Blogit, 31.5.2024

Aborttioikeus kuuluu jokaiselle niin Suomessa kuin globaalistikin

Nuorten ryhmä Vietnamissa vaatii tasa-arvoa. Nuorilla on megafoni ja kyltit käsissään.

Maailmassa on edelleen lukuisia maita, jotka kieltävät raskaudenkeskeytykset tai rajoittavat aborttioikeutta. EU-vaalien myötä myös Euroopassa määritellään seuraavat suuntaviivat Euroopan Unionin tulevaisuudelle – edistääkö EU naisten ja tyttöjen asemaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia vai jotain muuta, kirjoittaa vaikuttamistyön asiantuntija Senni Martikainen blogitekstissä.

Maailmassa on edelleen lukuisia maita, jotka kieltävät raskaudenkeskeytykset tai rajoittavat niitä. Noin 40 % väestöstä asuu maissa, joissa raskauden keskeyttäminen on tavalla tai toisella rajoitettua. Yksi surullisista esimerkeistä on Yhdysvallat, jonka korkein oikeus kumosi kesällä 2022 yleisen aborttioikeuden. Kun osavaltiot ovat saaneet itse päättää mahdollisuuksista raskaudenkeskeytykseen, on oikeus aborttiin kaventunut tai jopa viety joissain osavaltioissa kokonaan. 

Yhdysvaltojen tilanne on järkyttävä esimerkki, jota moni pienempi maa seuraa. EU-maista Puola ja Unkari ovat tunnetuimpia esimerkkejä aborttioikeuden rajaamisesta. Puolassa abortti on ollut lähes kielletty, ja terveydenhuollon toimijat ovat usein kieltäytyneet tekemästä abortteja, jotka olisivat olleet voimassa olevan lain sallimia. Uusi ihmisoikeusmyönteinen hallitus lupasi muutosta parempaan, mutta riittävästi ei ole kuitenkaan vielä tehty. Unkarissa taas on lainsäädäntö, jossa raskaana olevan täytyy kuunnella sikiön sydänääniä ennen abortin saamista. Myös Italiassa terveydenhuollon ammattilaiset voivat arvoihin vedoten pidättäytyä tekemästä aborttia, mikä vaikeuttaa abortin saamista ajoissa.  

Yhdysvaltojen tilanne on järkyttävä esimerkki, jota moni pienempi maa seuraa. EU-maista Puola ja Unkari ovat tunnetuimpia esimerkkejä aborttioikeuden rajaamisesta.

Senni Martikainen

Kieltolait eivät lopeta abortteja, vaan tekevät raskauden keskeytyksistä turvattomia, häpeällisiä ja terveyttä vaarantavia. Kun pääsy aborttiin evätään omassa maassa, naiset ja tytöt matkustavat toiseen maahan abortin takia – jos siihen on varaa. Näin ei tietenkään tulisi olla. Raskauden keskeyttäminen on seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelu, ja siten sen pitää olla osa toimivaa terveydenhuoltoa kaikkialla maailmassa. 

Ei-toivotut raskaudet vähenevät, kun tytöt saavat käydä koulua, osallistua ja vaikuttaa  

Plan työskentelee maailmanlaajuisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen, elämän parantamiseksi. Työssämme pidämme esillä turvallisia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita ja niihin pääsyä. Tärkeä osa turvallisuutta on se, että palvelua tarjoavat aikuiset kohtaavat nuoret luotettavina aikuisina ja ymmärtävät tarpeiden moninaisuutta.  

Usein alaikäisenä raskaaksi tullut tyttö joutuu raskauden takia myös naimisiin alaikäisenä. Tällaisessa tilanteessa raskauden keskeyttäminen voi olla elintärkeä toimenpide, että tytön koulu, osallistuminen yhteisöön ja omaan tahtiin kehittyminen saavat edelleen jatkua. 

Plan tekee yhteistyötä seksuaaliterveyspalveluita tarjoavien järjestöjen kanssa ja toimii palveluntarjoajien asenteiden ja aborttia rajoittavien normien muuttamiseksi. Työskentelemme yhteisöjen kanssa haitallisten käytäntöjen, kuten lapsiavioliittojen ja seksuaalisen hyväksikäytön, kitkemiseksi, ja koulutamme terveydenhoitohenkilökuntaa nuorten huomioimisesta palveluissa. Tarjoamme myös nuorille ja heidän perheilleen seksuaalikasvatusta ja tietoa ehkäisystä, perhesuunnittelusta ja neuvolapalveluista.  

Yksi ohjelmamaistamme on Mosambik, jossa aborttilainsäädäntö on melko edistyksellinen. Mosambikissa olemme tiedottaneet yhdessä paikallisten terveysviranomaisten kanssa siitä, miten murrosikäiset raskaaksi tulleet tytöt voisivat halutessaan päästä paremmin aborttipalveluiden piiriin, jotta tytöt välttyisivät esimerkiksi koulun keskeytymiseltä ja varhaisilta avioliitoilta. 

Myös Suomessa tarvitaan seksuaalioikeuksien puolustajia 

Viime syksynä Suomi uudisti viimein aborttilainsäädäntönsä ihmisoikeuksia ja raskaana olevan tahtoa kunnioittavaksi. Uudistetun lainsäädännön puitteissa raskaudenkeskeytyksen saa Suomessa omasta pyynnöstä 12. raskausviikolle saakka. Lain mukaan raskauden keskeytystä pyytävä tai sitä harkitseva sekä toinen vanhempi ovat oikeutettuja psykososiaaliseen tukeen. 

Uudistus on askel oikeaan suuntaan, mutta sen lisäksi Suomessakin tarvittaisiin aborttilain kokonaisuudistus. Eduskunta edellyttikin, että aborttilaki pitää uudistaa kokonaisuudessaan tähän päivään. Nykyisen hallituksen työlistalle tosin tämä asia ei ole päätynyt ainakaan näkyvästi. 

EU-vaaleissa ratkaistaan Euroopan seksuaalioikeuksien suunta 

Elämme vaalien supervuotta, sillä 3,2 miljardia ihmistä pääsee tänä vuonna äänestämään. EU-vaalien myötä myös Euroopassa määritellään seuraavat suuntaviivat Euroopan Unionin tulevaisuudelle – edistääkö EU naisten ja tyttöjen asemaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia vai jotain muuta? Tärkeä kysymys vaaleissa on myös seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien eteneminen EU:ssa. Nouseeko Puolan, Unkarin ja Italian rinnalle muita maita, joissa aborttioikeutta halutaan rajata? Vai lähteekö liikkeelle suurempi voima, jolla oikeus raskaudenkeskeytykseen halutaan kirjata perustuslakiin asti, kuten Ranskassa? 

Nouseeko Puolan, Unkarin ja Italian rinnalle muita maita, joissa aborttioikeutta halutaan rajata? Vai lähteekö liikkeelle suurempi voima, jolla oikeus raskaudenkeskeytykseen halutaan kirjata perustuslakiin asti, kuten Ranskassa? 

Senni Martikainen

Plan on mukana kampanjassa EU:n laajuisen aborttioikeuden puolesta. Laajan järjestökoalition yhteinen kampanja kerää allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen, johon tarvitaan EU:n alueelta yhteensä miljoona allekirjoitusta. Suomi on jo saavuttanut osuutensa eli 35 000 allekirjoitusta, mutta aloitetta kannattaa edelleen tukea!  

Meille Planissa on itsestään selvää, että turvallinen abortti on ihmisoikeus kaikkialla maailmassa. Siksi kannustamme sinua allekirjoittamaan kansalaisaloitteen ja äänestämään EU-vaaleissa. Vaalipäivä on sunnuntaina 9.6. 

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi