Blogit, 10.1.2020

Globaalikasvatuksella maailmankansalaiseksi

Planin koululähettiläs Moision koulussa

Nykyisessä globaalissa maailmassamme on tarve kasvattaa lapsista ja nuorista maailmankansalaisia, jotka toimivat yhdessä myönteisen kehityksen edistämiseksi sekä paikallisella että maailmanlaajuisesti, kirjoittaa Maiju Saarreharju.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan globaalikasvatuksen tehtävä on luoda edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Planin lapsen oikeuksien lähettilästyö on jo useiden vuosien ajan vastannut globaalikasvatustyön tarpeeseen tarjoamalla kouluille, päiväkodeille ja muille lasten kanssa toimiville tahoille opetussuunnitelman tavoitteisiin ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvaa globaalikasvatustoimintaa.

Planin Lapsen oikeuksien kymppi on 4.–6. luokille suunnattu koko lukuvuoden kattava kymmenen kaksoistunnin globaalikasvatuskokonaisuus, jonka aikana käydään monipuolisesti läpi opetussuunnitelman perusteisiin läheisesti liittyviä globaaleja teemoja. Kokonaisuuden ohjaajina toimivat usein Planin lapsen oikeuksien lähettiläät. Jo yksittäinenkin globaalikasvatustunti voi innostaa lapsia näkemään monia asioita uudesta näkökulmasta, mutta toiminnan vaikutus tulee esiin parhaiten laajempien kokonaisuuksien yhteydessä. Lapsen oikeuksien kympin päättökartoitukset tukevat tätä näkemystä: pitkäjänteinen kasvatustyö on tuottanut hienoja tuloksia.

Varttuessaan nykylapset tarvitsevat yhä enemmän maailmankansalaisen tietoa ja taitoja. Heidän on ymmärrettävä globaalin vastuun merkitys ja osattava elää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä kyettävä löytämään yhteistä pohjaa kansojen ja valtioiden väliselle toiminnalle jaettujen arvojen ja samankaltaisuuksien kautta. Heillä olisi oltava myös taloudellista ja yhteiskunnallista osaamista, joka vastaa uuden ja monella tavalla haastavan ajan tarpeisiin.

Maailmassa, jossa epävarma tulevaisuus ja ilmaston tila saattavat askarruttaa ja huolestuttaa jo alakouluikäisiä lapsia, on tärkeää tarjota lapsille työkaluja, joilla tulevaisuuden toivoa voidaan pitää yllä ja joiden kautta vakavimmin juuri lapsia uhkaavat tulevaisuuden näkymät voidaan kääntää heidän sukupolvensa mahdollisuuksiksi.

Monesti olen ollut nöyränä sen edessä, kuinka ohjaamillani lapsilla ei vaikuta olevan tarvetta osoitella sormella menneisyyden syyllisiä vaan sen sijaan etsiä toimivia tulevaisuuden ratkaisuja. Yksi lähettilästyön ehdottomista vetovoimatekijöistä onkin alusta asti ollut se, kuinka paljon lapset ovat voineet vastavuoroisesti opettaa ja inspiroida minua.

Planin lähettiläänä minulla on ollut suuri ilo seurata, kuinka myös opettajat ja muut kasvatusalan ammattilaiset ohjaavat lapsia toimimaan toiveikkaasti ja määrätietoisesti tulevaisuuden puolesta. Esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tuominen osaksi luokan tai koko koulun toimintaa antaa oppilaille konkreettisia malleja siitä, miten sekä yhteisillä että yksilön päätöksillä voidaan toimia paikallistasolla yhteisen tulevaisuuden eteen.

Lastemme kasvattaminen vastuullisiksi ja tiedostaviksi tulevaisuuden aikuisiksi palvelee omien yhteisöjemme lisäksi koko maapalloa. Haluaisin siksi rohkaista kaikkia lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia tutustumaan Planin globaalikasvatustoiminnan tarjontaan alueellanne.

Lahjoittamalla Planin hätäapurahastoon sinä olet mukana viemässä apua sinne, missä tarve on suurin.

Tee hätäapulahjoitus

Tällä hetkellä sadat miljoonat lapset elävät keskellä konflikteja ja kriisejä. Lapset tarvitsevat kipeästi apua. Lahjoita Planin hätäapurahastoon ja autat lapsia siellä, missä hätä on suurin

Lahjoita hätäapuun
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-lahjoittajana olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tuellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi