Mitä teemme | Plan

 

Mitä teemme?

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 70 maassa. 

Parannamme pysyvästi lasten elämää

Tavoittelemme merkittäviä ja kestäviä parannuksia lasten ja nuorten elämään sekä tyttöjen tasa-arvon toteutumiseen. Vaadimme itseltämme rohkeutta, vastavuoroisuutta, määrätietoisuutta ja innovatiivisuutta.

Olemme avoimia ja läpinäkyviä

Luomme luottamuksen ilmapiirin sekä järjestöömme että ympärillemme olemalla avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä. Toteuttaessamme lupauksiamme otamme vastuun päätöksistämme ja toimintamme vaikutuksista. Edellytämme samaa myös muilta.

Teemme hyvää yhteistyötä

Menestymme tekemällä tehokasta yhteistyötä sekä järjestömme sisällä että kumppaniemme – myös kummiemme ja lahjoittajiemme – kanssa. Autamme toisiamme saavuttamaan tavoitteemme parhaalla mahdollisella tavalla. Etsimme ja toteutamme ratkaisuja sekä tiimeissämme että maailmanlaajuisessa organisaatiossamme yhdessä lasten, nuorten, yhteisöjen ja kumppaneidemme kanssa.

Yhdessä olemme vahvempia

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä, arvostamme eroja ja puutumme epätasa-arvoon niin ohjelmissamme kuin työpaikallamme. Tuemme lapsia ja nuoria vahvistamaan itseluottamustaan ja muuttamaan elämäänsä. Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään parhaansa ja kehittämään osaamistaan.

Strategiamme sarjakuvana

Katso sarjakuvina, mitä haluamme tehdä, miten ja miksi.

Plan International Suomi 2020 -strategia
Strategiamme tyttökärki

PLANIN VUOSIKERTOMUS 2020

Lue, mitä kaikkea saimme aikaan viime toimintavuonna.

Tutustu vuosikertomukseen 2020

Rahoitus

Kalenterivuonna 2020 käytimme kokonaistuotoistamme 78 prosenttia ohjelmatyöhön. Uusien tukijoiden hankkimisen, hallinnon ja tietoteknologian osuus tuotoista oli 22 prosenttia. Tavoitteemme on, että tämä osuus on alle 25 prosenttia kerätyistä varoista.

Lue lisää

Työmme tulokset

Olemme yhdessä tukijoidemme kanssa esimerkiksi parantaneet lasten varhaiskasvatusta ja erityisesti tyttöjen koulutusta 50 maassa.

Lue lisää

Vuosikertomuksemme 2020

Toiminta-ajatuksemme

Haluamme oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi parannamme erityisesti tyttöjen oikeuksia ja asemaa.

Yhdessä yhteisöjen, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa:

  • Tuemme lapsia, nuoria ja yhteisöjä lasten syrjäytymisen ja haavoittuvuuden syiden sekä tyttöjen syrjinnän poistamisessa.
  • Saamme aikaan muutoksia sekä arjen käytännöissä että poliittisessa päätöksenteossa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän takaavat maailmanlaajuinen toimintamme, vankka asiantuntemuksemme ja pitkä kokemuksemme lasten elämästä.
  • Vahvistamme lasten ja yhteisöjen kykyä valmistautua ja sopeutua kriiseihin ja katastrofeihin.
  • Tuemme lasten turvattua kasvua ja kehitystä syntymästä aikuisuuteen.

Lastensuojelu

Lastensuojeluohjeidemme tarkoitus on suojella toiminnassamme mukana olevia lapsia ja nuoria ja ne määrittelevät, miten työskentelemme lasten ja nuorten kanssa. Sitoudumme kohtelemaan lapsia ja nuoria tavalla, joka kunnioittaa heidän oikeuksiaan, loukkaamattomuuttaan ja ihmisarvoaan sekä huomioi heidän parhaan etunsa tasavertaisesti.

Tutustu Plan International Suomen lastensuojeluohjeisiin >

Plan-lehti

Asiakaslehtemme Plan kertoo, mitä saamme aikaan kummien ja lahjoittajien tuella. Neljästi vuodessa ilmestyvä lehti tarjoaa kiinnostavia ja koskettavia tarinoita kehitysmaiden lasten elämästä ja tietoa työmme tuloksista niin maailmalla kuin kotimaassa. Lehdessä on myös ajankohtaista, elämyksellistä aineistoa kaikenikäisille lukijoille. Plan-lehden saavat kummit, lahjoittajat ja yhteistyökumppanit.