Blogit,8.12.2019

Ilmastonmuutoskoetteleeköyhimpiätukeatarvitaan

Plan International

Kehittyvien maiden heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, kuten tytöt, naiset, vammaiset ja alkuperäiskansojen edustajat, maksavat ilmastonmuutoksesta kovimman hinnan.

Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja käydään parhaillaan Madridissa. Toiveena on, etteivät vauraat teollisuusmaat petä lupauksiaan maailman köyhimmille. Heille ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo ruokaturvan heikkenemisenä, koulutien katkeamisena ja tasa-arvon takapakkina.

Ilmastonmuutoksella on myös peruuttamattomia vaikutuksia, ja kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa ovat vähiten kehittyneiden maiden ihmiset ja pienten saarivaltioiden asukkaat. Madridin neuvotteluiden yksi pääkysymyksistä on peruuttamattomien tuhojen, eli menetysten ja vahinkojen, korvaaminen.

Madridissa vauraiden teollisuusmaiden odotetaan viimein pääsevän sopuun rahoituksesta, jolla tuetaan kaikkein hauraimpia alueita korvaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat tuhot. Vaatimus toteuttaa laajasti hyväksyttyä saastuttaja maksaa -periaatetta.

Sen lisäksi, etteivät vauraat teollisuusmaat ole päässeet sopuun menetysten ja vahinkojen korvaamisesta, on myös vanhat sitoumukset täyttämättä. Teollisuusmaat ovat jo aiemmin luvanneet rahoittaa kehittyvien maiden ilmastotoimia sadan miljardilla vuosittain, nostaen rahoituksen tälle tasolle vuoteen 2020 mennessä. Järjestöjen suositus Suomen oikeudenmukaiseksi osuudeksi olisi 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä tasosta ollaan kaukana. Vuosina 2015–2018 rahoitus vaihteli 43 miljoonasta 119 miljoonaan.

Lisäksi suurin osa Suomen myöntämästä rahoituksesta on lainamuotoista eikä kohdennu riittävästi kaikkien köyhimmille ja haavoittuvaisimmille ryhmille. Suomen olisikin nostettava rahoitusta ja varmistettava, että tuki saavuttaa sitä eniten tarvitsevat. Tutkitusti kansalaisjärjestöjen työ tavoittaa tehokkaasti heikoimmassa asemassa olevat, kuten kehittyvissä maissa elävät tytöt ja vammaiset ihmiset.

EU on julistanut ilmastohätätilan. Tämän tulisi näkyä myös käytännössä. Vauraat teollisuusmaat ovat historian saatossa aiheuttaneet valtaosan päästöistä. Siksi niiden on kannettava vastuunsa ilmastosotkun seurausten siivoamisesta. Varmaa on myös, että ilmastonmuutos tulee inhimillisesti ja taloudellisesti sitä kalliimmaksi, mitä kauemmin päästöjen vähentämisen kanssa viivytellään.

Julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 8.12.2019

Kaksi tyttöä halaa ja nauraa, tyttösponssina puolustat tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Kuukausiahjoituksellasi varmistat, että tytöt eivät jää sukupuolensa takia taka-alalle.

Tule tyttösponssiksi

Kuukausilahjoituksesi edistää heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia ja varmistaa, etteivät he jää sukupuolensa takia taka-alalle.

Liity nyt
Kaksi kolumbialaista tyttöä lukee lasten lehteä ja hymyilee.

Lue ja jaa tietoa

Perehdy ajankohtaisiin aiheisiin, tilaa uutiskirjeemme, lue Plan-lehteä tai seuraa meitä somessa. Tutustu eri kanaviin ja jaa tietoa.

Lue lisää
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi