Artikkelit, 28.3.2018

Loppu tyttöjen kaappauksille Etiopiassa

Kitkemme Etiopiassa haitallisia perinteitä, kuten lapsi- ja pakkoavioliittoja. Tämä edellyttää syvää luottamusta ja yhteistyötä yhteisöjen kanssa sekä puuttumista ongelmien perimmäisiin syihin.

Monissa yhteisöissä eteläisessä Etiopiassa tyttöjen sieppaus pakkoavioliittoon on edelleen syvälle juurtunut perinne. Lapsiavioliittojen kitkemisen myötä myös kaappaukset avioliittoon ovat kuitenkin onneksi vähentyneet.

– Suurimpia syitä perinteen jatkumiseen on, että kyseessä on köyhille miehille keino saada vaimo olosuhteissa, joissa morsiamesta on tapana maksaa, Plan International Suomen ohjelmapäällikkö Anna Salmivuori sanoo.

Kaappaukset kohdistuvat etenkin nuoriin, 10–14-vuotiaisiin tyttöihin, koska se on sieppaajille helppoa.

Jos tyttö vielä tulee kaappauksen seurauksena raskaaksi, on se tytön perheelle iso häpeä ja avioliitto miehen kanssa pelastaa perheen maineen.
 

Ristiriitainen tilanne perheelle

Alueilla, joissa sieppauksia tapahtuu, vanhemmat vastaavasti haluavat usein naittaa tytöt nuorena suojellakseen näitä kaappaukselta.

– Tämä on aika raadollinen tilanne. Perheen kannalta avioliitto on paras ratkaisu, mutta tytön kannalta se rikkoo ihmisarvoa ja -oikeuksia, Salmivuori toteaa.

Lapsiavioliittojen määrä Etiopiassa on kaiken kaikkiaan korkea. Jopa 40 prosenttia tytöistä menee alle 18-vuotiaana naimisiin. Alle 15-vuotiaana naimisiin joutuvien tyttöjen osuus on 14 prosenttia.

Sieppauksia pakkoavioliittoon tapahtuu tietyillä alueilla, lähinnä etelässä. Esimerkiksi SNNPR:n osavaltiossa arviolta joka kymmenes 12–24-vuotiaista naimisissa olevista tytöistä on kaapattu naimisiin.
 

Hirut yritettiin siepata avioliittoon. Hän pelastui lopulta opettajiensa avulla.

Tyttöjen oikeudet keskiössä

Etiopia on kieltänyt sekä lapsiavioliiton että sieppaukset lailla yli kymmenen vuotta sitten. Sen jälkeen sekä lapsi- että pakkoavioliittojen määrä on ollut laskussa, vaikka toisaalta kriminalisoinnin seurauksena tapaukset jäävät nykyään myös herkemmin piiloon.

– Siksi me korostamme Planin työssä sitä, että asiat eivät ole väärin vain rangaistavuuden takia, vaan ennen kaikkea tyttöjen oikeuksien näkökulmasta. On tärkeää rakentaa luottamus kylissä ja yhteisöissä, jotta asioista voidaan puhua avoimesti ja jotta voimme puuttua ongelmien perimmäisiin syihin, Salmivuori kertoo.

Kyläyhteisöjen omat järjestyssäännöt ovat usein voimallisempia kuin lainsäädäntö.

Kaikki 84 yhteisöä, joissa olemme viime vuosina työskennelleet Etiopiassa lahjoittajiemme ja Suomen ulkoministeriön tuella, ovat kieltäneet sukuelinten silpomisen. Lapsiavioliitot ovat vähentyneet yhteisöissä merkittävästi.

– Kun yhteisöt ymmärtävät asioiden huonot puolet, he tulevat itse päätökseen, että haluavat vaikkapa lopettaa lapsiavioliitot.
 

Matala kynnys terveyspalveluihin

Käynnistämme Etiopiassa nyt ulkoministeriön ja suomalaisten lahjoittajien tuella uutta työtä, joka parantaa erityisesti tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä edistää niihin liittyviä oikeuksia. Työn lähtökohta muuttuu aiemmasta lastensuojelullisesta näkökulmasta huomattavasti laajemmaksi.

Työhömme kuuluu edelleen lapsiavioliittojen, liian varhaisten raskauksien ja sukuelinten silpomisen kitkeminen.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi terveystyöntekijöiden kouluttamista, tiedon lisäämistä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä terveyskeskuspalveluiden parantamista.

– Haluamme, että esimerkiksi teini-ikäisten tyttöjen on helppo mennä terveyskeskuksiin ja että nuoret saavat helposti tietoa ehkäisystä.

Salmivuori muistuttaa, että vaikka tytöt saavat tietoa oikeuksistaan, muutokseen tarvitaan kokonaisia yhteisöjä.

– Siksi teemme yhteistyötä erityisesti uskonnollisten ja kyläyhteisöjen johtajien kanssa. Siinä luotu luottamus on väylä päästä oikeasti kiinni siihen, mitä yhteisöissä tapahtuu. Tytöt eivät voi itse muuttaa asioita, jos myös yhteisö ympärillä ei muutu. 

Tyttösponssi-kuukausilahjoituksella tuet tyttöjä Etiopiassa ja autat lopettamaan lapsiavioliitot. Luo mahdollisuuksia maailman tytöille. Lue lisää ja tule tyttösponsoriksi.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi