Blogit, 19.11.2021

Entäs pojat? Kaikki voittavat, kun tasa-arvo toteutuu

Ecuadorilainen isä pitelee lastaan sylissä leikkipuistossa.l

Tasa-arvo ei ole vain tyttöjen ja naisten asia. Epätasa-arvoa synnyttävät asenteet ja rakenteet koskettavat meitä kaikkia sukupuolesta riippumatta, kirjoittaa Elisa Hara.


”Eihän pojat itke – ja tosimiehet varsinkaan.” Epätasa-arvoistavat rakenteet näyttäytyvät eri sukupuolten edustajille eri tavoin. Tyttöjen odotetaan näyttävän tunteitaan, mutta pojille taas ei suoda tilaa tai lupaa näyttää tai kokea inhimillisen tunneskaalan koko kirjoa. ”Tosimiehen” muotti on ahdas, kova ja rajoittava – mutta onneksi sen ei tarvitse olla pysyvä.

Sukupuolinormit koostuvat suurelta osin vastinpareista, joissa jotkin asiat mielletään ”naisellisiksi” ja toiset ”miehekkäiksi”. Kerta toisensa jälkeen todellisuutemme kuitenkin osoittaa näiden olevan muuttuvia ja neuvoteltuja rakennelmia; karrikoiden sanottuna miehetkin itkevät ja naisetkin osaavat käyttää poraa.

Sukupuolinormien vaikutuksesta tyttöihin ja naisiin puhutaan jo yleisesti. On kuitenkin hyvä muistaa, että nämä normit vaikuttavat myös poikien ja miesten elämään, vaikkakin eri tavoin. Näin kansainvälisenä miestenpäivänä on hyvä hetki miettiä, millaisia negatiivisia vaikutuksia sukupuoleen liitetyillä stereotypioilla ja normeilla on pojille ja miehille.

Väkivalta on esimerkki sukupuolittuneesta ilmiöstä, josta kärsivät kaikki sukupuolet. Tekijät ovat naisia useammin miespuoliset henkilöt, mutta sen uhreina ovat kaikki sukupuolet. Sen sijaan että poikia olisi opetettu ja kannustettu ilmaisemaan tunteitaan verbaalisesti, poikien väkivaltainen käytös saatetaan yhä ohittaa ”pojat on poikia” kaltaisella kuittauksella. Mitä tämä kertoo pojille siitä, mitä me yhteiskuntana heiltä odotamme. Väkivaltaa? Ja että hyväksymme sen?

Haitallisilla sukupuolinormeilla on nimensä mukaisesti haitallisia suoria vaikutuksia myös poikien ja miesten elämään. Mutta niillä on myös välillisiä haitallisia vaikutuksia. Esimerkiksi jo varhaislapsuudessa alkava sukupuoliroolien ja -normien omaksuminen ohjaa myöhempiä ammatillisia valintoja. Tämä rajoittaa tyttöjen ohella myös poikien kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja todellisten kiinnostuksen kohteiden löytymistä. Tyttöjen ja naisten kokema epätasa-arvo vaikuttaa haitallisesti myös poikien elämään. Sen sijaan, kun tytöt ja naiset voivat osallistua täysivaltaisesti työelämään ja yhteiskuntien päätöksentekoon, tuo se mahdollisuuksia kaikille.

Tärkeä osa tasa-arvon edistämistä on haitallisten sukupuolinormien purkaminen. Ahtaat sukupuolinormit ovat haitallisia ja rajoittavat kaikkien elämää. Tunteiden sekä tarpeiden ilmaisun kieltämisen lisäksi pojille ja miehille asetetaan usein esimerkiksi kuormittavia odotuksia perheen elättämisestä ja yhteisönsä johtamisesta. He eivät usein myöskään saa tukea hoivaamiseen ja lasten kasvatukseen. Monissa maissa poikia kannustetaan riskikäyttäytymiseen, kuten väkivaltaiseen machoiluun ja jengeihin liittymiseen. Vallalla olevat käsitykset ”oikeanlaisesta” maskuliinisuudesta voivat myös ruokkia poikien lapsityövoimaa, huonompaa koulumenestystä ja koulusta irtaantumista sekä aseellisiin ryhmiin värväytymistä.

Vastaamme työssämme näihin haasteisiin. Esimerkiksi Väli-Amerikassa työskentelemme poikien kanssa macho-kulttuurin purkamiseksi. Monissa maissa varhaiskasvatushankkeidemme osana toimii isien ryhmiä, joissa tuetaan positiivista vanhemmuutta. Nuorten Champions of Change -ryhmissämme nuoret pääsevät itse pohtimaan sukupuolinormeja ja -rooleja sekä kyseenalaistamaan ja purkamaan niitä yhdessä. Jo yli satatuhatta tyttöä ja poikaa on osallistunut ryhmien toimintaan yli 45 maassa.

Tavoitteemme on, että kaikkien sukupuolten edustajat saavat itse päättää tulevaisuudestaan sekä elää terveellisesti ja turvallisesti ilman sukupuolille asetettuja haitallisia odotuksia ja malleja. Tämän tavoitteen eteen työskentelemme ympäri maailmaa vuoden jokaisena päivänä.

Lahjoittamalla Planin hätäapurahastoon sinä olet mukana viemässä apua sinne, missä tarve on suurin.

Tee hätäapulahjoitus

Tällä hetkellä sadat miljoonat lapset elävät keskellä konflikteja ja kriisejä. Lapset tarvitsevat kipeästi apua. Lahjoita Planin hätäapurahastoon ja autat lapsia siellä, missä hätä on suurin

Lahjoita hätäapuun
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-lahjoittajana olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tuellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi