Artikkelit, 25.3.2020

Näin koronapandemia muuttaa lasten elämää

Koronapandemia uhkaa lasten hyvinvointia. Plan International tekee kaikkensa lasten oikeuksien toteutumiseksi myös kriisin aikana ja vaatii valtioita huomioimaan lasten haavoittuvan aseman.

Vaikka lapset kärsivät nykytiedon valossa aikuisia vähemmän koronaviruksen oireista, koronapandemialla on vakavia vaikutuksia lasten elämään ympäri maailmaa.

Elämme keskellä aikamme vakavinta terveyskriisiä. Koronapandemia on aiheuttanut vakavia haasteita jopa maailman vauraimmissa talouksissa. Seuraukset ovat todennäköisesti vielä paljon tuhoisammat matalan tulotason maiden hauraille terveydenhuoltojärjestelmille.

Maaliskuun 24. päivään mennessä covid-19-virus on levinnyt 168 maahan ja tartuntoja on vahvistettu lähes 383 000. Pandemia on vaatinut jo yli 16 500 kuolonuhria. Suomi ja useat maat ovat ryhtyneet poikkeuksellisen mittaviin toimiin hillitäkseen koronaviruksen leviämistä.

Plan International vetoaa hallituksiin, jotta ne huomioisivat lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien aseman vastatessaan koronaviruksen luomaan uhkaan. Lasten, etenkin tyttöjen, kohtaamat haasteet ovat erityisen vakavia maailman heikoimmassa asemassa olevissa yhteisöissä ja valtioissa.

Koronavirus vaikuttaa lasten elämään ainakin näillä kolmella vakavalla tavalla:
 

1. Lasten koulutus keskeytyy

Yli 1,37 miljoonan lapsen ja nuoren koulutus on keskeytynyt tai häiriintynyt koronapandemian vuoksi. Tämä tarkoittaa kolmea neljästä maailman koululaisista ja opiskelijoista.

Koulutuksella on mittaamattoman tärkeä rooli köyhyyden poistamisessa, yhteiskuntien vakauttamisessa ja tasa-arvon lisäämisessä – etenkin kehittyvissä talouksissa. Koulutuksen keskeytyminen lisää lasten kohtaamia riskejä ja haasteita. Erityisen vakava tilanne on niillä lapsilla, jotka eivät saa riittävästi ravintoa ilman kouluruokailua.

Koulut ovat lapsille turvallisia paikkoja, joissa he ovat suojassa kaltoinkohtelulta ja hyväksikäytöltä, esimerkiksi lapsityöltä. Tyttöjen kohdalla koulutuksen keskeytyminen lisää seksuaalisen väkivallan ja lapsiavioliittojen riskiä.

Lisäksi tiedämme aiempien kriisien perusteella, että mikäli lapset ovat pitkiä aikoja poissa koulusta, heitä voi olla vaikea saada palaamaan opintielle, kun koulut jälleen avautuvat. Tällöin pandemian kielteinen vaikutus lasten tulevaan koulutukseen ja elintasoon jää pysyväksi.
 

2. Perheiden vaikeudet lisääntyvät

Joka kymmenes maailman ihminen joutuu tulemaan toimeen alle kahdella Yhdysvaltain dollarilla (noin 1,85 eurolla) päivässä. Koronavirus syventää monen perheen köyhyyttä, kun perheenjäseniä kuolee tai sairastuu, terveydenhoitokustannukset kasvavat ja taloudellinen ahdinko lisääntyy elinkeinojen romahtaessa.

Lapset voivat kokea kotona pelkoa ja ahdistusta, koska heidän vanhempansa tai huoltajansa eivät pysty huolehtimaan heidän perustarpeistaan. Tämä voi haitata vakavasti erityisesti pienten lasten hyvinvointia ja kehitystä.

Osa perheistä joutuu turvautumaan äärimmäisiin valintoihin turvatakseen lastensa ja oma toimeentulonsa. Pojille tämä tarkoittaa usein lapsityötä mahdollisesti vaarallisissa oloissa, jotta pojat voivat tukea vaikeuksiin joutunutta perhettään koulun ollessa kiinni. Tyttöjen kohdalla köyhyys ja kriisit lisäävät merkittävästi varhaisten avioliittojen riskiä.
 

3. Lapsista tulee haavoittuvampia

Koronapandemia sulkee kouluja ja heikentää muita sosiaalisia rakenteita, joita lapset tarvitsevat pysyäkseen turvassa.

Monille lapsille vanhemmat tai huoltajat ovat tärkein suoja ulkoisia uhkia vastaan. Jos vanhemmat sairastuvat tai menehtyvät covid-19-virukseen, lapset ovat alttiita useille vaaroille, kuten psyykkisille ongelmille ja hyväksikäytölle.

Tutkimukset osoittavat myös, että henkinen kuormitus ja taloudellinen ahdinko lisäävät perheväkivaltaa. Sosiaalipalveluiden sulkeminen tai liikkumisen rajoittaminen voivat estää haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään saamasta tukea ja suojelua väkivallalta. Esimerkiksi sosiaaliviranomaisten kotitarkastukset saattavat keskeytyä ja turvakodit sulkeutua.
 

Plan suojelee lapsia myös pandemian keskellä  

Plan International toimii yli 75 maassa ja tukee tuhansia heikossa asemassa olevaa yhteisöjä liki 10 000 ammattilaisen voimin. Olemme sitoutuneet turvaamaan myös pandemian aikana toimintamme jatkumisen lasten oikeuksien edistämiseksi ja erityisesti tyttöjen aseman parantamiseksi.

Lapset, erityisesti tytöt, ja kokonaiset yhteisöt kärsisivät työmme keskeytymisestä. Etsimme jatkuvasti turvallisimpia ja tehokkaimpia tapoja jatkaa työtämme koronapandemian eri tavoin koettelemilla alueilla.

Teemme työtä yhdessä yhteisöjen, hallitusten ja kumppanijärjestöjemme kanssa, jotta pystymme hidastamaan osaltamme viruksen leviämistä. Autamme muun muassa terveysviranomaisten ohjeiden levittämisessä ja lisäämme tietoa hygienian ja käsienpesun tärkeydestä. Parannamme myös yhteisöjen mahdollisuuksia käsienpesuun muun muassa rakentamalla käsienpesupisteitä.

Työskentelemme yhdessä opettajien, vanhempien ja terveysalan ammattilaisten kanssa löytääksemme parhaat tavat tarjota lapsille ja heidän perheilleen psykososiaalista tukea. Lisäämme tukipalveluita pakolaisleireillä, joilla työskentelemme.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi