Artikkelit, 14.4.2023

Digitaitoja ja työmahdollisuuksia 10 000 indonesialaiselle nuorelle 

Indonesialainen Yesi osallistui Planin tarjoamaan IT-koulutukseen.

Indonesia on yksi Kaakkois-Aasian nopeimmin kasvavista digitaalitalouksista, mutta digitaidot eivät ole kaikkien saatavilla. Ohjelmamme avulla nuoret oppivat teknologia-alalla tarvittavia taitoja.

Koronapandemian myötä digitaalisten palveluiden käyttö on kasvanut myös Indonesiassa, mutta niiden hyödyt eivät jakaudu tasaisesti. Erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten koulutusmahdollisuudet ovat rajallisia, ja siksi teknologia-alan työtehtävät ovat mahdollisia lähinnä kaupungeissa asuville miehille.

Eriarvoisuuden vähentämiseksi olemme kehittäneet ohjelman, joka tarjoaa ilmaista IT-koulutusta 10 000 indonesialaiselle nuorelle. Googlen suunnittelemassa koulutuksessa nuoret ratkovat todellisia työelämän IT-haasteita. Taidot ovat välttämättömiä erilaisissa IT-alan työtehtävissä.

Nuoret saavat kurssin suorittamisesta todistuksen, joka auttaa heitä työllistymään teknologia-alalle. Tapasimme koulutusohjelmaan osallistuneita tyttöjä, ja kysyimme heidän ajatuksiaan koulutuksesta.

Yesi, 25

”Koulutusohjelma tarjosi minulle digitaitojani ja osaamistani. Osallistumistani helpotti se, että ohjelma on ilmainen. Opin tämän koulutuksen avulla esimerkiksi tietokoneohjelmointia.

Voin soveltaa koulutuksessa oppimiani asioita omassa arjessani. Esimerkiksi työni puhelinkeskuksessa liittyy läheisesti tietokoneisiin. Joskus tietokoneessa tai verkossa ilmenee teknisiä ongelmia. Oppimieni taitojeni ansiosta pyrin ratkaisemaan nämä ongelmat itse.”

Indonesialainen Anya osallistui Planin tarjoamaan IT-koulutukseen.

Anya, 19

”Koronapandemian alkaessa perheeni toimeentulo vaikeutui. Silloin löysin tämän koulutusohjelman.

Nykyään yhteiskunta on yhä kehittyneempi ja digitaidot helpottavat elämää. Jo kouluikäisestä alkaen olin aina kiinnostunut oppimaan, mitä tietokoneeni sisällä on.

Kävin koulutuksen koronasulkujen aikana. Minulla oli joitain ongelmia esimerkiksi verkkoyhteyden kanssa, mutta se ei lannistanut innostustani jatkaa oppimista.

Oli innostavaa tavata niin monia hienoja ihmisiä koulutusohjelman kautta. Olen ylpeä, että ohjelman kautta pääsin kiinni ympäröivään maailmaan.”

Indonesialainen Kumala osallistui Planin tarjoamaan IT-koulutukseen.

Kumala, 23

”Koronapandemian myötä ymmärsin digitaitojen tärkeyden. Vaikka minulla ei ollut aiempaa koulutusta teknologia-alalta, päätin hakea mukaan tähän koulutusohjelmaan.

Ohjelma ei opettanut meille pelkästään IT-taitoja, vaan saimme käydä kursseja myös digitaalisesta markkinoinnista ja verkkokehityksestä. Sain tehdä tämän kaiken ilmaiseksi ja olen iloinen ja kiitollinen, että pääsin mukaan.

Koulutuksen myötä olen tullut itsevarmemmaksi omasta osaamisestani ja voitin koulutuksen yhteydessä järjestetyn brändäyskilpailun. Kilpailusta saamallani stipendillä tabletin.

Koulutuksen jälkeen pääsin työharjoitteluun konsulttiyritykseen. Tämä on kolmas työviikkoni yrityksessä, ja haluan käyttää tämän tilaisuuden jatkaakseni taitojeni kehittämistä.”

Tytöt ja teknologia -päivä 27.4.

Kansainvälinen Girls in ICT -päivä, eli tytöt ja teknologia -päivä, rohkaisee tyttöjä ja nuoria naisia tieto- ja viestintätekngologian pariin ja nostaa keskusteluun tyttöjen potentiaalin teknologian käyttäjinä ja kehittäjinä.

Mahdollisuus käyttää, luoda ja kehittää teknologiaa on tasa-arvokysymys. Tytöillä ja naisilla on heikommat mahdollisuudet käyttää internetiä ja teknologiaa kuin pojilla ja miehillä. Rajoitukset teknologiataidoissa ja nettiin pääsyssä vaikeuttavat tyttöjen tiedon saantia ja oppimismahdollisuuksia. Arviolta yli 90 prosenttia tulevaisuuden työpaikoista vaatii kehittyneitä digitaalisia taitoja.  

Haluamme kuroa umpeen digikuilua ja varmistaa, että teknologia ja internet ovat tytöille mahdollisuuksia, eivät esteitä.

Lue lisää >
Tue tasa-arvoa tyttösponssina alk. 10 €/kk >
Tue tasa-arvoa yrityksenä >

Kaksi vietnamilaista tyttöä.

Tyttösponssiksi alk. 10 €/kk

Kuukausilahjoituksesi parantaa heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen asemaa ja varmistaa, etteivät he jää sukupuolensa takia taka-alalle.

Liity nyt
Kolme tansanialaista tyttöä seisoo rinnakkain ja pitelee Planin jakamia hygieniatarvikkeita.

Tule mukaan yrityksenä

Haluaako yrityksesi kantaa sosiaalista vastuuta ja edistää tasa-arvon ja toteutumista? Tarjoamme monipuolisesti yhteistyömuotoja eri kokoisille ja erilaisille yrityksille.

Lue lisää
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi