Artikkelit, 26.6.2019

Johtavat lastenoikeusjärjestöt: Lapsen oikeuksien puolesta tarvitaan toinen vallankumous

Maailman johtajat hyväksyivät 30 vuotta sitten lapsen oikeuksien sopimuksen. Silti miljoonilta lapsilta evätään heidän oikeutensa, eivätkä he saa suojelua.

30 vuotta sen jälkeen, kun maailman johtajat lupasivat suojella kaikkien lasten oikeuksia, miljoonat lapset eivät käy koulua, elävät köyhyydessä ja joutuvat kokemaan riistoa, väkivaltaa, laiminlyöntejä sekä hyväksikäyttöä.

Kansainvälisen yhteisön on aika toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen rikotut lupaukset, todetaan uudessa raportissa, A Second Revolution: 30 years of child rights, and the unfinished agenda – Toinen vallankumous: 30 vuotta lasten oikeuksia ja kesken jäänyt ohjelma.

Raportin on laatinut Joining Forces Alliance -yhteenliittymä, johon kuuluu kuusi johtavaa lapsiin keskittyvää järjestöä. Se vaatii uutta sitoutumista lapsen oikeuksiin. Yhteenliittymän mukaan hallitusten on ryhdyttävä rohkeisiin toimiin ja pyrittävä tavoittamaan lapset, jotka kärsivät usein sukupuoli-identiteettiin, rotuun, kastiin, uskontoon, vammaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä.
 

Miljoonat lapset on unohdettu

”Lasten tilanne on edistynyt merkittävästi lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen jälkeen, mutta emme voi jättää huomiotta miljoonia, jotka on jätetty jälkeen”, sanoo järjestöjen yhteenliittymää valvovan komitean puheenjohtaja Meg Gardinier.

”Maailma jättää huomiotta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset – äärimmäisessä köyhyydessä elävät, nuoret, jotka elävät hauraissa valtioissa, pakolaiset ja vammaiset lapset. Lupauksistamme ei ole seurannut riittävästi kestäviä muutoksia, ja meidän pitää tehdä enemmän. Tämä on moraalinen, oikeudellinen ja taloudellinen epäonnistuminen, johon maailmalla ei ole varaa.”
 
Tilastot kertovat jäljellä olevista haasteista. Joka vuosi:

 • Yli viisi miljoonaa lasta kuolee estettävissä oleviin syihin. Lähes puolet näistä kuolemista liittyy aliravitsemukseen.
 • 95 000 lasta, heistä 70 prosenttia poikia, murhataan.
 • 15 miljoonaa teinityttöä pakotetaan seksiin.
 • 64 miljoonalta lapselta on evätty pääsy perusasteen koulutukseen.
   

Lapsiin on investoitava

Raportti kertoo avaintekijöistä haasteiden taustalla. Lapsille kriittisiin palveluihin ei ole investoitu riittävästi. Useimmat maat eivät esimerkiksi käytä 5–6:ta prosenttia bruttokansantuotteestaan kattaviin perusterveydenhuoltopalveluihin. Monet köyhimmät maat ovat riippuvaisia ulkomaisesta avusta, jota ne eivät kuitenkaan saa tarpeeksi kriittisille sektoreille, kuten terveys- ja koulutuspalveluihin.

Toinen tekijä on tiedon laatu. Hallitukset käyttävät usein dataa, joka heijastaa kansallisia keskiarvoja. Se vaikeuttaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeiden tunnistamista ja kehityksen seuraamista. On yhä tärkeämpää eritellä data sukupuolen, iän, vammaisuuden ja sijainnin perusteella, sillä monet oikeuksien loukkaukset koskettavat juuri kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia lapsia.

Järjestöjen yhteenliittymä vaatii, että hallitukset sisäistävät kaikki lapsen oikeuksien sopimuksen kohdat ja ryhtyvät toimimaan niiden pohjalta:

 • Lainsäädännön, politiikan, budjettien ja ohjelmien toteuttamisen on oltava inklusiivista kaikille lapsille.
 • Kaikkien syrjittyjen lasten oikeuksia on edistettävä ja sukupuolten tasa-arvoa on puolustettava.
 • Lasten merkityksellistä osallistumista on tuettava ja heidän ilmaisun- ja mielipiteenvapauttaan on kunnioitettava.
   

Lasten ääntä on kuultava

Todellisen äänen antaminen lapsille sekä heidän näkemystensä kuuleminen ja huomioiminen on kehityksen kannalta elintärkeää. Vaikka lasten oikeus osallistua on yksi sopimuksen ydinperiaatteista, heitä kohdellaan yhä passiivisina aikuisten päätösten kohteina.

Esteitä on yhteiskunnan kaikilla tasoilla: Lait ja politiikka eivät tunnusta lapsia. Aikuiset eivät pysty tarjoamaan lapsille riittävästi mahdollisuuksia osallistua merkityksellisellä tavalla. Lasten oikeusturva on heikko, ja heidän on vaikea saattaa oikeuksiensa rikkomukset käsiteltäväksi.

”Kuunnelkaa meitä”, sanoo espanjalainen nuori Lucia, jota haastateltiin raportin teon yhteydessä.

”On paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että koska olet lapsi, mielipiteesi on naurettava. Tai että siinä ei ole järkeä tai ettei se ole arvokas. Vaikka se olisi hyväkin. Koska olet lapsi, mielipiteelläsi ei ole väliä.”
 

Lue raportti: A Second Revolution: 30 years of child rights, and the unfinished agenda 

Tutustu lapsen oikeuksien sopimukseen. 

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi