Artikkelit, 7.3.2018

Voimanaisia-hanke luo tukiverkostoja äideille ja tyttärille

Uusi hankkeemme tarjoaa maahanmuuttajaäideille ja tyttärille vertaistukea ja verkostoja. Osallistujat saavat myös käytännön vinkkejä arjen pulmiin.

Voimanaisia-hankkeen suunnitteluun osallistuneet Brinda Bhandari (vas.) ja hänen äitinsä Ambika Bhandari uskovat, että yhdessä vietetty aika lisää luottamusta äitien ja tyttärien välillä.

Suuren suosion saavuttaneet maahanmuuttajanaisten iltamme saavat tänä keväänä jatkoa, kun uusi Voimanaisia-hankkeemme kokoaa maahanmuuttajataustaisia äitejä ja tyttäriä jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan uusia tietoja ja taitoja.

Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat 12–15-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset tytöt ja heidän äitinsä. Tavoitteemme on tukea heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa sekä vahvistaa sukupolvisuhteita.

– Tapaamisissa äidit ja tyttäret saavat muilta osallistujilta tukea ja tietoa siitä, miten muut ovat selvinneet kiperissä tilanteessa. Se tukee hyvinvointia, ja samalla heidän verkostonsa kasvavat, kertoo hankkeen vetäjä Lotta Jäättelä.
 

Vertaistuki auttaa kiperissä tilanteissa

Plan toimii tyttöjen oikeuksien parantamiseksi kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.

– Yhteistyössä äitien ja heidän tyttäriensä kanssa haluamme varmistaa, että kaikilla tytöillä olisi mahdollisuus kasvaa vahvoiksi ja itsenäisiksi aikuisiksi äitiensä kannustuksella ja tuella myös uudessa kotimaassa, Jäättelä sanoo.

Vertaistukityöskentelyn lisäksi järjestämme vapaaehtoistemme ja oppilaitosyhteistyön avulla työpajoja sekä asiantuntijaluentoja. Tytärten ja äitien ryhmät ovat toiminnassa mukana noin vuoden.

– Oman paikan löytäminen uudessa maassa vie aikaa. Kokemusten jakaminen ja oman tulevaisuuden suunnittelu ovat projektissa keskeisessä roolissa. Tytöt ja äidit voivat myös yhdessä pohtia muuttuvia rooleja ja ristiriitaisia odotuksia, joita uusi tilanne saattaa aiheuttaa.

Tapaamisissa tietoa omista oikeuksista

Tapaamisissa äidit saavat kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan, tietoa oikeuksistaan, uusia taitoja sekä tukea vanhemmuuteen. Tytöt saavat vertaistukea, he löytävät omia vahvuuksiaan ja saavat apua tulevaisuutensa suunnitteluun ja naiseksi kasvamiseen.

Asiantuntijaluennot syventävät ymmärrystä yhteiskunnasta, ja asiantuntijoilta voi kysyä neuvoa ja tukea. Vapaaehtoisten rooli on keskeinen. Hankkeeseen osallistuvat vapaaehtoiset tulevat monenlaisista taustoista ja he toimivat äitien ja tytärten tukena koko toimintavuoden ajan.

Voimanaisia-projektin suunnitteluun osallistuneet Ambika Bhandari ja Brinda uskovat, että yhteinen aika lisää luottamusta.

– Kun tuntee toisten hyvät ja heikommat puolet, on helpompi jakaa myös yksityisiä asioita, sanoo Ambika Bhandari. 

– Tapaamisissa tyttäret voivat myös opettaa äidilleen asioita, joita nämä eivät itse osaa, kuten Snapchatin, Instagramin tai Wordin käyttöä, tytär Brinda sanoo. 
 

Tukea digitarinoista ja valokuvauksesta

Hyödynnämme hankkeessa valokuvausta ja rakennamme digiesityksiä osallistujien elämäntarinoista.

– Oman historian näkyväksi tekeminen vahvistaa kokemusta omasta paikasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Samalla se auttaa selkiyttämään omia tulevaisuuden suunnitelmia ja pohtimaan roolejaan erilaisissa tilanteissa.

Aktiivisimmat äidit ja tyttäret koulutamme vertaisvapaaehtoisiksi uusille ryhmille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukema hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Tule mukaan vapaaehtoiseksi

  • Voit tulla mukaan vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoisten koulutus järjestetään 14. huhtikuuta, ja ensimmäiset ryhmät aloittavat huhti-toukokuun vaihteessa.
  • Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä maahanmuuttajien kohtaamisessa.
  • Toimintavuoden jälkeen vapaaehtoisilla on tärkeä rooli osana naisverkostoa, joka luo jatkuvuutta ja vahvistaa entisestään naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia osallistua.
  • Etsimme vapaaehtoisiksi ensisijaisesti naisia, joilla on murrosikäisiä tyttöjä. Se ei kuitenkaan ole vapaaehtoisuuden edellytys.
  • Vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä.
  • Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisuudesta Voimanaisia-hankkeessa tai muissa Planin maahanmuuttajatyön projekteissa, täytä oheinen lomake ja tule mukaan tukemaan työtämme.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Lotta Jäättelä: lotta.jaattela@plan.fi

Lahjoittamalla Planin hätäapurahastoon sinä olet mukana viemässä apua sinne, missä tarve on suurin.

Tee hätäapulahjoitus

Tällä hetkellä sadat miljoonat lapset elävät keskellä konflikteja ja kriisejä. Lapset tarvitsevat kipeästi apua. Lahjoita Planin hätäapurahastoon ja autat lapsia siellä, missä hätä on suurin

Lahjoita hätäapuun
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-lahjoittajana olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tuellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi