Artikkelit, 30.11.2023

5 faktaa tyttöjen ja naisten oikeuksista 

Kolme nuorta naista seisovat vahvoina ja katsovat kameraan. Jokainen tyttö pitää vasenta kättä ylhäällä nyrkissä.

Tyttöjen ja naisten oikeudet ovat keskeinen tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys. Vaikka edistystä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana, tasa-arvon toteutumiseksi on edelleen paljon työtä tehtävänä. Tässä artikkelissa esittelemme viisi oleellista faktaa tyttöjen ja naisten oikeuksista.

1. Tytöt ja naiset joutuvat kohtaamaan väkivaltaa sukupuolensa vuoksi 

Yksi hätkähdyttävimmistä tosiasioista on, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja häirintä ovat yleistä monissa yhteiskunnissa. Väkivalta voi ilmetä fyysisenä, seksuaalisena tai psyykkisenä väkivaltana. Tämä vakava ongelma vaikuttaa miljooniin naisiin ja tyttöihin päivittäin. 

Väkivalta on loukkaus naisten ja tyttöjen oikeuksia kohtaan. Arviolta joka kolmas nainen maailmassa on joutunut kohtaamaan väkivaltaa tai seksuaalista häirintää. Suurin osa seksuaalisesta väkivallasta kohdistuu alaikäisiin tyttöihin. Tämä horjuttaa tyttöjen turvallisuuden tunnetta, vaikuttaa heidän itsetuntoonsa ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan saavuttaa hyvä tulevaisuus.

2. Naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet 

Palkkatasa-arvo on edelleen suuri haaste monissa maissa. Naisten keskimääräinen ansio on edelleen huomattavasti pienempi kuin miesten. Tämä ilmiö tunnetaan palkkaeroilmiönä, ja se vaikuttaa naisten taloudelliseen riippumattomuuteen. Taloudellinen tasa-arvo on naisten ja tyttöjen oikeus. Suomessa naisten ja miesten palkkatasa-arvo ei ole juurikaan kaventunut viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2023 naisten palkanlasku päättyi STT:n mukaan 4. marraskuuta.

3. Naisten poliittinen edustus on alhainen

Vaikka naiset muodostavat puolet maailman väestöstä, heidän edustuksensa politiikassa on edelleen alhainen monissa maissa. Tämä tarkoittaa, että naisten äänet ja näkökulmat eivät saa tarpeeksi tilaa päätöksenteossa. Tarvitsemme lisää naisia poliittisille johtopaikoille. Roolimallien avulla tytöt ympäri maailman saavat kannustusta ja uskaltautuvat hakeutumaan mukaan politiikkaan.

4. Tyttöjen koulutus on panostus tulevaisuuteen 

Maailmanlaajuisesti yli 130 miljoonaa 6–17-vuotiasta tyttöä ei pääse kouluun, usein köyhyyden ja syrjinnän vuoksi. Tytöt jäävät täysin koulutuksen ulkopuolelle 1,5 kertaa todennäköisemmin kuin pojat. Tyttöjen koulutus on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa naisten ja tyttöjen asemaa yhteiskunnassa. Koulutuksen avulla he voivat paremmin osallistua taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä omassa elämässään.

5. Aktivismi ja tietoisuuden kasvattaminen edistää tasa-arvoa

Vaikuttamalla yhteiskunnan eri tasoilla voimme edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Tietoisuuden kasvattaminen näistä kysymyksistä auttaa lisäämään painetta poliittisille päättäjille ja yhteisöille globaalin muutoksen aikaansaamiseksi. 

Tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen on yhteiskunnallinen velvollisuutemme. Näiden viiden faktan tunnistaminen auttaa ymmärtämään paremmin, miksi työ naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta on tärkeää ja miksi meidän kaikkien tulisi olla mukana vaatimassa tasa-arvoa. Oikeudenmukainen maailma on mahdollinen, mutta se vaatii yhteisiä ponnisteluja ja pitkäjänteistä työtä.

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana kuulet ensimmäisten joukossa tasa-arvotyöstämme ja muista ajankohtaisista tyttöjen oikeuksiin liittyvistä uutisista.

Tue tasa-arvoa kuukausilahjoittajana

Tule tyttöjen ja tasa-arvon puolelle.

Tyttösponssina olet tyttöjen liittolainen ja tasa-arvon puolustaja. Ryhtymällä tyttösponssiksi edistät tyttöjen koulutusta sekä autat torjumaan lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi