Mitä teemme | Plan

 

Mitä teemme?

Plan International on yksi maailman suurimmista ja vanhimmista lastenoikeusjärjestöistä. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan parantaa kehitysmaiden lasten, erityisesti tyttöjen, elämää ja suojelua 70 maassa.

VISIOMME

Tavoitteemme on, että lapset saavat kasvaa ja toteuttaa kykyjään ihmisoikeuksia kunnioittavassa maailmassa.

MISSIOMME

Parannamme pysyvästi heikoimmassa asemassa olevien lasten elämää kehitysmaissa. Työskentelemme tavalla, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen.

Olemme Osa kansainvälistä Plania

Plan International Suomi on osa kansainvälistä Plania. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1998. Plan on Suomen suurin kummilapsijärjestö ja yksi tärkeimmistä kehitysyhteistyötä tekevistä järjestöistä.

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnan ja muiden lahjoitusten kautta mukana olevat ihmiset, ulkoasiainministeriö, EU sekä yritykset. Suomessa edistämme globaalikasvatusta ja -koulutusta.

Arvomme

Toimimme kaikessa työssämme kuuden perusarvon mukaan.

  • Toimimme eettisesti, rehellisesti ja avoimesti kaikessa, mitä teemme.
  • Olemme vastuumme tuntevia ja tuloksellisia.
  • Luomme olosuhteet, joissa jokainen yksilö saa voimavaransa käyttöön parhaimmalla mahdollisella tavalla.
  • Kunnioitamme jokaisen yksilön ihmisarvoa kaikkine ihmisoikeuksineen.
  • Työskentelemme köyhyyden ongelmien ratkaisemiseksi vain tasavertaisen kumppanuuden ja yhteistyön keinoin.
  • Pyrimme jatkuvaan oppimiseen ja kehitykseen ja rohkaisemme yrittämiseen, uudistumiseen ja muutokseen kohti parempaa. 

Tehdään yhdessä kaikille lapsille parempi maailma.

PLANIN VUOSIKERTOMUS 2016

Paransimme viime toimintavuonna 17,1 miljoonan tytön ja 15,5 miljoonan pojan elämää. Lue lisää viime vuoden tuloksistamme!

Tutustu vuosikertomukseen 2016

Tulokset 

Käytämme keräämämme varat yhteisöjen kehittämiseen 50 ohjelmamaassamme. Katso ohesta, miten esimerkiksi ulkoministeriön tukemat ohjelmamme edistivät lasten varhaiskasvatusta, suojelua ja koulutusta Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa vuosina 2012–2014.

Hankeemme IATI-yhteensopivana avoimena datana mm.:

Really Simple Reporting -järjestelmässä

International Aid Transparency Initiativen (IATI) omilla sivuilla