Artikkelit, 21.12.2023

”Nyt osaamme ennakoida tulvat” 

Nainen istuu talon kuistilla ja katsoo kameraan.

Kun vuosittaiset tulvat alkavat, vietnamilainen Phuc, 24, osaa nyt aiempaa paremmin varautua niihin. Plan International tuki Vietnamissa hanketta, joka paransi yhteisöjen kykyjä selviytyä katastrofeista.  

”Joka vuosi joudumme eristyksiin tulvien takia. Vuonna 2020 täällä oli vakavin tulva historiamme aikana. Karjamme kärsi suuria vahinkoja, ja koko yhteisöllä oli pulaa ruoasta ja puhtaasta vedestä. Lapset eivät päässeet pitkään aikaan kouluun”, kertoo 24-vuotias Phuc, joka asuu Thanhin kunnassa Vietnamissa. 

Phucin ja hänen yhteisönsä tulevaisuus on muuttunut, sillä yhteisö on ollut mukana Planin tukemassa hankkeessa, joka on kehittänyt katastrofeista selviytymistä Vietnamissa. Tavoitteena oli säätietojen avulla edistää yhteisön valmiutta reagoida katastrofeihin ja huomioida katastrofien sukupuolittuneet vaikutukset.  

Valmiuksia parannettiin neljässä vaikeasti saavutettavassa kunnassa Binh Thuanin ja Quang Trin maakunnissa eteläisessä Vietnamissa. Alueilla on vuosittain trooppisia myrskyjä, tulvia ja kuivuuskausia. 

Tavoitteena oli vahvistaa yhteisöjen ja viranomaisten tietoja ja kehittää inklusiivista ja tasa-arvoista, säätiedotuksiin perustuvaa ennakointia katastrofeja varten. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, kuten tytöt ja naiset, köyhimpien perheiden lapset, etniset vähemmistöt, vammaiset henkilöt ja vanhukset hyötyvät hankkeesta. 

Hankkeesta hyötyi yhteensä 6050 ihmistä, joista hieman yli puolet oli naisia.

Kuvassa joukko ihmisiä lukee yhdessä varautumisesta kertovia esitteitä.
Parempi varautuminen tulviin ja kuivuuksiin vähentää katastrofituhoja yhteisöissä.

Naiset ja lapset mukaan päätöksiin 

Phucin yhteisössä naisilla on ollut paljon vastuuta kodeista tulva-aikoina. Naiset ovat huolehtineet perheidensä ruoasta ja valmistelleet koteja tulvien varalle. Alueen evakuointipaikoissa on ollut kehitettävää, sillä vessoista ja puhtaasta vedestä on ollut pulaa. 

”Evakuointipaikat ovat olleet turvattomia tytöille ja naisille. Esimerkiksi kuukautishygieniasta huolehtiminen on ollut hyvin hankalaa”, Phuc kertoo. 

Hankkeen aikana yhteisöjen evakuointikeskuksia korjattiin ja niiden yhteyteen tehtiin porakaivoja. Myös vessoja kunnostettiin. Nyt myös pienten lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden on helpompi majoittua keskuksissa. 

Tyttöjen ja nuorten naisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon parannettiin. He muun muassa osallistuivat evakuointikarttojen suunnitteluun ja selvittivät taloudellisen tuen tarvetta yhteisöissä. Myös Phuc osallistui toimintaan alusta asti. 

”Naisten täytyisi saada enemmän tällaisia mahdollisuuksia. On väärin, että vain miehet saavat tehdä tärkeitä asioita ja naiset ovat pelkästään kotitöitä varten. Liian usein ajatellaan, että naiset sopivat vain avustaviin tehtäviin. Naiset voisivat hyvin hoitaa asioiden suunnittelua ja seurantaa”, Phuc sanoo. 

Hänen mielestään myös lasten kanssa on tärkeä keskustella katastrofeihin valmistautumisesta. 

”Lapsilla voi olla tärkeä rooli tiedonvälittäjinä. Heidän on tärkeä saada tietoa esimerkiksi tulvista. Mielestäni naiset ja lapset ovat eturintamassa ja voisivat toimia miesten rinnalla, jolloin lopputulokset olisivat parempia.” 

Yhteisöjen lapset pääsivät mukaan kehittämään katastrofivalmiutta.   

“Pelkäämme myrskyjä, kaatuvia puita, rikkoutuvia taloja ja sitä, että joudumme veden varaan. Olemme nyt oppineet katastrofeihin varautumista opettajiltamme. Osaamme auttaa vanhempiamme esimerkiksi lapioimalla hiekkaa säkkeihin, jotka laitamme talojen katoille ennen myrskyjä”, kertovat lapset Thanhin yhteisöstä. 

Phucin mielestä naisten on saatava enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisön tulevaisuuteen miesten rinnalla.

Taloudellista turvaa koteihin 

Koska köyhyys ja matalat tulot vaikuttavat varhaiseen valmistautumiseen, yhteisöt saivat myös taloudellista tukea. 

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme saaneet ruokaa ja taloudellista tukea ennen tulvia. Normaalisti olemme saaneet tukea vain tulvien aiheuttamiin vahinkoihin”, Phuc sanoo. 

Tulville alttiit yhteisöt saivat käyttöönsä pelastusveneitä. Perheet saivat käteisapua, josta osan sai käyttää yhdessä sovitun tarvikelistan mukaiseen varustautumiseen ja toisen osan perheen omiin tarpeisiin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Monet täydensivät ruoka- ja vesivarastojaan. Lisäksi ihmiset korjasivat talojaan ja navettojaan tulvien varalle.  

Asukkaat saivat Planin tuella vesitiiviitä säiliöitä, joissa voivat säilyttää riisin lisäksi myös tärkeitä dokumenttejaan, kuten maankäyttösopimuksia, syntymätodistuksia ja sairausvakuutuskortteja, jotka tuhoutuvat helposti tulvissa. Tulvien jälkeen säiliöitä voi käyttää sadeveden keräämiseen. 

Myös kuivuudelle alttiit yhteisöt saivat tukea varautumiseen.  

”Hankkeen jälkeen olemme seuranneet tarkemmin säätiedotuksia. Nyt osaamme varmistaa, että meillä on riittävästi juomavettä kuivuuden varalle. Osa kotitalouksista on hankkinut saamallaan käteisavulla suuria juomavesisäiliöitä. Lisäksi olemme ostaneet varastoon riisiä ja muita ruokatarvikkeita”, kertoo projektista hyötynyt yhteisön asukas Binh Thuanin alueelta. 

Asukkaat saivat Planin tuella vesitiiviitä säiliöitä, joissa voivat säilyttää riisin lisäksi myös tärkeitä dokumenttejaan, jotka tuhoutuvat herkästi tulvissa.

Kyky ennakoida vahvistui 

Yhteisöt kokivat hyötyneensä hankkeesta. Sen päättymisen jälkeen yli 95 prosenttia yhteisöjen asukkaista aikoi varautua hankkimalla pelastusliivejä, sadetakkeja, polttoainetta, valoja ja vesisäiliöitä sääennusteiden mukaan. Kotitaloudet aikoivat varautua etenkin lasten, vanhusten ja raskaana olevien naisten tarpeisiin hätätilanteissa. Myös paikalliset viranomaiset kokivat oppineensa toimimaan tehokkaammin.  

“Aiemmin ihmisiä ei juuri evakuoitu ennen tulvia, vaan alettiin toimia vasta kun vesi alkoi nousta. Nyt ihmisiä kehotetaan siirtymään pois jo ennen kuin tulva tulee”, hankkeen työntekijä kertoo. 

Yhteisöissä tehdyn työn koettiin vahvistaneen yhteisöjen tietämystä sekä kykyä toimia ennalta riskien vähentämiseksi. Myös asenteet muuttuivat. 

Hankkeen alussa 9,5 prosenttia kotitalouksista kertoi, ettei varaudu millään tavalla katastrofeihin, mutta hankkeen lopussa luku oli pudonnut 0,44 prosenttiin. Vähintään kolme ennakoivaa toimenpidettä tekevien ihmisten määrä kasvoi 50 prosentista lähes 72 prosenttiin.  

”Saamamme koulutuksen jälkeen ihmiset ovat osanneet varautua paremmin myös kuiviin kausiin. Keräämme talteen enemmän vettä ja osaamme käyttää sitä taloudellisemmin”, kertoo asukas Binh Thuanin alueelta. 

Sekä paikallisviranomaiset että hankkeessa mukana olleet yhteisöt aikovat jatkaa ennakoivia toimenpiteitä.  

“Varastoimme ruokaa ja kunnostamme taloja niin, että ne kestäisivät tulvissa. Jos saamme yhteisön johdolta tai poliisilta ohjeen, että kylä tulee evakuoida, toimimme ohjeiden mukaan. Ymmärrämme, että mitä aiemmin toimimme, sitä paremmassa turvassa olemme tulvilta”, kertoo Thuanin yhteisön asukas. 

Tulville ja kuivuuksille alttiiden yhteisöjen katastrofivalmiutta parantava hanke toteutettiin yhteistyössä Care Internationalin ja World Visionin kanssa. Hanke alkoi heinäkuussa 2021 ja päättyi maaliskuussa 2023. Sitä tuki EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto ECHO. 

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi