Artikkelit, 9.7.2021

Yli tuhat nuorta valmistui innovaatio-ohjelmastamme Etiopiassa ja Ugandassa

Kaksi nuorta istuu tietokoneen äärellä ja kolmas esittelee heille jotain koneelta.

Nuorten omia innovaatioita tukevat Smartup Factory -pajamme ottivat viime vuonna uudet etäopetusmenetelmät käyttöön. Yli tuhat nuorta valmistui ohjelmasta koronapandemiasta huolimatta.

Ugandassa ja Etiopiassa sijaitsevat nuorten Smartup Factory -pajamme joutuivat viime vuonna sulkemaan ovensa kuudeksi kuukaudeksi. Tästä huolimatta yli tuhat nuorta valmistui neljä kuukautta kestävästä Smartup-ohjelmasta.

”Smartupin nuoret mentorit innovoivat todella nopeasti vaihtoehtoisia tapoja jakaa oppejaan ja siirsivät opetuksen WhatsAppiin, Telegramiin, Youtubeen ja radioon. Lisäksihe kehittävät parhaillaan e-learning-alustaa, joka sisältää kaikki Smartup-kurssit. Tavoitteena on helpottaa mentoreiden pienryhmäopetusta ja parantaa kurssien laatua”, kertoo innovaatioiden ja digitaalisen kehityksen ohjelmapäällikkömme Irena Bakic.

Edistimme työelämätaitoja ja koronatietoutta

Smartupeissa syrjäytymisvaarassa tai muuten heikoimmassa asemassa olevat nuoret oppivat teknologiataitojen lisäksi muun muassa markkinointia, taloudenhallintaa, palvelumuotoilua, yrittäjyyttä, tietotekniikan perusteita, valokuvausta sekä muita työelämässä hyödyllisiä taitoja.  

Panostimme koulutusten koronaturvallisuuteen. Järjestimme koulutukset pääasiassa ulkona ja kasvomaskien kanssa.​

Haasteita osallistumiselle aiheutti se, ettei kaikilla nuorilla ole pääsyä nettiin tai varaa maksaa sen käytöstä. Hankimme osalle nuorista nettiyhteyden, jotta he pystyivät osallistumaan online-koulutuksiin. Järjestimme myös pienryhmäkoulutuksia, jotka eivät vaatineet etäyhteyttä.

Kaksi nuorta istuttaa taimia Smartup-koulutuksessa.
Neljän kuukauden koulutusohjelmaan kuuluu myös viljelytekniikoiden opettelua.

”Oli ilahduttavaa nähdä, miten aktiivisen roolin keskusten mentorit ja nuoret ottivat omissa yhteisöissään. Addis Abebassa Etiopiassa nuoret osallistuivat aktiivisesti koronatietouden lisäämiseen ja tuottivat nuorille tietoa esimerkiksi musiikin ja animaatioiden avulla.”

”He myös kartoittivat yhteisöissään haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ja järjestivät heille ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita”, Irena Bakic kertoo.

Nuorille äideille lisää koulutusta

Viime vuonna koulutuksiimme osallistui aiempaa enemmän myös nuoria äitejä. Nuorena lapsen saaneet tytöt joutuvat usein keskeyttämään koulunsa, millä on kauaskantoiset vaikutukset heidän tulevaisuuteensa. Tavoitteemme on tukea nuorten äitien koulutusta, verkostoitumista ja uusien taitojen oppimista, jotta he voivat elättää itsensä ja perheensä.

”Kehitämme tänä vuonna yhdessä nuorten äitien kanssa toimintamallia, joka yhdistää lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen Smartupien toimintaan. Se antaisi nuorille vanhemmille mahdollisuuden keskittyä enemmän omaan koulutukseensa”, Irena kertoo. ”Useille nuorille Smartup on ainutkertainen mahdollisuus päästä kouluttautumaan, sillä ohjelmaan osallistuminen on ilmaista ja lapset saavat tulla mukaan.”

Vuoden 2020 tuloksia Smartup-ohjelmastamme

Yhteensä 1 126 nuorta (629 tyttöä, 497 poikaa) valmistui neljä kuukautta kestävästä Smartup-ohjelmasta. ​

Perusohjelman lisäksi Ugandassa:

  • Järjestimme kaksi viikkoa kestävän koodausleirin 30 tytölle ja nuorelle naiselle.
  • Järjestimme yhteiskunnallisen yrittäjyyden kurssin 98 nuorelle.
  • Koulutimme keskusten työntekijöitä ja mentoreita vammaisinkluusiosta ja edistimme vammaisten nuorten pääsyä ohjelmaan. Yhteensä 28 vammaista nuorta osallistui Smartup-koulutukseen. ​

Perusohjelman lisäksi Etiopiassa:

  • Järjestimme uravalmennusta, viikoittaisia vertaisoppimisryhmiä sekä tyttöjen ryhmiä, joihin osallistui yhteensä 43 nuorta.
  • Tarjosimme johtajakoulutusta 73 nuorelle ja yrittäjäkoulutusta 43 nuorelle.
  • Avasimme kolmannen Smartup Factory -keskuksen, jonka yrittäjäkoulutukseen osallistui 90 tyttöä ja 60 poikaa.

Smartup Factory -keskustemme toimintaa tukevat Suomen ulkoministeriö, lahjoittajamme sekä yrityskumppanimme Kotipizza.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi