Artikkelit, 19.3.2018

Plan: Kansainvälinen oikeus ei huomioi tyttöjen oikeuksia

Kansainvälinen oikeus ei huomioi riittävästi tyttöjä ja heidän erityistarpeitaan, kertoo tuore tutkimuksemme. Epäonnistuminen tyttöjen huomioimisessa riistää tytöiltä oikeuden päättää omasta kehostaan ja tekee tyttöjen oikeuksista politiikan pelinappuloita.

Tytöt jäävät käytännössä näkymättömiin kansainvälisessä oikeudessa ja politiikassa ympäri maailman, mikä altistaa tytöt syrjinnälle ja vaarantaa heidän oikeutensa.

– Tytöt ovat maailman suurin syrjitty ryhmä. He jäävät liian usein väliinputoajiksi. Kansainvälisessä oikeudessa on harvoin jos koskaan viittausta tyttöihin, eikä kansainvälinen oikeus tunnista heidän tarpeitaan, sanoo Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Tyttöjen asemaa kansainvälisessä lainsäädännössä käsittelevä Planin tuore tutkimus Girls’ Rights are Human Rights analysoi yli 1300 asiakirjan viittauksia tyttöihin ja heidän oikeuksiinsa. Asiakirjoja analysoitiin 87 vuoden ajalta (1930–2017).

Niistä paljastuu, miten ikä- ja sukupuolineutraalit lähestymistavat muokkaavat kansainvälistä lainsäädäntöä ja siirtävät huomion pois tytöistä ja heidän erityistarpeistaan. Asiakirjoissa puhutaan yleisesti lapsista, teineistä, nuorista tai naisista, mutta tytöt omana ryhmänään jäävät vähälle huomiolle. Monissa maissa kiistanalaisina pidetyt tyttöjen oikeudet, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveys, mainitaan vain satunnaisesti kansainvälisessä oikeudessa ja niistä on tullut poliittisia pelinappuloita sopimusneuvotteluissa.

– Tytöt kohtaavat ikänsä ja sukupuolensa takia kaksinkertaista syrjintää. Vaikka tyttöjen oikeuksiin kiinnitetään nykyään aiempaa enemmän huomiota, politiikka, kansainvälisen lain vääristynyt tulkinta, kansainvälisten sopimusten heikko kieli ja valtioiden silkka haluttomuus suojella tyttöjen oikeuksia on pysäyttänyt edistyksen, sanoo Heinänen.

– Tämä järkyttävä epäonnistuminen tarkoittaa, että tytöillä eri puolilla maailmaa ei ole oikeutta päättää edes kehostaan, saatikka toteuttaa itseään täysin.

Uusi verkkoalusta antaa työkaluja tasa-arvon edistämiseen

Planin uusi Tyttöjen oikeudet -verkkoalusta tarjoaa päättäjille ja järjestöille työkaluja, joiden avulla vahvistaa tyttöjen oikeuksia ja nostaa esiin epäkohtia. Säännöllisesti päivitettävään verkkoalustaan on koottu yli 1400 kansainvälistä asiakirjaa. Niistä voi tehdä hakuja, jotka auttavat paljastamaan tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvon toteutumista koskevat suuntaukset ja puutteet.

– Tyttöjen oikeuksien verkkoalustaa voi ajatella ’tyttöjen oikeuksien googlena’. Se antaa ratkaisevan tärkeää tietoa ja valtaa tyttöjen oikeuksien edistäjille, jotta he voivat vaatia päättäjät vastuuseen, Heinänen sanoo.

Plan International ajaa radikaalia muutosta YK:ssa ja kansainvälisissä prosesseissa, jotta tyttöjen oikeudet nousisivat esiin naisten ja lasten oikeuksien rinnalle. Raportissaan Plan antaa konkreettisia suosituksia, miten tyttöjen asemaa voisi parantaa. Plan muun muassa kehottaa valtioita erottamaan tyttöjen ihmisoikeudet naisten tai lasten oikeuksista ja nimittämään YK:hon tyttöjen oikeuksien erityisraportoijan.

Myös tyttöjä itseään on kuultava, kun on kyse heidän oikeuksistaan.

– Meidän on ymmärrettävä, että tyttöjen oikeuksissa ei ole kyse vain tyttöjen haavoittuvuudesta vaan myös heidän voimasta ja potentiaalista, Ossi Heinänen sanoo.

– Mutta mikään ei muutu, jos emme muuta lähestymistapaamme.

Planin keskeiset suositukset:

  • Valtioiden tulee edistää tyttöjen oikeuksia koskevaa keskustelua erottamalla tyttöjen ihmisoikeudet naisten tai lasten oikeuksista.
  • Valtioiden tulee nimittää YK:hon tyttöjen oikeuksien erityisraportoija.
  • CEDAW- ja CRC-komiteoiden tulee laatia yhteinen yleiskommentti/ -suositus, jossa tyttöjen oikeudet selkeästi määritellään.
  • Tytöt ja heidän oikeutensa eivät saa joutua politiikan pelinappuloiksi.
  • Valtioiden pitää kuunnella paremmin tyttöjä, jotta tyttöjen kohtaama todellisuus välittyisi paremmin kansainvälisiin normeihin.
  • Jäsenvaltioiden tulee vetää pois kaikki varaumat, joita ne ovat tehneet tyttöjen oikeuksien kannalta keskeisiin sopimuksiin ja toimintaohjelmiin.
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi