Artikkelit, 9.7.2019

Tutkimus: Plan-kummius nostaa syntymärekisteröityjen ja koulua käyvien lasten osuutta köyhissä yhteisöissä

Lastenoikeusjärjestö Plan International selvitti, miten kummius vaikuttaa lasten elämään. Ainutlaatuisessa ja poikkeuksellisen laajassa tutkimuksessa käytettiin aineistona 12 vuoden aikana 2,7 miljoonalta kummilapselta kerättyjä kyselytietoja.

Melbournen kuninkaallisen teknologiainstituutin toteuttama tutkimus osoitti, että Planin kummiyhteisöissä koulua käyvien lasten osuus on suurempi kuin muissa yhteisöissä. Tulosten mukaan lisäksi jokainen lisävuosi, jona Plan tekee yhteisössä työtä kummien tuella, nostaa koulua käyvien kummilasten lukumäärää kahdella prosentilla.

Tutkimuksen mukaan myös syntymärekisteröityjen lasten osuus kasvaa sitä enemmän, mitä pitempää Plan työskentelee yhteisöissä. Tutkituissa kummiyhteisöissä 90 prosenttia lapsista on syntymärekisteröity. Unicefin mukaan maailmanlaajuisesti 65 prosenttia alle 5-vuotiaista lapsista on syntymärekisteröity.

Syntymärekisteröinti tarjoaa lapsille paremmat mahdollisuudet koulutukseen, terveyspalveluihin ja oikeudelliseen suojaan. Se myös suojelee tyttöjä lapsiavioliitolta ja lapsikaupalta.
 

Kummius auttaa köyhimpiä lapsia

Tutkimus vahvisti, että Plan-kummius parantaa eritoten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ja kaikista köyhimmissä yhteisöissä elävien lasten ja heidän perheidensä elämää. Kummiudella on erityisen positiivinen vaikutus konfliktialueilla, joissa kummilapset esimerkiksi pysyvät muita lapsia todennäköisemmin koulussa.

– Tulokset osoittivat myös, että koulua käyvien tyttöjen ja poikien määrissä ei ole merkittävää eroa kummiyhteisöissä. Tällä perusteella vaikuttaa, että olemme onnistuneet edistämään tasa-arvon toteutumista erinomaisesti, sillä maissa, joissa työskentelemme, tytöt ovat usein heikoimmassa asemassa. Plan-kummit tekevät todella arvokasta työtä, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Kummilapsista 71 prosentilla on mahdollisuus puhtaaseen veteen ja 54 prosentilla on kunnollinen sanitaatio. Kummilapsista vain 6,6 prosentilla oli ollut vakavia terveysongelmia kyselyä edeltäneen vuoden aikana.

Tutkimus paljasti myös muutamia kehityskohteita. Esimerkiksi koulutuksen parantuminen painottuu kummiyhteisöissä nuoriin lapsiin. Tutkimuksen suositusten mukaan myös kummiyhteisöjen muiden lasten kuin kummilasten olisi hyvä hyötyä kummien tuesta vieläkin enemmän.

– Tutkimus ja näin iso määrä tietoa on arvokas ja erinomainen työkalu kehittää Plan-kummiutta vieläkin paremmaksi. Tutkimustulokset kertovat, että kummit todellakin muuttavat maailmaa. Tulosten avulla voimme pitää huolen, että kummius toimii tulevaisuudessakin niin kuin pitää, Heinänen toteaa.
 

Kummikirjeenvaihdossa voi oppia yhteisöjen elämästä

Planin kummit parantavat kummilastensa ja koko heidän yhteisöjensä elämää. Kummien tuella Plan edistää yhdessä yhteisöjen kanssa koulutusta, varhaiskasvatusta, terveyttä, lastensuojelua, sanitaatiota sekä puhtaan veden saantia. Kummeilla on myös mahdollisuus kirjeenvaihtoon kummilapsensa kanssa. Kirjeenvaihdossa kummi voi oppia kummilapsen ja hänen yhteisönsä elämästä ja kulttuurista.

Planin työ kummiyhteisöissä on pitkäkestoista. Työtä jatketaan, kunnes yhteisö pärjää omillaan.

Tällä hetkellä Planin kummilapsia on maailmanlaajuisesti 1,4 miljoonaa 48 maassa. Suomalaisia Plan-kummeja on hieman yli 17 000.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi