Artikkelit, 14.3.2018

Paransimme varhaiskasvatusta kuudessa maassa – ja saimme myös isät mukaan kasvatustalkoisiin

Monivuotinen varhaiskasvatushankkeemme edisti lasten kouluvalmiutta ja innosti myös isät mukaan lasten kasvatukseen.

Lapset saavat usein maissipuuroa lounaaksi tukemassamme varhaiskasvatuskeskuksessa Ugandan Tororossa.

Viime vuoden lopulla päättynyt varhaiskasvatushankkeemme edisti kymmenientuhansien lasten kouluvalmiuksia Boliviassa, Etiopiassa, Mosambikissa, Ugandassa, Pakistanissa ja Itä-Timorissa. Perustamiemme varhaiskasvatuskeskusten toimintaan osallistui kolmessa vuodessa huima määrä lapsia, yhteensä noin 57 000. Päivittäiseen toimintaan osallistui yli 23 000 lasta. 

Hanke innosti myös isiä kasvatustyöhön ja muokkasi sekä kokonaisten yhteisöjen että viranomaisten käsitystä varhaiskasvatuksen tärkeydestä. Näin arvioi ulkopuolisen konsultin tekemä raportti hankkeestamme, jonka toteutimme ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella.
 

Varhaiskasvatus luo perustan oppimiselle

Raporttia varten haastatellut äidit, isät, kyläjohtajat, opettajat ja viranomaiset kertoivat, että varhaiskasvatukseen osallistuneet tytöt ja pojat pärjäsivät koulussa varhaiskasvatusta vaille jääneitä ikätovereitaan paremmin. He luottivat itseensä ja uskalsivat sanoa mielipiteensä. He käyttäytyivät  paremmin, kunnioittivat vanhempiaan ja edistyivät opinnoissaan ikätovereitaan nopeammin.

– Lasten tukeminen ensimmäisen kuuden ikävuoden aikana on helpoin ja tuottavin tapa tukea heitä, korostaa ohjelmajohtajamme Annukka von Kaufmann.

– Varhaiskasvatus edistää lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja tukee koko yhteiskuntaa luomalla perustan paitsi myöhemmälle oppimiselle myös taloudelliselle tuottavuudelle, tasa-arvolle ja vastuulliselle kansalaisuudelle.

Varhaiskasvatuskeskuksissa päivä alkaa usein ulkoilulla ja leikillä.

Varhaiskasvatus tukee kouluun siirtymistä

Kolme vuotta (2015–2017) kestänyt hankkeemme jatkoi aiempaa varhaiskasvatustyötämme eri maissa. Sen aikana perustimme yhteisöihin varhaiskasvatuskeskuksia ja lasten kehitystä tukevia vanhempainryhmiä, tuimme lasten siirtymistä kouluun sekä vaikutimme päättäjiin paikallisella ja kansallisella tasolla.

Raportin mukaan suurin osa varhaiskasvatusprojektiimme osallistuneista lapsista aloitti koulun onnistuneesti oman ikäryhmänsä mukana.

– Varhaiskasvatus tukee monin tavoin kouluun siirtymistä. Muutos alkaa kotoa vanhempien asenteista, ja se jatkuu varhaiskasvatuskeskuksiin, joissa lapset oppivat ryhmissä toimimista ja saavat virikkeitä oppimiseen, von Kaufmann kertoo.
Neljän lapsen isä, Wanyama Eria, ymmärsi isäryhmässä käydyissä keskusteluissa, miten tärkeää leikki ja yhdessä olo ovat lapsen kehitykselle.

Isät osallistuivat lasten kasvatukseen tasaveroisemmin

Perustamiemme vanhempainryhmien koulutuksiin osallistui yhteensä noin 66 000 vanhempaa tai muuta huoltajaa. Ryhmissä käsiteltiin muun muassa rakkauden ja hoivan merkitystä lasten kehitykselle, monipuolista ruokavaliota sekä varhaisen oppimisen ja lastensuojelun tärkeyttä.

Raportin mukaan haastattelut osoittavat, että sekä naisten että miesten asenteissa tapahtui aitoja muutoksia. Erityisesti isien ymmärrys omasta roolistaan syventyi, ja myös kodin sisällä vastuita jaettiin jonkin verran aiempaa enemmän.

– Ennen en tiennyt, mitä vanhemmuus tarkoittaa. En päästänyt lapsia lähelleni, mutta nyt tiedän, miten tärkeää lapsen kehitykselle ovat leikki ja lasten kanssa oleminen, kertoo isäryhmään osallistunut ugandalainen neljän lapsen isä Wanyama Eria.

Erityisesti painotettiin tyttöjen koulutuksen ja heidän tasaveroisen kohtelun merkitystä.

– Hyvinvoiva ja onnellinen tyttö menestyy myös myöhemmissä opinnoissaan paremmin ja todennäköisesti myös avioituu ja saa ensimmäiset lapsensa myöhemmin. Tämän ymmärsivät myös monet vanhemmat, von Kaufmann sanoo.

Onnistuimme myös nostamaan esiin vammaisten ja muiden syrjittyjen ryhmien lasten oikeudet, raportissa todetaan. Ennakkoluulot ja asenteet ovat kuitenkin monessa maassa tiukassa, ja tarvitaan entistä enemmän resursseja ja kovaa työtä, jotta yhä useampien lasten oikeudet toteutuisivat.
 

Kun yhteisö muuttuu, muutos on kestävää

Saadaksemme aikaan pysyviä muutoksia, vaikutimme myös paikallisiin viranomaisiin ja maiden hallituksiin. Se toi tuloksia.

Ugandassa Plan vaikutti vahvasti vuonna 2016 hyväksytyn varhaiskasvatuslain syntyyn. Itä-Timorissa yhteistyömme viranomaisten ja muiden järjestöjen, kuten Unicefin kanssa, loi pohjan maanlaajuiselle varhaiskasvatusohjelmalle.

– Pakistanissa työskentelimme tiiviisti paikallishallinnon kanssa, ja monin paikoin hallinto on alkanut jopa viedä konseptiamme itsenäisesti uusille alueille, kertoo von Kaufmann.
 

Edit: Juttuun on 31.10.2018 päivitetty varhaiskasvatustoimintaamme osallistuneiden lasten ja aikuisten määrä koko ohjelmakaudella 2015–2017. Aiemmat luvut perustuivat kesken ohjelmakautta kerättyihin lukuihin.

Lahjoittamalla Planin hätäapurahastoon sinä olet mukana viemässä apua sinne, missä tarve on suurin.

Tee hätäapulahjoitus

Tällä hetkellä sadat miljoonat lapset elävät keskellä konflikteja ja kriisejä. Lapset tarvitsevat kipeästi apua. Lahjoita Planin hätäapurahastoon ja autat lapsia siellä, missä hätä on suurin

Lahjoita hätäapuun
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-lahjoittajana olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tuellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi