Blogit, 14.12.2023

Ilmastokokous huomioi tasa-arvon ja lapset mutta unohti eriarvoisuuden

Dubaissa järjestetty ilmastokokous nosti ihmisoikeudet kokouksen päätösteksteihin, mutta päätöslauselmien lisäksi tarvitaan nykyistä paljon kunnianhimoisempia toimia, jotta maailman lapset ja tytöt saavat tarvitsemansa ilmastoratkaisut.

Sään ääri-ilmiöitä toistuvasti kokeville tytöille kansainvälisten ilmastokokousten tuloksilla on suuri merkitys. Lapset ja nuoret, sekä erityisesti tytöt ja nuoret naiset, kärsivät eniten ilmastokriisin tuhoisista seurauksista. Keskiviikkona (13.12.) päättynyt YK:n ilmastohuippukokous Dubaissa tunnisti haavoittuvat ryhmät monessa päätöksessä ja otti myönteisiä edistysaskeleita. Silti päätöksiä vaivaa haluttomuus puuttua eriarvoisuuteen köyhien ja vauraiden maiden välillä sekä sellaisen kunnianhimon puute, mitä maailman tytöt nyt johtajiltaan tarvitsisivat.

Plan International osallistui Dubain ilmastokokoukseen delegaatiolla, johon oli koottu asiantuntijoita ja nuoria aktivisteja lähes kaikista maanosista. Nuoret vaikuttivat tehokkaasti neuvotteluihin ja kampanjoivat yhteisten painopisteidemme puolesta.

Keskeinen tavoitteemme kokouksessa oli, että lasten ja tyttöjen erityistarpeet tunnistetaan ja heidän oikeutensa huomioidaan kokouksen päätöksissä. Halusimme sisällyttää lasten oikeudet ilmastorahoitukseen, tukea tyttöjen johtajuutta ilmastotoimissa sekä nähdä investointeja ilmastokestäviin ja sukupuolten tasa-arvoa edistävään koulutusjärjestelmiin.

Olemme tyytyväisiä kokouksen päätösteksteihin, joissa korostetaan ihmisoikeusvelvoitteiden merkitystä. Sukupuolten tasa-arvo, naisten vaikutusvallan lisääminen, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja lasten oikeudet on nyt sisällytetty vahinkojen ja menetysten korvaamiseksi perustettuun rahastoon ja maailmanlaajuista tilannekatsausta koskeviin teksteihin. Tilannekatsauksessa arvioidaan, miten maailman maat ovat onnistuneet tavoitteessa pitää maapallon kuumeneminen enintään 1,5 asteessa. Ihmisoikeusvelvotteiden nouseminen teksteihin on jo itsessään ratkaiseva askel eteenpäin.

Lasten huomioimisessa otettiin myös konkreettinen edistysaskel. Vuoden päästä pidettävässä ilmastokokouksessa päätettiin järjestää asiantuntijoiden vuoropuhelu, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen suhteettomia vaikutuksia lasten terveyteen ja hyvinvointiin.

Tarvitsemme kuitenkin paljon enemmän kunnianhimoa, jotta maailman lapset ja nuoret saavat kipeästi tarvitsemansa ilmastoratkaisut ja tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuvat suhteettomat vaikutukset tunnistetaan. Päätökset Pariisin tavoitteiden viisivuotistarkastelusta, globaalista sopeutumistavoitteesta, oikeudenmukaisesta siirtymästä sekä vahinkojen ja menetysten rahastosta eivät itsessään muuta maailmaa turvalliseksi.

Jos emme sitoudu tiukasti fossiilisten polttoaineiden asteittaiseen poistamiseen, jätämme pulaan maailman haavoittuvimmat ihmiset ja yhteisöt, jotka jo nyt kärsivät ilmastokriisin seurauksista. Dubaissa juuri kirjaus fossiilisesta energiasta oli niin vaikea, että neuvotteluja käytiin lopussa yötä myöten. Öljyriippuvaiset maat onnistuimaan vesittämään kunnianhimoiset kirjaukset, joilla olisi ollut kokouksessa maiden enemmistön tuki. Nyt tehdyn päätöksen mukaan maailma vaiheittain luopuu fossiilisesta energiasta. Tieteeseen tukeutuvassa kirjauksessa olisi puhuttu kiireellisestä alasajosta. Toisin sanoen päätös ei ole riittävän vahva varmistamaan enintään 1,5 asteen lämpeneminen. Mutta kirjaus on siitä huolimatta edistyksellinen: maailman maat eivät ole ennen onnistuneet sopimaan fossiilisen energian vähentämisestä.

Viime kädessä Dubain sopimus on juuri niin vahva ja nykytilaa muuttava kuin sen toimeenpano on. Kansalaisyhteiskuntaa, järjestöjä, aktivisteja ja ilmastokriisistä huolestuneita kansalaisia tarvitaan varmistamaan, että maat etenevät sovittujen päätösten mukaan.

Suomessa se tarkoittaa, että:

  • päätetään nopeasta fossiilisesta energiasta luopumisesta
  • jatkuvien kehitysyhteistyön leikkausten sijaan tuetaan köyhiä maita, jotta ne voivat torjua ilmastonmuutoksen tuhoisimpia vaikutuksia
  • eduskunnassa tehdään ilmastopäätöksiä, jotka tunnistavat lasten ja naisten oikeudet ja ottavat nuoret mukaan vaikuttamaan 
  • päätetään toimista, jotka luovat valoisampaa tulevaisuutta maailman tytöille. 

Muuttuvan ilmaston seuraukset lisäävät sukupuolten välistä eriarvoisuutta erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten kohdalla. Siksi tyttöjen ja naisten oikeuksien on oltava ilmastotoimien keskiössä.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi