Blogit, 14.6.2019

Hallitusohjelma antaa uutta toivoa tyttöjen oikeuksien edistämiseen

Plan International

Uuden hallituksen kehityspoliittiset linjaukset näyttävät lupaavilta ja vauhdittavat tyttöjen oikeuksien edistämiseksi tehtävää työtä.

Tuoreen hallituksen kehityspoliittiset linjaukset vaikuttavat varsin lupaavilta. Hallitus nostaa sukupuolten tasa-arvon edistämisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi, ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen säilytetään kehityspolitiikan temaattisena painopisteenä.

Erityisen hienoa on se, että hallitus tavoittelee EU:n tasa-arvon edistämiseen tähtäävän toimintasuunnitelman mukaisesti sitä, että kaikista uusista kehitysyhteistyöhankkeista 85 prosenttia edistää sukupuolten tasa-arvoa pää- tai osatavoitteena. Tämä tavoite tulee toivon mukaan lisäämään paljon kaivattuja resursseja naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien eteen tehtävään työhön.

Myös koko kehitysyhteistyösektorille luvataan tehdä lisää satsauksia. Suomi on sitoutunut YK:n asettaman tavoitteen mukaan käyttämään 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön. Tämä tavoite on listattu hallitusohjelmassa, mutta aikataulu tavoitteen saavuttamiselle uupuu. Olisi hienoa nähdä tämän tavoitteen toteutuvan seuraavien kahden hallituskauden aikana, mutta aikataulun puuttuessa ja nyt luvatulla korotuksella tavoitetaso voi jäädä saavuttamatta.

Lupaavien kehityspoliittisten linjausten lisäksi on hienoa huomata, että politiikan sukupuolierot kaventuvat hieman uuden hallituksen ja eduskunnan myötä. Se, että kansanedustajien ja ministerien joukossa on nyt ennätyksellisen paljon naisia, muuttaa käsityksiämme siitä, mikä tytöille on mahdollista.

Planin tuoreen tutkimuksen mukaan erilaiset sukupuoliin liitetyt stereotypiat ja ennakkoluulot vaikuttavat edelleen eri puolilla maailmaa tyttöjen ja naisten urakehitykseen. Kyselyyn vastanneista tytöistä valtaosa haaveilee johtajan paikasta, mutta on samaan aikaan huolissaan johtavassa asemassa olevien naisten kohtaamasta häirinnästä ja epäreilusta kohtelusta. On todella tärkeää, että tytöille löytyy maamme poliittisesta johdosta esikuvia, joihin heidän on helppo samaistua.

Hallitus haluaa kiinnittää huomiota myös kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen ja jatkuvuuteen. Sen aikomuksena on laatia kehityspolitiikan ylivaalikautiset periaatteet, jotka ohjaavat Suomen tekemää kehitysyhteistyötä yli hallituskausien.

Tämä kaikki tulee varmasti vauhdittamaan tyttöjen oikeuksien puolesta tehtävää työtä. Arvioinnit osoittavat, että vaikka tyttöjen ja naisten asema ja oikeudet nostettiin edellisellä hallituskaudella Suomen kehityspolitiikan kärkeen, työhön ohjattu rahoitus väheni siitä huolimatta. Tällä hallituksella on mahdollisuus korjata tilanne ja nostaa Suomi kokoaan suuremmaksi tasa-arvon puolustajaksi maailmalla.

Vaikka uuden hallituksen kehityspoliittiset linjaukset ovat oikealla tiellä, vaatii kehityspolitiikan muotoilu vielä tarkennuksia ja kiteyttämistä. Uudella kehitysministerillä on nyt hieno tilaisuus koota kaikki saman pöydän ääreen ja ryhtyä valmistelemaan kehityspolitiikkaa laajassa rintamassa puolueiden ja kehitysyhteistyötä tekevien toimijoiden kanssa. Me Planissa olemme mielellämme mukana kehittämässä Suomen kehityspolitiikasta entistä vaikuttavampaa ja kirittämässä Suomesta tyttöjen oikeuksien rohkeinta puolestapuhujaa!

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi