Artikkelit, 28.7.2021

Turvaa katastrofeihin Bangladeshissa

Ilmastonmuutos lisää katastrofien voimakkuutta Bangladeshissa. Olemme parantaneet katastrofivalmiutta sekä kouluissa että yhteisöissä. Samalla olemme vähentäneet kriisien vaikutusta lasten koulunkäyntiin.

Bangladesh on erittäin altis luonnonkatastrofeille, ja ilmastonmuutos lisää katastrofien voimakkuutta. Siksi olemme lisänneet koululaisten ja opettajien valmiuksia ennakoida riskejä Safe Schools -hankkeemme avulla. Hanke on edistänyt turvallisuutta sekä kouluissa että yhteisöissä Kurigramin alueella Bangladeshissa.

Olemme tavoittaneet lähes 20 000 lasta kolmen viime vuoden aikana. Kouluihin on perustettu oppilaiden ryhmiä, joissa koululaiset ovat tehneet turvasuunnitelmia ja oppineet ensiaputaitoja. Oppilaat ja opettajat ovat saaneet tietoa esimerkiksi tulvissa ja maanjäristyksissä toimimisesta. Koululaiset Irin, Shirina, Anowara ja Shuborna kertovat, kuinka hanke on vaikuttanut heidän yhteisöidensä elämään.

10-vuotias Irin on opettanut uimista nuoremmille lapsille.

Uimaopetus pelastaa henkiä

10-vuotias Irin on mukana koulunsa pelastusryhmässä, joka on perustettu osana hankettamme. Hän on saanut ryhmässä ensiapu- ja pelastuskoulutusta. Tämän ansiosta Irin on jo pelastanut viisivuotiaan pojan, joka oli vähällä hukkua koulun lähellä olevaan lampeen. Tapahtuman jälkeen Irin huomasi, etteivät monet oppilaat hänen koulussaan osaa uida. Hän alkoi pitää ryhmänsä kanssa uimaopetusta lapsille koulun katastrofiryhmän tuella. Nyt 95 prosenttia hänen koulunsa oppilaista osaa uida.

“Uimataito on välttämätön alueellamme, jossa on usein tulvia. Kiitos Planille uimaopetuksen tukemisesta”, sanoo koulun rehtori Mina.

17-vuotiaan Shirina on hankkinut huopia yhteisönsä heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

Suojaa kylmyydeltä

Talvet Kurigramin alueella ovat vaikeita haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, joilla ei ole varaa hankkia lämpimiä vaatteita ja huopia. 17-vuotias Shirina johtaa nuorten ryhmää koulussaan osana hankettamme. Hän sai koulutusta katastrofiriskien hallinnasta ja halusi tehdä jotain auttaakseen yhteisönsä heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Ryhmä keräsi rahaa, etsi yhteisön köyhimpiä ihmisiä ja hankki heille huopia.

“Pienen rahastomme avulla pystyimme tukemaan ihmisiä, jotka olivat eniten avun tarpeessa. Toivon, että muutkin saavat tästä innostusta auttamiseen”, Shirina sanoo.

18-vuotias Anowara viljelee vihanneksia parantaakseen ravitsemusta yhteisössään.

Vihanneksia parantamaan ruokaturvaa

“Myymme viljelemiämme vihanneksia edullisesti vanhemmille, jotta he saavat parannettua lastensa ravitsemusta”, kertoo 18-vuotias Anowara.

Hän osallistui koulussaan toimivan Safe Schools -ryhmän koulutukseen. Nuoret päättivät perustaa oman vihannestarhan parantaakseen ruokaturvaa omassa kylässään. He rahoittivat projektinsa itse hankkeessa oppimiensa taloudellisten taitojen avulla. Nuoret myös lahjoittivat vihanneksia heikoimmassa asemassa oleville perheille.

“Nuorten ryhmä on tehnyt merkittävää työtä. Tukeakseni heitä olen ostanut heiltä vihanneksia perheelleni”, sanoo yhteisössä asuva Sahajahan.

10-vuotias Shuborna pystyy nyt opiskelemaan aurinkolampun valossa.

Opiskelua aurinkolampun valossa

Koronapandemian aikana kaikki Kurigramin alueen koulut suljettiin. Lasten täytyi jatkaa opiskeluaan kotona. 10-vuotiaalle Shubornalle tämä ei ollut helppoa. Hänen perheensä talous oli kärsinyt koronaviruksesta ja tulvista, eikä perhe voinut ostaa lamppuöljyä saadakseen valoa kotiin. Shubornan päivät kuluivat kotitöissä eikä hän voinut opiskella iltaisin ilman valoa. Hän alkoi menettää kiinnostuksensa koulunkäyntiin.

Olemme jakaneet osana hankettamme yli 1500 aurinkolamppua koululaisille, joilla ei ole kotonaan sähköä. Myös Shuborna on saanut uutta intoa koulunkäyntiin.

“Aurinkolampun valossa on hyvä opiskella iltaisin. Nyt voin leikkiä myös ystävieni kanssa päivällä. Voin käyttää lamppua myös käydessäni ulkona illalla.”

Hätäapulahjoitus

Tue lapsia kriiseissä ja katastrofeissa

Katastrofit, ilmastonmuutos ja koronapandemia vaikuttavat eniten maailman heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja erityisesti tyttöihin. Kriiseissä turvaamme lasten perustarpeet: ruoan, suojan, puhtaan veden ja koulunkäynnin.

Tyttö seisoo pellolla ja pitelee sylissään ruoka-apupakkausta.
Tyttö seisoo pellolla ja pitelee sylissään ruoka-apupakkausta.
Viisi keinoa puolustaa tasa-arvoa ja tyttöjen oikeuksia.
Artikkelit, 12.6.2024

Viisi keinoa puolustaa tasa-arvoa ja tyttöjen oikeuksia 

Miten puolustaa tasa-arvoa ja tyttöjen oikeuksia? Miten olla hyvä liittolainen? Lue viisi innostavaa ja tehokasta tapaa toimia tyttöjen ja tasa-arvon liittolaisena!
Plan International
Kannanotot, 11.6.2024

Lausunto rasismitiedonannon toimenpideohjelmasta

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.
Kolme tyttöä ylittää kävellen tulvan tuhoamaa kivisiltaa.
Blogit, 10.6.2024

Ilmastonmuutos uhkaa tyttöjen ja nuorten naisten seksuaaliterveyttä

Sään ääri-ilmiöt heikentävät seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja vaarantavat tyttöjen tulevaisuuden. kirjoittaa Katja Pellini blogikirjoituksessaan.