Tyttöjen päivä | Plan

TYTTÖJEN PÄIVÄ

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet.

Jokaisella tytöllä on oikeus päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan, osallistua yhteiseen päätöksentekoon sekä vaikuttaa tärkeiksi katsomiinsa asioihin. Vielä tämä ei toteudu, vaan tytöt ja nuoret naiset jäävät yhä monella tapaa ulkopuolisiksi.

Tytöissä ja nuorissa naisissa on voimaa ja potentiaalia. Kun he tulevat kuulluksi ja saavat osallistua päätöksentekoon, he pystyvät parantamaan paitsi omaa tulevaisuuttaan myös kokonaisten yhteisöjen ja yhteiskuntien tulevaisuutta – ja muuttamaan maailmaa.

"Korotan ääneni, en huutaakseni vaan siksi, että äänettömien ääni pääsisi kuuluviin." 

- Malala Yousafzai

Tytöt ympäri maailman nousevat ääneen ja kertovat oman tarinansa siitä, miten he muuttavat maailmaa. Lue tyttöjen tarinoita tasa-arvosta. 

tutkittua: tyttöjen tilanne maailmalla 

Miten tyttöjen oikeudet toteutuvat eri puolilla maailmaa? Mitkä asiat vaikuttavat tyttöjen asemaan, ja miten tyttöjen elämää voidaan parantaa tehokkaimmin? Julkaisemme säännöllisesti tutkimuksia ja raportteja tyttöjen asemasta. Tutustu raportteihimme.

lahjoita tytöille

Kertalahjoituksella tuet tasa-arvoa. Lahjoituksesi mahdollistaa tyttöjen koulutuksen ja suojelun kehittyvissä maissa – jotta he voivat muuttaa maailmaa.

Tytöissä on voimaa ja potentiaalia! Kun tytöt tulevat kuulluksi ja saavat mahdollisuuden vaikuttaa, he pystyvät parantamaan paitsi omaa tulevaisuuttaan myös kokonaisten yhteisöjen ja yhteiskuntien tulevaisuutta – ja muuttamaan maailmaa. #tyttöjenpuolella

Seuraa somekanaviamme ja jaa julkaisujamme.

 

MAAILMAN TYTÖT TARVITSEVAT SINUA

Olemme yhdessä tukijoidemme kanssa parantaneet tyttöjen koulutusta ja suojelua 50 maassa. Työtä on silti edelleen tehtävänä, jotta maailman tyttöjen oikeudet toteutuvat.

  • Tytöt ja nuoret naiset jäävät yhä monella tapaa ulkopuolisiksi. He ovat ulkona tärkeistä tilastoista, jotka auttaisivat päättäjiä edistämään tasa-arvoa viisaasti.
  • 62 miljoonaa kouluikäistä tyttöä ei pääse kouluun ja 12 miljoonaa tyttöä joutuu joka vuosi naimisiin alaikäisenä. 
  • Usein tytöt eivät saa päättää omaa elämäänsä koskevista asioista, kuten perheen perustamisesta ja ammatinvalinnasta.
  • He jäävät ulos myös poliittisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta päätöksenteosta, vaikka heidän läsnäolonsa ja mielipiteensä edistää tasa-arvon saavuttamista ja parempien päätösten syntymistä.
     

Meiltä kysytään usein, miksi tytöt? Tyttöjen aseman parantamisesta hyötyvät kokonaiset yhteisöt ja yhteiskunta. Kun tytöt ja naiset saavat koulutusta ja osallistuvat työelämään sekä päätöksentekoon, yhteiskunnat vaurastuvat ja voivat tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille. Tyttöjen kouluttaminen on tutkitusti yksi parhaista keinoista taistella köyhyyttä vastaan. 

Tule mukaan rakentamaan parempaa maailmaa kaikille!

Seuraa: #tyttöjenpuolella #tyttöjenpäivä