Artikkelit, 6.5.2018

Lukuleirit parantavat lasten kielitaitoa Laosissa

Tarjoamme hmong-alkuperäiskansaan kuuluville lapsille mahdollisuuksia oppia laon kieltä.

Hmongit ovat Kaakkois-Aasiassa elävä alkuperäiskansa, joka asuu Kiinassa, Vietnamissa, Thaimaassa sekä Laosissa. Laosissa hmongit asuvat erityisesti maan pohjoisosien ylängöillä. He saavat elantonsa erityisesti riisin- ja maissinviljelystä tai työskentelemällä kiinalaisilla banaaniplantaaseilla.  

Hmong-vanhemmat päättävät usein ottaa lapsensa mukaan peltotöihin sen sijaan, että lähettäisivät nämä kouluun. Siksi suuri osa hmongeista on lukutaidottomia. Ne hmong-lapset, jotka pääsevät kouluun, jäävät helposti jälkeen luokkatovereistaan kieli- sekä kulttuurierojen takia ja jättävät usein koulun kesken liian aikaisin.

Plan International työskentelee hmong-yhteisöjen kanssa tarjotakseen heille enemmän mahdollisuuksia oppia. Tuemme ala-asteella olevia hmong-lapsia 276 perheestä ja järjestämme lukuleirejä, joissa lapset voivat kehittää laon kielen taitojaan.

– Usein jopa viidennen luokan oppilaiden laon kielen taidot ovat heikot. Opettajille, jotka eivät puhu hmongin kieltä, on haastavaa työskennellä hmong-lasten kanssa. Suurin osa kyläläisistä ei puhu lainkaan laon kieltä, hmong-vapaaehtoinen Xeng kertoo.

Plan Internationalin työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset järjestävät lukuleirejä viikoittain. Vapaaehtoiset ovat mukana auttamassa käännöksissä laon ja hmongin kielten välillä. Koulujen loma-aikoina myös monet toisen asteen opiskelijat ovat mukana auttamassa leireillä, työskennellen erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa.

– Paras tapa neuvoa lapsia on heidän omalla kielellään, hmongiksi. Joskus minun täytyy kääntää laon kielestä hmongin kielelle, kun Planin työntekijät puhuvat lapsille, kertoo 16-vuotias Mor, joka toimii Planin vapaaehtoisena.

– Olen ylpeä, että olen saanut työskennellä lukuleireillä. Rakastan lasten opettamista.

Plan International on perustanut lukuleirejä 30 yhteisöön Hounin alueelle Australian hallituksen ja Euroopan unionin tuella sekä yhteistyössä Laosin hallituksen kanssa. Plan tarjoaa etnisiin vähemmistöihin kuuluville lapsille enemmän mahdollisuuksia oppia laon kieltä.

Vähemmistöihin kuuluvat lapset Laosissa ovat saaneet tukea koulunaloitukseensa myös Suomen ulkoministeriön ja suomalaisten kuukausilahjoittajien ansiosta.

Työskentelimme Bokeon ja Pha Oudomin alueilla vuosina 2015–2017 Suomen ulkoministeriön tuella vähemmistöihin kuuluvien lasten aseman, oikeuksien ja koulunkäynnin tukemiseksi. Työskentelyalueillamme noin 95 prosenttia tytöistä käy nyt koulussa. Lisäksi yli 3100 oppilasta hyötyi, kun yhteisöt rakensivat tai peruskorjasivat kouluja tuellamme.

Aloitimme työmme vähemmistöihin kuuluvien lasten tukemiseksi jo vuonna 2008 ulkoministeriön tuella. Vuosina 2010–2012 työtämme Laosissa tuki Euroopan unioni.

Kielitaito tuo itsevarmuutta

Lukuleireillä työskentelee aina vähintään yksi Plan Internationalin työntekijä ja kaksi hmong-vapaaehtoista. He järjestävät yhdessä leirin toimintaa. Leireillä lapset oppivat laon kieltä esimerkiksi kirjojen, laulujen ja pelien avulla.

– Lapset ovat hyvin innoissaan leirin kirjoista, peleistä ja lauluista. Työskentelen vapaaehtoisena tukeakseni lapsia ja auttaakseni heitä pääsemään kielimuurin yli, sanoo Xeng, nuori äiti, joka ei halua poikansa kohtaavan samoja vaikeuksia kuin hän itse kohtasi aloittaessaan koulunkäynnin.

Lukuleirit on suunniteltu 1.–3.-luokkalaisille lapsille, mutta myös monet vanhemmat oppilaat tulevat usein mukaan leireille.

– On hauska laulaa laon kielisiä laululeikkejä. Laulusta opin eläinten nimet sekä mitä ne tekevät, sanoo Ya Lee, 11-vuotian hmong-koululainen.

– Pidän myös satukirjoista, jotka on kirjoitettu yksinkertaisella laon kielellä. Joskus pyydän opettajaa toistamaan, mitä hän sanoi, jotta voin varmistaa että ymmärsin oikein.

Lukuleirit alkoivat vuonna 2015, ja ne ovat selvästi onnistunut tavoitteissaan. 

– Lukuleirillä oleminen, satukirjojen lukeminen, laonkielisten laulujen laulaminen ja kavereiden sekä opettajan kanssa leikkiminen saavat minut tuntemaan itseni paljon itsevarmemmaksi, kun kommunikoin laon kielellä, sanoo 11-vuotias koulutyttö Day Jeng.

Haluatko olla mukana edistämässä maailman lasten ja tyttöjen koulutusta? Tutustu kuukausilahjoittamiseen.

Lahjoittamalla Planin hätäapurahastoon sinä olet mukana viemässä apua sinne, missä tarve on suurin.

Tee hätäapulahjoitus

Tällä hetkellä sadat miljoonat lapset elävät keskellä konflikteja ja kriisejä. Lapset tarvitsevat kipeästi apua. Lahjoita Planin hätäapurahastoon ja autat lapsia siellä, missä hätä on suurin

Lahjoita hätäapuun
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-lahjoittajana olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tuellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi