Artikkelit, 1.11.2021

Uusi ilmastoraportti antaa äänen tytöille ja nuorille naisille

Naiset pumppaavat vettä kaivossa Zimbabwessa

Planin uusi tutkimus nostaa esiin tyttöjen ja nuorten naisten omat kokemukset ilmastokriisistä. Heidän mukaansa vaarana on, että yhä useampi tyttö joutuu jättämään koulun kesken ja altistuu seksuaaliselle väkivallalle.

Kouluvuoden muokkaaminen muuttuvien sadekausien mukaan ja koulujen rakentaminen lähemmäksi lasten asuinalueita ovat osa toimia, joita nuoret naiset Sambiassa ja Zimbabwessa vaativat ilmastohätätilaan vastaamiseksi.

Kansainvälisessä YK-ilmastokokouksessa Glasgow’ssa tänään julkaistava Plan Internationalin Adolescent Girls in the Climate Crisis: Voices from Zambia and Zimbabwe nostaa esiin ilmastokriisin koettelemissa yhteisöissä asuvien tyttöjen ja nuorten naisten äänet ja kokemukset. Lisäksi se esittelee heidän vaatimuksiaan ilmastokriisiin vastaamiseksi.

Raportin tavoitteena oli selvittää, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen koulutukseen ja toisaalta miten koulutus voi tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Nuoret naiset johtivat tutkimuksen tekoa

Tutkimuksen tekoa johti 16 nuorta naista, jotka ovat iältään 20–29-vuotiaita. He asuvat itsekin maaseutuyhteisöissä, joissa yhä useampi tyttö joutuu jättämään koulun kesken ja pakotetaan lapsiavioliittoon ilmastokriisin vuoksi. Tutkimus perustuu pitkälti heidän analyysiinsa tilanteesta ja heidän keräämiinsä tietoihin. Sambiassa ja Zimbabwessa toteutetussa tutkimuksessa kuultiin lisäksi 160:tä iältään 14–19-vuotiasta tyttöä ja nuorta naista.

Maanviljelystä riippuvaisissa yhteisöissä tulvat, muuttuvat sadekaudet sekä toistuvat kuivuudet ovat tehneet toimeentulosta ja ruoan saannista epävarmempaa. Ahdingon lisääntyessä perheet todennäköisemmin naittavat tyttärensä näitä vanhemmille miehille tai tytöt saatetaan pakottaa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi taloudellisen taakan helpottamiseksi.

Eräs tutkimukseen osallistunut zimbabwelainen nuori nainen kuvaili tilannetta näin: “Chiredzin sääoloissa on äärimmäisiä heilahteluita. Yhden viljelykauden sisällä koemme sekä yletöntä sadetta että kuivan jakson. Alavilla alueilla koetaan tulvia, kun taas korkeammalla asuvat kokevat voimakkaita tuulia, ja nämä aiheuttavat suuria paineita yhteisöihin.”

Pojat etusijalla koulutuksessa

Tutkimuksessa nousi esiin, että jos vanhemmilla on varaa maksaa koulumaksut vain osalle lapsista, etusijalla ovat usein pojat. Samaan aikaan ilmastonmuutos vaikeuttaa tyttöjen kouluun pääsyä, koska esimerkiksi lisääntyvät tulvat usein tuhoavat teitä ja siltoja, mikä eristää varsinkin syrjäisemmät yhteisöt.

Tyttöjen ja nuorten naisten mukaan äärimmäiset sääolot myös lisäävät heidän riskiään joutua seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Kuivuus pakottaa heidät hakemaan talousvettä yhtä kauempaa kotoa, ja pitkät kantomatkat altistavat heidät väkivallalle. Tulvien aikaan taas he joutuvat usein hakemaan suojaa turvattomista paikoista.

“Kun sateet tuhoavat talomme, vanhempamme etsivät puolestamme suojaa naapurustosta. Kun olemme siellä, talossa asuvat pojat ja miehet käyttävät meitä hyväkseen”, kuvaili eräs nuori nainen Sambiasta.

Lisää kouluja ja ilmasto-opetusta

Raportissa esitetään myös konkreettisia toimia, joita tytöt ja nuoret naiset toivovat omalta yhteisöltään ja perheeltään, hallituksilta sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoilta ja yksityissektorilta.

Listalle nousivat muun muassa kouluvuoden sopeuttaminen muuttuvaan ilmastoon, ns. satelliittiluokkien perustaminen lähemmäs lasten asuinalueita sekä ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon lisääminen opetussuunnitelmiin. Konkreettisena infrastruktuuri-toimena toivottiin siltoja, joiden avulla kouluun pääsisi tulvista huolimatta.

“Ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista sukupolvien ja sukupuolten välisistä sekä sosiaalisista epäoikeudenmukaisuuksista”, sanoo Jess Cooke, Plan Internationalin ilmastoneuvonantaja. 

Syrjivät sosiaaliset normit ja sukupuolinormit tarkoittavat, että liian usein tytöt ja naiset kaikessa moninaisuudessaan kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta, ja heillä on vähiten resursseja sopeutua siihen, Cooke muistuttaa.  

“Jos emme onnistu pitämään globaalia lämpenemistä alle 1,5 asteessa, ilmastonmuutoksen vaikutukset vain lisääntyvät ja tuhoavat tasa-arvossa ja oikeuksissa aikaansaatua edistystä.”

Tyttöjen ja nuorten naisten toteuttama ja kirjoittama raportti osoittaa, että vaikka teini-ikäiset tytöt ovat erityisen haavoittuvia ilmastokriisin vaikutuksille, he kykenevät myös kehittämään konkreettisia ratkaisuja niihin sopeutumiseen.

“He usein johtavat ilmastotoimia yhteisöissään, ja heidät on otettava mukaan ilmastopäätöksiin”, Cooke toteaa.

Osallistava tutkimusmenetelmä

  • Adolescent Girls in the Climate Crisis: Voices from Zambia and Zimbabwe -tutkimus tehtiin Feminist Participatory Action Research (FPAR) -tutkimusmenetelmää käyttäen.
  • Tutkimusta, analyysia ja sen kirjoittamista johti 16 iältään 20–29-vuotiasta nuorta naista, jotka saivat tehtävään koulutusta. Lontoon SOAS-yliopisto tarjosi tutkimukseen teknisen tuen. Lisäksi nuorilla FPAR-tutkijoilla oli tukenaan Planin mentoreita.
  • Projektissa yhtä tärkeää kuin tutkimuksen tulokset oli sen tekijöiden, tässä tapauksessa 16 nuoren naisen omat yksilölliset kokemukset sekä analyysi tutkimusprosessista. He olivat aktiivisesti mukana koko FPAR-prosessin ajan tutkimuksen suunnittelusta tiedon keruuseen, analysoimiseen ja kirjoittamiseen.  
Lahjoittamalla Planin hätäapurahastoon sinä olet mukana viemässä apua sinne, missä tarve on suurin.

Tee hätäapulahjoitus

Tällä hetkellä sadat miljoonat lapset elävät keskellä konflikteja ja kriisejä. Lapset tarvitsevat kipeästi apua. Lahjoita Planin hätäapurahastoon ja autat lapsia siellä, missä hätä on suurin

Lahjoita hätäapuun
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-lahjoittajana olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tuellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi