Tyttöjen päivä | Plan

TYTTÖJEN PÄIVÄ

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet.

Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät eniten maailman köyhimmissä maissa elävät tytöt. Ilmastonmuutos heikentää tyttöjen ravitsemusta, vedensaantia ja hygieniaa, lisää koulupudokkuutta ja lapsiavioliittoja sekä altistaa tyttöjä hyväksikäytölle.

Koulutus parantaa tyttöjen elämää ja tarjoaa ratkaisuja ilmastokriisiin. Kun tytöt saavat koulutusta, heidän yhteisönsä ja yhteiskuntansa kyky sopeutua ilmastonmuutokseen kasvaa. Koulutetut tytöt voivat tarjota kykynsä ja tietonsa osaksi ilmastokriisin ratkaisua ja saavat äänensä paremmin kuuluviin yhteiseen päätöksentekoon.

"Muutos on tulossa, halusimme sitä tai emme. Kukaan ei ole liian pieni vaikuttamaan." 

- Greta Thunberg

Lue, miten tytöt ympäri maailman edistävät tasa-arvoa ja löytävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

ilmastonmuutos ja tyttöjen oikeudet

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat äärimmäisen vakavia erityisesti kehittyvien maiden tytöille ja naisille.  

Ilmastonmuutos vähentää tyttöjen aikaa opiskella ja käydä koulua. Se lisää riskiä joutua väkivallan ja hyväksikäytön kohteeksi. Tytöillä on myös muita huonommat mahdollisuudet selvitä luonnonkatastrofeissa

Lue lisää julkaisustamme
Plan International Suomen ilmastolinjaus

 

tutkittua: tyttöjen tilanne maailmalla 

Miten tyttöjen oikeudet toteutuvat eri puolilla maailmaa? Mitkä asiat vaikuttavat tyttöjen asemaan, ja miten tyttöjen elämää voidaan parantaa tehokkaimmin? Julkaisemme säännöllisesti tutkimuksia ja raportteja tyttöjen asemasta. Tutustu raportteihimme.

Tytöissä on voimaa ja potentiaalia! Kun tytöt tulevat kuulluksi ja saavat mahdollisuuden vaikuttaa, he pystyvät parantamaan paitsi omaa tulevaisuuttaan myös kokonaisten yhteisöjen ja yhteiskuntien tulevaisuutta – ja muuttamaan maailmaa. #tyttöjenpuolella

Seuraa somekanaviamme ja jaa julkaisujamme.

 

lahjoita tytöille

Kertalahjoituksella tuet tasa-arvoa. Lahjoituksesi mahdollistaa tyttöjen koulutuksen ja suojelun kehittyvissä maissa – jotta he voivat muuttaa maailmaa.

Seuraa: #tyttöjenpuolella #tyttöjenpäivä