Artikkelit, 24.4.2018

Helppo alku koulutielle omalla äidinkielellä

Lasten koulunkäynti helpottuu, jos he saavat aloittaa koulun äidinkielellään. Työmme ansiosta vähemmistöihin kuuluvat lapset saavat tukea koulunaloitukseensa Kamerunissa ja Laosissa.

Kahdeksanvuotias Chanceline pitää koulunkäynnistä, vaikka toisinaan se tuntuu vaikealta.

– Haluan saada ensimmäisen todistukseni. Sen takia pidän koulusta, Chanceline sanoo.

Hän osallistuu koulun oppilaskerhoon, jossa oppilaat tukevat toisiaan pysymään koulussa.

– Haluan jatkaa opintojani ja saada ammatin terveydenhoidosta, hän kertoo.
 

Lasten koulunkäynti kasvoi jopa odotuksia enemmän

Chanceline kuuluu Kamerunin baka-alkuperäiskansaan. Perinteisesti bakat ovat eläneet metsistä saatavan elannon turvin ja muuttaneet vuodenaikojen mukaan. Vaeltava elämäntapa on tehnyt lasten koulunkäynnistä hankalaa. Perinteinen elämäntapa on kuitenkin muuttunut laajojen metsähakkuiden ja modernisaation myötä.

Työskentelimme Kamerunissa baka-lasten aseman, koulunkäynnin ja suojelun parantamiseksi ulkoministeriön tuella vuosina vuodesta 2015–2017. Työmme ansiosta bakalasten koulunkäynti nousi jopa odotuksia enemmän. Tyttöjen koulunkäynti kasvoi 31 prosentista 74 prosenttiin, poikien 45 prosentista 67 prosenttiin. Kun aiemmin yksikään lapsi ei osallistunut esiopetukseen ennen koulunaloitusta, työmme ansiosta joka neljäs tyttö ja joka viides poika kävi esiopetuksessa. Työstämme hyötyi kaikkiaan yli 12 000 baka-aikuista ja -lasta.
 

Oman äidinkielisten oppikirjojen puute vaikeutti oppimista

Hyvien tulosten taustalla on pitkäjänteinen työ. Olemme työskennelleet Kamerunissa lasten koulunkäynnin edistämiseksi vuodesta 2003 asti. Seitsemän viime vuotta olemme keskittyneet tukemaan bakalasten oman äidinkielistä opetusta.

Lasten koulunkäyntiä on vaikeuttanut, ettei opetusta eikä oppimateriaaleja ole ollut tarjolla lasten äidinkielellä. Maan viralliset kielet ovat ranska ja englanti. Hallitus tukee työtämme bakalasten opettamiseksi äidinkielellään, joten loimme bakankieliset oppimateriaalit alakoulun luokille. Kun lapset oppivat lukemaan äidinkielellään ensin, heidän on sen jälkeen helpompi oppia lukemaan myös maan virallisilla kielillä.

Lisäksi koulutimme opettajat opettamaan bakaksi, sillä äidinkielenään bakaa puhuvia opettajia on vasta vähän. Tuimme myös vanhempien osallistumista koulun hallintoon. Kun aiemmin vain 12 prosenttia vanhemmista oli mukana koulun asioissa, luku nousi yli 81 prosenttiin.
 

Kesäkurssi helpottaa laon oppimista

Kymmenenvuotias Souk ajaa polkupyörällä kouluunsa joka päivä 20 minuuttia kavereidensa kanssa.

– Minusta on mukavaa, että koulussa on nykyään erilaista, hauskaa toimintaa. Olen nauttinut piirtämisestä ja maalaamisesta sekä kasvien istuttamisesta puutarhaan, Souk kertoo.

Koulun puutarha tarjoaa oppilaille oppia maanviljelystä ja monipuolista ravintoa. Souk asuu Laosin pohjoisosissa vähemmistökansojen alueella, joissa monen tytön koulutie jäi aiemmin kesken.

Laos on yksi Kaakkois-Aasian köyhimmistä maista. Etnisten vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen alueilla välimatkat ovat usein pitkiä ja vaikeita. Hankalan koulumatkan lisäksi myös köyhyys estää monen lapsen, erityisesti tyttöjen, koulunkäynnin. Jopa kolmasosa etnisten vähemmistöjen lapsista ei käy alakouluaan loppuun.

Työskentelimme Bokeon ja Pha Oudomin alueilla vuosina 2015–2017 Suomen ulkoministeriön tuella vähemmistöihin kuuluvien lasten aseman, oikeuksien ja koulunkäynnin tukemiseksi. Työskentelyalueillamme noin 95 prosenttia tytöistä käy nyt koulussa. Lisäksi yli 3100 oppilasta hyötyi, kun yhteisöt rakensivat tai peruskorjasivat kouluja tuellamme.

Aloitimme työmme vähemmistöihin kuuluvien lasten tukemiseksi jo vuonna 2008 ulkoministeriön tuella. Vuosina 2010–2012 työtämme Laosissa tuki Euroopan unioni.
 

Opettajat opiskelevat oppilaittensa kieltä

Siphone Souliseng opettaa Bokeossa alakoulussa.

– Ongelma opetuksessa on aiemmin ollut kommunikointi etnisiin vähemmistöihin kuuluvien oppilaiden kanssa. Olen opetellut oppilaitteni kieltä, mikä on helpottanut opettamista laoksi, Souliseng sanoo.

Opettajan mukaan uuden opetustavan myötä oppilaiden lukutaito on noussut merkittävästi ja koulupudokkuus vähentynyt.

Laosissa virallinen opetuskieli on lao. Monet etnisiin vähemmistöihin kuuluvista lapsista eivät osaa kieltä. Olemme tukeneet opettajia auttamaan oppilaita koulunaloituksessa laon kielellä. Lisäksi yli 7000 oppilasta osallistui laon opetukseen kieli- tai kesäkurssilla ennen koulunalkua. Kun lapset osaavat laon alkeet ennen koulunaloitusta, oppimistulokset paranevat ja koulupudokkuus vähenee.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi