Artikkelit, 19.1.2022

Työmme tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien puolesta vahvistuu

Nuori tyttö esittelee kirjaa tai lehtistä joukolle maassa istuvia tyttöjä.

Vuoden 2022 alusta edistämme ulkoministeriön tuella tasa-arvoa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia kuudessa ohjelmamaassa ja Suomessa. Uuden ohjelman päätavoite on, että lapset ja nuoret kaikessa moninaisuudessaan voivat päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. 

Globaali koronaviruspandemia ja eri puolilla maailmaa vahvistuneet taantumukselliset liikkeet uhkaavat romuttaa tasa-arvossa ja tyttöjen ja naisten oikeuksissa saavutettua edistystä. Lapsiavioliitot, varhaiset raskaudet ja sukupuolittunut väkivalta ovat lisääntyneet hälyttävästi monissa maissa. 

Vuoden alussa alkanut uusi, ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tukema nelivuotinen kehitysyhteistyöohjelmamme on siksi entistäkin ajankohtaisempi. Se on jatkoa aiemmalle ohjelmallemme (2018–2021) ja pyrkii syvälliseen muutokseen yhteiskuntien ja yhteisöjen asenteissa ja normeissa.  

”Haluamme, että lapset ja nuoret kaikessa moninaisuudessaan ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat tytöt voivat päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan”, sanoo Plan International Suomen ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann.

“Se onnistuu vain, jos yhteisöjen ja yhteiskuntien normit ja valtarakenteet muuttuvat ja nuorilla on tukea ja itseluottamusta tehdä tietoisia, vastuullisia ja terveellisiä valintoja oman elämänsä suhteen.” 

Vahvistamme nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä

Työskentelemme yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa Etiopiassa, Mosambikissa, Ugandassa, Zimbabwessa, Laosissa ja Myanmarissa. Zimbabwe on uusi ohjelmamaa, muissa maissa olemme toimineet jo vuosia.

Pääasiallinen kohderyhmämme ovat 10–24-vuotiaat lapset ja nuoret, erityisesti tytöt. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat raskaana olevat tytöt ja naimisissa olevat nuoret äidit sekä vamman kanssa elävät ja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret.

”Syrjivien asenteiden ja sukupuolinormien vuoksi vamman kanssa elävät lapset ja nuoret sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat jäävät usein ilman tukea, eikä heidän äänensä kuulu. Teemme yhteistyötä nuorten järjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa ja varmistamme, että he tulevat kuulluksi vaikuttamistyössä ja palveluiden kehittämisessä.”

Lisäämme tietoa seksuaalioikeuksista

Laosissa lasten koulunkäynti on lisääntynyt merkittävästi, mutta monet lapset joutuvat yhä keskeyttämään koulun köyhyyden, heikon laon kielen taidon tai sukupuolten epätasa-arvon vuoksi. Perustamissamme koulun kerhoissa lapset ja nuoret saavat tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista ja tasa-arvosta. Kerhoissa nuoret itse toimivat ohjaajina.

Saadaksemme aikaan kestävää muutosta työskentelemme perheiden, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, viranomaisten sekä paikallisten johtajien kanssa. Vaikutamme kansallisesti ja kansainvälisesti, jotta tyttöjen asema paranee kaikilla tasoilla, myös lainsäädännössä. 

Vahvistamme liikkeitä, jotka edistävät ihmisoikeuksia ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Sen lisäksi edistämme keskustelua seksuaalisuudesta myönteisenä asiana (pelkän riskipuheen sijaan) ja maskuliinisuudesta ilman rajoittavia ja ahtaita pojan ja miehen malleja. 

Uudessa ohjelmassa vahvistamme erityisesti kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kouluissa ja koulujen ulkopuolella. 

”Olemme huomanneet, että nuoret eivät saa riittävästi oikeaa tietoa. Monet eivät tiedä, mitä seksuaalinen väkivalta on tai mitä suostumus tarkoittaa. Että heillä on myös oikeus päättää, kenen kanssa ja milloin he ovat seksuaalisessa kanssakäymisessä. He eivät välttämättä tiedä, mistä ehkäisyvälineitä saa. Tai jos he tietävätkin, niitä voi olla vaikea saada yhteisön asenteiden takia”, von Kaufmann sanoo.

Vahvistamme seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja

Kun nuoret saavat lisää tietoa, he osaavat ja uskaltavat myös toimia oikeuksiensa puolesta. He voivat osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja vaikuttaa itse parempien ohjelmien ja palvelujen puolesta. 

”Aiemmassa ohjelmassamme näimme, että nuoret uskalsivat vaatia enemmän ja myös haastaa vallitsevia toimintatapoja. Jotta heidän vaatimuksiinsa voidaan vastata, meidän on vahvistettava myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja ja vaikutettava nuorten kanssa päättäjiin”, von Kaufmann sanoo.  

Palvelujen parantamiseksi tuemme terveydenhuoltohenkilökunnan osaamista ja valmiuksia tarjota nuorisoystävällisiä ja inklusiivisia palveluita. 

”Palveluiden on oltava luottamuksellisia ja helpommin lähestyttäviä, jotta nuoret uskaltavat hakea niitä eivätkä koe, että palvelut ovat vain raskaana oleville tai aikuisille.” 

Lisää ilmastokestävyyttä ja työelämätaitoja

Smartup Factory -innovaatiopajoissamme Ugandassa ja Etiopiassa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret oppivat muun muassa IT-taitoja, taloustaitoja, palvelumuotoilua ja kuvaamista. Suurin osa koulutuksen käyneistä on onnistunut työllistämään itsensä tai löytänyt muuten työtä.

Nuorten taloudellisen voimaantumisen edistämiseksi vahvistamme erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten sekä heidän perheidensä toimeentulo- ja työllistymismahdollisuuksia. 

”Koulutus ja toimeentulo ovat tärkeimpiä keinoja katkaista köyhyyden kierre. Vahvistamme esimerkiksi yhteisöjen säästöryhmiä ja sellaisia työelämätaitoja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen”, von Kaufmann sanoo. 

Ilmastonmuutokseen varautuminen ja vastaaminen ovat entistä merkittävämpi osa työtämme: vahvistamme nuorten tietoa ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä riskeistä ja tuemme nuorten ja heidän yhteisöjensä ilmastokestävyyttä. Arvioimme myös oman toimintamme ilmastovaikutukset.

Lisäksi edistämme nuorten digi- ja innovaatiotaitoja muun muassa Ugandassa ja Etiopiassa, joissa Smartup Factory -innovaatiopajamme ovat edistäneet tuhansien nuorten työelämätaitoja ja mahdollisuuksia työllistyä tai työllistää itsensä. 

”Viimeistään koronapandemia on osoittanut, miten tärkeitä digitaidot ja pääsy verkkoon ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta.”

Suomessa vahvistamme nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tietoa kehityskysymyksistä

Planin lastenhallituksessa on kaksikymmentä 11–18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. He lisäävät tietoa lapsen oikeuksista ja vaikuttavat tasa-arvon puolesta.

Edistämme ulkoministeriön tuella globaalia vastuunkantoa myös Suomessa. Vahvistamme globaalikasvatuksella lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä tietoa kehityskysymyksistä ja tyttöjen oikeuksista. Lisäämme viestinnällämme suomalaisten tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksestä kestävän kehityksen toteutumiseen. 

Jatkamme nuorten yhteiskunnallisen aktivismin tukemista yhteistyökumppaniemme kanssa ja edistämme nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Vaikutamme siihen, että Suomi edistää ulkopolitiikassaan tasa-arvoa ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. 

“On tärkeää, että nuoret saavat tietoa kestävästä kehityksestä tavalla, joka kiinnostaa, herättää ajatuksia ja innostaa toimimaan”, sanoo vaikuttamistyön johtajamme Karoliina Tikka

Kuusi Planin #GirlsTakeover-nuorta poseeraa sillalla aurinkoisessa säässä.

Nuoret valtaavat johtajien paikat Planin #GirlsTakeover-tempauksessa

Tänä vuonna Suomessa nuoret astuvat urheiluministerin, Tampereen pormestarin, Iltalehden päätoimittajan sekä SOK:n, Finnairin ja Palloliiton johtajien paikoille.
Alek, 30, pakolaisleirillä.
Artikkelit, 7.9.2023

Sudanin konflikti särki Alekin unelmat

Sudanin konfliktia pakenevien ihmisten ahdinko kasvaa päivä päivältä. Alek, 30, pakeni viiden lapsensa kanssa Etelä-Sudaniin.
Kambodzalaiset lapset kiipeilevät liukumäessä.
Artikkelit, 5.9.2023

Testamentti voi muuttaa maailmaa

Yhä useampi tukijamme kaipaa neuvoja testamentin laadinnassa ja testamenttilahjoittamista koskevissa kysymyksissä. Lailli-verkkopalvelun avulla testamentin voi laatia turvallisesti ja maksutta.