Artikkelit, 25.2.2022

Kriisit koettelevat tyttöjen oikeuksia

Plan on Ukrainan lasten puolella

YK:n turvallisuusneuvosto on todennut, että naiset ja tytöt kärsivät suhteettoman paljon sotien aikana ja niiden jälkeen. Maailmassa jo oleva eriarvoisuus ja epätasa-arvo voimistuvat kriiseissä. Jo heikossa asemassa olevien sosiaaliset verkostot hajoavat, kuten myös hauraiden yhteiskuntien mahdollisuus tukea eniten apua tarvitsevia.

Kriisit koettelevat kaikkia, mutta teinityttöjen elämää ja tarpeita ne uhkaavat erityislaatuisilla tavoilla. Kriisinhoidossa tyttöjen tarpeet saatetaan sivuuttaa, eikä tyttöjä kuulla heidän elämäänsä koskevissa päätöksissä. Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin kokemuksen mukaan kriiseillä on tuhoisia seurauksia tyttöjen hyvinvointiin, jos heidän erityistarpeensa jäävät huomiotta.

Kriisien aikana tytöillä on korostunut riski joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi. Seksuaalisen väkivallan ja varhaisten avioliittojen määrät lisääntyvät konfliktien aikana. Tyttöjen liikkumisvapautta voidaan rajoittaa turvallisuuden vuoksi, mikä vaikeuttaa tyttöjen mahdollisuuksia käydä koulua. Teini-ikäisten tyttöjen ja nuorten naisten on usein myös vaikeampi saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.

Jo ennen viimeaikaisia tapahtumia, lähes 2,9 miljoonaa ihmistä Ukrainassa oli kiireellisen humanitaarisen avun tarpeessa lähes kahdeksan vuotta kestäneen pitkittyneen kriisin ja COVID-19-pandemian jälkeen. Sota Ukrainassa heikentää jo ennestään vakavaa humanitaarista tilannetta. Erityisesti se on uhka tytöille, perheistään eroon joutuville lapsille.

Kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa estääkseen sodan laajenemisen tai sen pitkittymisestä aiheutuvat kärsimykset väestölle. Ukrainan kriisiä koskevissa lausunnoissa on huomioitava sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäiseminen ja lastensuojelun asettaminen etusijalle. Erityisesti on tuettava haavoittuvassa asemassa olevia, kuten tyttöjä, perheestään eroon joutuneita lapsia, raskaana olevia naisia, vammaisia ja vanhuksia.

Saara-Sofia Sirén
kansanedustaja, puheenjohtaja

Kristiina Salonen
kansanedustaja, varapuheenjohtaja

Eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmä

Ossi Heinänen
pääsihteeri, Plan International Suomi

Julkaistu alun perin mielipiteenä Helsingin Sanomissa 25.2.2022

Hätäapukeräys

Auta Ukrainan sotaa pakenevia lapsia

Ukrainan sotaa pakenevilla lapsilla ja heidän perheillään on hätä. Sinun tukeasi tarvitaan nyt. Kiitos, jos voit auttaa.

Piirros ukrainalaisesta pakolaislapsesta ja äidistä.
Piirros ukrainalaisesta pakolaislapsesta ja äidistä.