Artikkelit, 24.4.2020

Tehostamme koronapandemian vastaista työtämme – osoitamme 600 000 euroa viruksen torjuntaan

Koronapandemian vuoksi asetetut liikkumisrajoitukset vaikuttavat voimakkaasti tyttöjen elämään kaikkialla maailmassa. Tytöt kohtaavat jo valmiiksi syrjintää, ja kriiseissä tyttöjen asema on muita heikompi. Tukeaksemme tyttöjä ja heidän perheitään koronapandemian yli siirrämme ulkoministeriön rahoituksesta yli 600 000 euroa koronaviruksen ennaltaehkäisyyn.

Koulujen sulkeminen 191 maassa uhkaa tyttöjen koulutusta ja tulevaisuutta. Tällä hetkellä satoja miljoonia tyttöjä on poissa koulusta. Erityisen vaikeassa asemassa ovat vähiten kehittyneissä maissa asuvat tytöt, joille koulutuksen saaminen on normaalioloissakin haastavaa. Monien koulutie voi nyt katketa kokonaan.

– Suurimmassa riskissä koulutien katkeamiseen ovat teini-ikäiset tytöt. He voivat joutua varhaisiin avioliittoihin tai töihin auttaakseen perhettään selviämään tilanteesta, sanoo ohjelmatyön johtajamme Annukka von Kaufmann.
 

Ennaltaehkäisemme koronaviruksen leviämistä

Tukeaksemme lasten ja heidän perheidensä selviytymistä koronapandemiasta siirrämme yli 600 000 euroa ulkoministeriön myöntämistä kehitysyhteistyön määrärahoistamme koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisyyn neljässä maassa: Etiopiassa, Ugandassa, Mosambikissa ja Laosissa.

– Alkuvaiheessa keskitymme tiedon jakamiseen taudista ja sen ennaltaehkäisystä. Jos virus pääsisi leviämään maissa, joissa on ennestään hauras terveydenhuolto, seuraukset olisivat tuhoisat paitsi tyttöjen tulevaisuudelle myös kokonaisille valtioille, von Kaufmann sanoo.

Jaamme tietoa esimerkiksi infolehtisten, julisteiden, radio-ohjelmien ja megafonien välityksellä yhteisöille, hoivatyöntekijöille, opettajille ja nuorille. Koulutamme opettajia ja terveydenhuollon henkilökuntaa ennaltaehkäisystä. Laosissa välitämme nuorille tietoa myös sosiaalisessa mediassa.

Hygieniaa parantaaksemme jaamme hygieniatarvikkeita ja lisäämme käsienpesu- ja vedenhakupaikkojen turvallisuutta.

– Teemme kaikissa maissa tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Monin paikoin olemme saaneet poikkeuslupia, joiden turvin voimme työskennellä liikkumisrajoituksista huolimatta.

Tuemme paikallisia työntekijöitämme myös huomioimaan vammaiset lapset koronaviruksen ennaltaehkäisyssä. Koulutamme terveydenhuollon työntekijöitä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen jatkamisesta epidemian aikana ja sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisystä.

– Koteihinsa suljetut tytöt ja nuoret naiset ovat alttiita hyväksikäytölle ja väkivallalle. On ehdottoman tärkeää, että hallitukset eri puolilla maailmaa huomioivat heidät koronastrategiassaan ja että tukea on saatavilla myös paikallistasolla.
 

Thongxai, 15, on mukana Planin nuorten kerhossa Laosissa. Laosissa jaamme tytöille ja heidän perheilleen taloudellista tukea tai stipendejä, jotta tyttöjen on helpompi palata kouluun niiden taas avautuessa.
Thongxai, 15, on mukana Planin nuorten kerhossa Laosissa. Laosissa jaamme tytöille ja heidän perheilleen taloudellista tukea tai stipendejä, jotta tyttöjen on helpompi palata kouluun niiden taas avautuessa.

Tuemme paluuta kouluun

Etiopiassa ja Laosissa jaamme tytöille ja heidän perheilleen taloudellista tukea tai stipendejä, jotta tyttöjen on helpompi palata kouluun niiden taas avautuessa.

– Kun perheiden toimeentulo on pandemian vuoksi heikentynyt, tyttöjen voi olla entistäkin vaikeampi päästä kouluun. Tukeaksemme tyttöjen paluuta kouluun annamme tukea esimerkiksi koulumatkoihin tai kuukautishygieniasta huolehtimiseen, von Kaufmann sanoo.

Turvallista kouluun paluuta edistää myös monissa maissa aloitettu koulujen vesi- ja käsienpesupisteiden kunnostaminen.

Seuraamme tarkasti tilannetta ohjelmamaissamme. Rajoitustoimien kestosta riippuen vahvistamme edelleen myös seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä toimia poikkeusoloissa.

– Kriiseissä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut, varsinkin nuorille suunnatut, heikentyvät tai jopa loppuvat kokonaan. Tällä viikolla julkaistun arvion mukaan jopa 49 miljoonaa naista ja tyttöä uhkaa nyt jäädä kokonaan vaille näitä tärkeitä palveluita. Seuraukset tytöille ja nuorille naisille voivat olla katastrofaaliset, jopa koko elämän mittaiset.

FAKTA: PLAN INTERNATIONAL TORJUU KORONAVIRUSTA 50 MAASSA

  • Plan International Suomi on osa Plan Internationalia, joka toimii yli 70 maassa.
  • Kansainvälinen Plan torjuu koronavirusta 50 maassa. Pyrimme tavoittamaan 50 000 yhteisöä.
  • Vahvistamme hygieniaa järjestämällä yhteisöihin puhdasta vettä ja vedenpuhdistustarvikkeita sekä rakentamalla käsienpesuun tarkoitettuja pisteitä.
  • Jaamme tietoa hygienian merkityksestä. Kerromme vanhemmille, miksi puhtaus on tärkeä osa lasten terveyttä.
  • Suunnittelemme ja toteutamme paikallisten viranomaisten kanssa ratkaisuja lasten koulunkäynnin jatkumiselle myös kriisin aikana.
  • Varaudumme hankeyhteisöissämme jo ennakolta erilaisiin riskeihin koronaviruksen levitessä.
  • Eteläisessä Afrikassa varmistamme, että ilmastonmuutoksen koettelemissa yhteisöissä lapset saavat edelleen kouluruoan, vaikka jouduimme lopettamaan kouluruokailuohjelmamme koulujen sulkeuduttua.
  • Rohkaisemme vanhempia olemaan kuormittamatta tyttöjä liiallisilla kotitehtävillä ja lisäämme tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta.
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi