realistisen näkemyksen omasta kehostamme. Itsetunto tarkoittaa sitä, että pidämme kiinni oikeiksi katsomistamme päämääristä vastarinnankin edessä. Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa pystymme näkemään omat kykymme ja selviytymään elämäämme kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisömme toimintaan. Näihin kaikkiin osa-alueisiin vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten vallitsevat yhteiskunnalliset tabut, normit ja ajattelutavat. Ne voivat luoda esteitä yksilön hyvinvoinnille ja itsetunnon kehittymiselle.  

Miksi kehoon liittyvät tabut ylipäätään ovat olemassa? Olisi hyvä tunnistaa ja haastaa ne historialliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat muovanneet käsitystä kehosta ja seksuaalisuudesta tavoin, jotka eivät palvele yksilöiden ja yhteisöjen parasta. Kun pyrimme avoimeen keskusteluun, voimme luoda yhteiskuntaa, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi omana itsenään. 

Olemme kaikki erilaisia, mutta juuri erilaisuus tekee meistä kauniita.

Isaac Jyväsjärvi ja Aaro Angerpuro

Rakenteita voidaan purkaa lisäämällä avoimuutta ja ymmärrystä. Keskustelukulttuuri, jossa jokaisen ääni kuuluu ja jokaisen kokemus on arvokas, mahdollistaa turvallisen tilan, jossa tabuja voidaan käsitellä ja häpeää voidaan vähentää. Tämä ei ainoastaan edistä henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia, vaan myös luo yhteisöllisyyttä ja yhteisymmärrystä. 

Tietoisuus ja koulutus ovat keskeisiä elementtejä muutoksessa. Kun ihmiset saavat luotettavaa tietoa kehonkuvasta ja seksuaaliterveydestä, heidän on helpompi kohdata omat ennakkoluulonsa ja asenteensa. Tietoisuuden lisääntyminen auttaa meitä ymmärtämään omia kehojamme ja seksuaalisuuttamme paremmin, mikä on perusta terveelle itsetunnolle ja itsearvostukselle. 

Tarvitsemme myönteisen kehonkuvan malleja 

Jokainen meistä on ainutlaatuinen, ja kehomme ja kokemuksemme ovat yhtä arvokkaita. Olemme kaikki erilaisia, mutta juuri erilaisuus tekee meistä kauniita. Tämän ymmärtäminen ja hyväksyminen on ensimmäinen askel kohti avoimempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Meidän tulisi rohkaista toisiamme puhumaan avoimesti ja oppimaan toistemme kokemuksista. Vain näin voimme rakentaa kulttuuria, jossa jokainen tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi. 

Muutos vaatii kaikkien osallistumista. Koulut, vanhemmat, terveydenhuollon ammattilaiset ja media ovat tärkeitä toimijoita tässä prosessissa. Niiden on tarjottava tietoa ja tukea, jotka edistävät positiivista kehonkuvaa ja seksuaaliterveyttä. Samalla meidän kaikkien täytyy kyseenalaistaa omia asenteitamme ja toimia esimerkkeinä toisillemme.  

Muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Kestävä muutos vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja jatkuvaa ponnistelua. Jokainen askel avoimempaan keskusteluun ja suurempaan ymmärrykseen kulkee kohti terveempää ja onnellisempaa yhteiskuntaa. Avoin dialogi ja tasa-arvo ovat avaimia muutokseen. Kutsumme kaikki mukaan tähän matkaan kohti parempaa tulevaisuutta, jossa jokainen voi elää ilman tabuja ja rajoituksia.

Isaac Jyväsjärvi ja Aaro Angerpuro ovat kehopositiivisuusprojekti Giggelin perustajia. Helsingin Vaasankadulla toimiva Giggeli tavoittelee liikkeenä kehon ja seksuaalisuuden tabujen murtamista sekä edistää avoimuutta, kehopositiivisuutta ja hyvinvointia. Keväällä 2024 Giggelin tuotteiden myynnistä lahjoitetaan osa Planille. 

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi