Artikkelit, 17.6.2019

Valtaosa tytöistä ja naisista elää maissa, joissa tasa-arvo toteutuu huonosti

Uusi, ennennäkemättömän laaja Equal Measures 2030 SDG Gender Index -tilasto kertoo, että sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä tarvitaan nopeita ja suunnitelmallisia toimia. Suomessa tasa-arvo toteutuu toiseksi parhaiten koko maailmassa.

Ensimmäistä kertaa julkaistu, sukupuolten välistä tasa-arvoa kattavasti mittaava tilasto osoittaa, että maailma on vielä kaukana tasa-arvosta. 129 maata kattava Equal Measures 2030 SDG Gender Index kertoo, että 1,4 miljardia tyttöä ja naista – lähes 40 prosenttia maailman tytöistä ja naisista – elää maissa, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu erittäin huonosti (59 pistettä tai alle). Toiset 1,4 miljardia elää maissa, jotka saivat tilaston perusteella arvosanaksi ”huonon” (60–69 pistettä).

Vain kahdeksan prosenttia maailman tytöistä ja naisista elää maissa, joiden arvosana on tilaston perusteella ”hyvä” (80–89 pistettä). Yksikään maa ei saanut erinomaista arvosanaa (90 pistettä tai yli).

Suomessa tasa-arvo toteutuu tilaston mukaan toiseksi parhaiten koko maailmassa heti Tanskan jälkeen. Suomi sai 88,8 pistettä, mikä tarkoittaa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuvan maassa hyvin. Suomen todettiin myös olevan tasa-arvoisempi kuin maan bruttokansantuotteen perusteella voisi olettaa.
 

Tasa-arvo toteutuu keskimäärin heikosti

Plan International on osa kansalaisjärjestöistä ja yksityisen sektorin edustajista muodostuvaa Equal Measures 2030 -ryhmää, joka julkaisi kesäkuun alussa SDG Gender Index -tilaston. Uraauurtava julkaisu on tähän mennessä kattavin tasa-arvon toteutumista mittaava tilasto. Se kattaa 14 tavoitetta YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joita on yhteensä 17. Tilasto mittaa maita yli 50 mittarilla terveydestä sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja ilmastonmuutoksesta ihmisarvoiseen työhön.

Tilastoon sisältyy 129 maata, joissa elää 95 prosenttia kaikista maailman tytöistä ja naisista. Maiden tulosten keskiarvo on vain 65,7 pistettä, kun tilaston maksimipistemäärä on 100. Tämä kertoo tasa-arvon toteutuvan maailmassa keskimäärin huonosti.

Tilaston tasa-arvoisimpina maina Tanskaa ja Suomea seurasivat Ruotsi, Norja ja Alankomaat. Vähiten pisteitä saivat Niger, Jemen, Kongon tasavalta ja Kongon demokraattinen tasavalta. Heikoimmin sijoittuneet maat ovat kärsineet viime vuosina levottomuuksista ja konflikteista.

SDG Gender Index -tilasto osoittaa, ettei kehittynyt talous tarkoita automaattisesti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Esimerkiksi Senegalissa naisten määrä parlamentissa on huomattavasti suurempi (42 %) kuin Tanskassa (37 %), vaikka Tanskan bruttokansantuote on jopa 56 kertaa suurempi kuin Senegalin. Keniassa taas jopa 75 prosenttia naisista käyttää sähköisiä pankkipalveluja, mikä on suurempi osuus kuin 75 prosentilla maailman valtioista. Kolumbiassa sosiaalitukien piirissä on suurempi osuus maan kaikista köyhimmistä ihmisistä (81 %) kuin BKT:ltaan huomattavasti vahvemmassa Yhdysvalloissa (65 %).
 

”Raportin pitäisi soittaa maailman hälytyskelloja”

Maailman valtiot lupasivat saavuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon vuoteen 2030 mennessä, kun ne sitoutuivat YK:n kunnianhimoisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin vuonna 2015.

– Meillä on enää 11 vuotta aikaa, eikä yksikään tilaston 129 maasta ole tehnyt tasa-arvon saavuttamiseksi tarvittavia muutoksia lakeihin, linjauksiin ja julkisiin menoihin. Miljardeille tytöille ja naisille tekemämme lupaus tasa-arvosta on epäonnistumassa, sanoo Alison Holder, Equal Measures 2030 -ryhmän johtaja.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa kauimmaksi tasa-arvon tavoitteesta jäädään julkisen talouden ja paremman sukupuolitilastoinnin tavoitteessa (tavoite 17), ilmastotekojen tavoitteessa (tavoite 13), tavoitteessa tasa-arvosta teollisuudessa ja innovaatioissa (tavoite 9) sekä huolestuttavasti myös yksinomaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon keskittyvässä tavoitteessa (tavoite 5).

– Tämän tilastoraportin pitäisi soittaa maailman hälytyskelloja, toteaa Melinda Gates, ryhmässä mukana olevan Bill & Melinda Gates -säätiön johtaja.

– SDG Gender Index -tilasto kertoo myös edistyksen olevan mahdollista. Monet maat, joiden resurssit ovat hyvin rajalliset, ovat ottaneet suuria edistysaskelia poistaessaan esteitä naisten ja tyttöjen osallisuuden tieltä taloudessa, politiikassa ja yhteiskunnassa. Se näyttää, että kun kysymyksessä on tasa-arvo, valtioilla ei ole tekosyitä olla tekemättä mitään, Gates jatkaa.
 

Plan on sitoutunut tavoitteisiin

Tilaston tavoite on auttaa tasa-arvon edistäjiä työskentelemään tehokkaammin muutoksen puolesta. Tilasto auttaa esimerkiksi tunnistamaan, missä asioissa maat ovat pärjänneet hyvin ja missä heikosti.

Equal Measures 2030 -ryhmän mukaan kaikkien, myös parhaiten pärjänneiden maiden, on tartuttava tasa-arvon tiellä oleviin ongelmiin. Maiden on myös otettava huomioon ihonvärin, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen ja muiden syrjintää voimistavien tekijöiden olemassaolo ja huomioitava niiden näkymättömyys kansallisissa keskiarvoissa. Maiden on varmistettava, ettei yhtäkään tyttöä tai naista jätetä jälkeen.

Globaalin yhteisön on myös tarjottava rahoitusta ja tukea konfliktien repimille, hauraille maille, jotka ovat nyt julkaistussa tilastossa viimeisinä.

Vaikka tehtävää on paljon, monilla osa-alueilla on tapahtunut myös edistystä. Eniten ovat edistyneet tavoitteet, jotka ovat olleet koordinoidun, monenkeskisen politiikan painopisteitä ja joille on osoitettu rahoitusta viimeisen 10–20 vuoden aikana. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi nälkä ja ravitsemus (tavoite 2), vesi ja sanitaatio (tavoite 6), terveys (tavoite 3) ja koulutus (tavoite 4).

– Tyttöjen heikko asema on aikamme suurin ihmisoikeusloukkaus. Maailmalla ei ole myöskään varaa hukata tyttöjen ja naisten potentiaalia. Plan on sitoutunut tekemään kaikkensa yhteisöjen, yhteiskuntien ja kansainvälisen yhteistyön tasoilla, jotta voimme saavuttaa yhteisesti sovitut tavoitteet, sanoo Ossi Heinänen, Plan International Suomen pääsihteeri.

Lue lisää

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi