Mitä teemme | Plan

 

Mitä teemme?

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 70 maassa. 

Parannamme lasten elämää kahdeksalla osa-alueella:

 • Koulutus

  Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Koulutus on tehokas keino katkaista köyhyyden kierre.

 • Terveys

  Tuhannet lapset kuolevat edelleen kehitysmaissa tauteihin, jotka ovat vältettävissä ja hoidettavissa. 

 • Katastrofityö

  Katastrofeissa lapsia uhkaavat aikuisia useammin esimerkiksi epidemiat, aliravitsemus ja ihmisoikeusloukkaukset. 

 • Lasten osallistuminen

  Jokaisella lapsella on oikeus osallistua elämäänsä koskevaan päätöksentekoon perheissä, kouluissa, yhteisöissä ja valtiollisella tasolla.

 • Lastensuojelu

  Lapseen kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus. Väkivalta uhkaa lapsen elämää, kehitystä, koulutusta ja yhteiskuntaan osallistumista. 

 • Taloudellinen turvallisuus

  Köyhyydessä elävät lapset ovat erittäin alttiita talouden heilahduksille sekä katastrofeille ja kokevat köyhyyden seuraukset ensimmäisinä. 

 • Vesi ja sanitaatio

  Jokaisella lapsella kuuluu olla tarjolla puhdasta juomavettä sekä kelvolliset vessa- ja peseytymistilat. 

 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys

  Liian aikainen raskaus ja sukupuolitaudit vaikeuttavat monen nuoren ja lapsen elämää. 

Parannamme pysyvästi lasten elämää

Tavoittelemme merkittäviä ja kestäviä parannuksia lasten ja nuorten elämään sekä tyttöjen tasa-arvon toteutumiseen. Vaadimme itseltämme rohkeutta, vastavuoroisuutta, määrätietoisuutta ja innovatiivisuutta.

Olemme avoimia ja läpinäkyviä

Luomme luottamuksen ilmapiirin sekä järjestöömme että ympärillemme olemalla avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä. Toteuttaessamme lupauksiamme otamme vastuun päätöksistämme ja toimintamme vaikutuksista. Edellytämme samaa myös muilta.

Teemme hyvää yhteistyötä

Menestymme tekemällä tehokasta yhteistyötä sekä järjestömme sisällä että kumppaniemme – myös kummiemme ja lahjoittajiemme – kanssa. Autamme toisiamme saavuttamaan tavoitteemme parhaalla mahdollisella tavalla. Etsimme ja toteutamme ratkaisuja sekä tiimeissämme että maailmanlaajuisessa organisaatiossamme yhdessä lasten, nuorten, yhteisöjen ja kumppaneidemme kanssa.

Yhdessä olemme vahvempia

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä, arvostamme eroja ja puutumme epätasa-arvoon niin ohjelmissamme kuin työpaikallamme. Tuemme lapsia ja nuoria vahvistamaan itseluottamustaan ja muuttamaan elämäänsä. Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään parhaansa ja kehittämään osaamistaan.

Strategiamme sarjakuvana

Katso sarjakuvina, mitä haluamme tehdä, miten ja miksi.

Plan International Suomi 2020 -strategia
Strategiamme tyttökärki

PLANIN VUOSIKERTOMUS 2016

Paransimme viime toimintavuonna 17,1 miljoonan tytön ja 15,5 miljoonan pojan elämää. Lue lisää viime vuoden tuloksistamme!

Tutustu vuosikertomukseen 2016

Rahoitus

Käytämme kolme neljäsosaa saamistamme lahjoituksista ja muista varoista lasten elämää ja oikeuksia parantaviin ohjelmiin. Yhden neljänneksen käytämme ylläpitokustannuksiin, viestintään ja varainhankintaan, jotka mahdollistavat laadukkaan toimintamme jatkuvuuden ja laajentumisen.

Lue lisää

Työmme tulokset

Olemme yhdessä tukijoidemme kanssa esimerkiksi parantaneet lasten varhaiskasvatusta ja erityisesti tyttöjen koulutusta 50 maassa.

Lue lisää

Vuosikertomuksemme 2016

Toiminta-ajatuksemme

Haluamme oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi parannamme erityisesti tyttöjen oikeuksia ja asemaa.

Yhdessä yhteisöjen, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa:

 • Tuemme lapsia, nuoria ja yhteisöjä lasten syrjäytymisen ja haavoittuvuuden syiden sekä tyttöjen syrjinnän poistamisessa.
 • Saamme aikaan muutoksia sekä arjen käytännöissä että poliittisessa päätöksenteossa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän takaavat maailmanlaajuinen toimintamme, vankka asiantuntemuksemme ja pitkä kokemuksemme lasten elämästä.
 • Vahvistamme lasten ja yhteisöjen kykyä valmistautua ja sopeutua kriiseihin ja katastrofeihin.
 • Tuemme lasten turvattua kasvua ja kehitystä syntymästä aikuisuuteen.