Artikkelit, 26.1.2024

Partioaitan Ympäristöbonus Planin maahanmuuttajatyön tukemiseen 

Partioaitta lahjoitti 26 488 euroa Ympäristöbonuksista kertyneitä tuottaja Suomeen vasta muuttaneiden nuorten luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseen.

Lähiluonto tutuksi -hankkeemme päätavoite on nuorten kotoutumisen edistäminen ympäristökasvatuksen keinoin. Stean ja nyt myös Partioaitan tuella vahvistamme hankkeeseen osallistuvien nuorten luontosuhdetta ja ympäristöherkkyyttä sekä ohjaamme heitä ilmastoystävällisiin elintapoihin. Hanke tukee lähiympäristöön tutustumista ja kestävän kehityksen arjen ratkaisuja sekä tuo konkreettisesti esille luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden.

Samalla rohkaisemme nuorten roolia aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina ja itsenäisinä toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastaavaa kokonaisuutta ei ole tällä hetkellä tarjolla maahanmuuttajataustaisille nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville.

”Yhdessä nuorten kanssa tutustumme omaan lähiluontoon ja sen harrastusmahdollisuuksiin ja käymme läpi jokaisenoikeuksia. Näin luontosuhde vahvistuu ja halu pitää huolta ympäristöstä kasvaa. Myös luonnon hyvinvointivaikutukset ovat tärkeitä kotoutumisen alkutaipaleella oleville nuorille”, kertoo luontohankkeiden suunnittelijamme Anu Järvinen.

”Työskentelemme pääasiassa määräaikaisilla projektirahoituksilla, ja Partioaitan 365-klubilaisten tuen avulla työmme jatkuu myös tänä vuonna, mikä on ihan mahtavaa.”

Ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut Partioaitta tekee vuosittain Ympäristöbonus-lahjoituksen Suomen luonnon suojelemiseksi ja ulkona liikkumisen tukemiseksi. Yhdeksän vuoden aikana lahjoitusten kokonaissumma on noussut lähes miljoonaan euroon. Vuonna 2023 Ympäristöbonusta lahjoitettiin yhteensä 132 440 euroa, joka jaetaan Plan International Suomen lisäksi John Nurmisen Säätiölle Itämeren suojeluun, Ikäinstituutille ikääntyneiden luontoliikuntavajeen paikkaamiseen, Päijänteen Luonnonperintösäätiölle soiden suojeluun ja ennallistamiseen sekä SOS-Lapsikylälle lasten luontoharrastusten tukemiseksi. Kaikki kohteet saivat 26 488 euron lahjoituksen. 

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi