Artikkelit Mediatiedotteet, 25.9.2023

Planin raportti: Agenda 2030 on epäonnistumassa tyttöjen aseman parantamisessa

Tyttö huutaa kädet suun ympärille laitettuna vuoristomaisemassa Vietnamissa.

Lastenoikeusjärjestö Plan International varoittaa, etteivät kestävän kehityksen tavoitteet toteudu nykytahdilla vuoteen 2030 mennessä. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan kiireellisesti lisää rahoitusta ja poliittista tahtoa.

Maailma on tällä hetkellä jäljessä lähes kaikkien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda 2030:n saavuttamisesta, mukaan lukien tyttöjen ja naisten oikeuksien kannalta kriittiset tavoitteet. YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals = SDG) kahdeksan vuotta sitten. Syyskuun 25. päivä juhlistetaan Agenda 2030 -ohjelman puoliväliä.

Tuoreessa raportissaan ”Goals Off Target: Accelerating the SDGs with girls and young women” Plan International analysoi tavoitteiden avainindikaattoreita 26 maassa eri puolilla maailmaa. Valitut maat edustavat erilaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia olosuhteita ja tulotasoja.

Raportin mukaan Agenda 2030 ei nykyisellä edistymisvauhdilla juurikaan paranna tyttöjen ja nuorten naisten elämää.

”Tytöt ja nuoret naiset kohtaavat ympäri maailmaa aivan samoja haasteita kuin vuonna 2015, jolloin kestävän kehityksen tavoitteet kirjattiin. He kokevat edelleen syrjintää sukupuolensa ja ikänsä vuoksi, ja lisäksi ilmastonmuutoksen nopea eteneminen, nälkäkriisi ja pandemia ovat vaikeuttaneet tyttöjen elämää”, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.

”Puolimatkassa vuoteen 2030 on vielä aikaa kääntää kurssia. Agenda 2030 on liian tärkeä, jotta voisimme hyväksyä epäonnistumisen. Tarvitsemme uuden lähestymistavan. Valtioiden ja kansainvälisen yhteisön on tehostettava toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja saatava enemmän tyttöjä ja nuoria naisia mukaan muutokseen.”

Tasa-arvotavoite edistyy hälyttävän hitaasti

Vain 12 % kestävän kehityksen tavoitteista on tällä hetkellä toteutumassa vuoteen 2030 mennessä, vaikka kaikki 191 YK:n jäsenvaltiota hyväksyivät Agenda 2030:n osana maailmanlaajuisia sitoumuksia köyhyyden juurisyiden poistamiseksi ja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Lähes puolet tavoitteista on jäänyt melko paljon tai merkittävästi jälkeen tavoitetasosta.

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon keskittyvä tavoite 5 on hälyttävällä tavalla jäljessä, sillä vain 15,4 % sen edistymistä osoittavista indikaattoreista on edennyt tavoitetasolla ja -aikataulussa.

Esimerkiksi naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ei ole vähentynyt merkittävästi. Ainoastaan kahdessa raportin maassa, Keniassa ja Filippiineillä, 15–19-vuotiaat tytöt ilmoittivat kohtaamansa fyysisen väkivallan vähentyneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Valtaosassa tarkastelumaita tyttöjen raportoima väkivalta oli lisääntynyt.

Yhdessäkään raportin maista ei ole asianmukaista lainsäädäntöä sukupuolten välisen epätasa-arvon poistamiseksi, vaikka kestävän kehityksen tavoitteet velvoittavat valtioita säätämään ja panemaan täytäntöön lakeja sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

Vuoden 2021 jälkeen naisten oikeuksia ajavat järjestöt ovat saaneet arviolta vain 0,13 % julkisesta kehitysyhteistyön rahoituksesta (ODA) ja 0,4 % kaikesta gender-kysymyksiin liittyvästä kehitysrahoituksesta. Kansalaisyhteiskunnan nuorisoliikkeet eivät myöskään saa riittävää rahoitusta hallituksilta tai järjestöiltä.

Myös useat muut tavoitteet, jotka ovat oleellisia sukupuolten tasa-arvon kannalta, ovat edistyneet vain vähän tai eivät lainkaan – esimerkiksi tavoite 2 (ei nälkää) ja tavoite 13 (ilmastotekoja).

Plan ja muut kansalaisjärjestöt ovat tuoneet jo aiemmin esiin, että nälkäkriiseillä on sukupuolittuneita vaikutuksia ja tytöt kärsivät todennäköisemmin niiden toissijaisista seurauksista, kuten sukupuolittuneen väkivallan lisääntymisestä ja koulunkäynnin keskeytymisestä. Myös ilmastokriisi vaikuttaa suhteettoman paljon tyttöihin.

Plan esittää raportissa huolensa myös puutteellisesta datasta. Agenda 2030 -ohjelman edistymistä on mahdotonta mitata tarkasti, koska tiedonkeruussa on vakavia haasteita. Tavoite 5:n seuraamiseksi tarvittavista tiedoista on tällä hetkellä saatavilla alle puolet (47 %), joten lukemattomien tyttöjen ja naisten kokemukset jäävät näkymättömiin.

Plan International vaatii Agenda 2030 -kauden puolivälissä:

  • merkittäviä taloudellisia investointeja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseen
  • tyttöjen ja naisten parempaa osallistamista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon, jotta he voivat edistää Agenda 2030 -ohjelmaa
  • investointeja tiedonkeruuseen, jotta Agenda 2030 -ohjelman edistymistä voidaan seurata ja jotta päätöksenteon tueksi saadaan tarkempaa tietoa tyttöjen elämään vaikuttavista haasteista.
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi