Verkoston kampanjat | Plan

MITÄ-VERKOSTO PARANTAA MAAILMAA ERILAISTEN KAMPANJOIDEN KAUTTA

 

Kampanjoihin voit osallistua kampanjavapaaehtoisena, jolloin olet mukana silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Erilaiset tietoisuudenkasvattamis- ja vaikuttamistyön kampanjat ovat verkoston perinteinen toimintamuoto. Kampanjat ovat valtakunnallisia ja kiertävät yleensä usealla paikkakunnalla.

Kampanjat voivat olla tietoisuudenkasvattamiskampanjoita, joissa tähdätään laajemman yleisön ja erityisesti nuorten aikuisten tietoisuuden heräämiseen kehitys- ja ihmisoikeuskysymyksissä ja muissa globaalin vastuun kysymyksissä. Verkosto tekee myös vaikuttamistyön kampanjoita, joissa tavoitteena on vaikuttaa sekä muihin nuoriin että päättäjiin globaalin vastuun kysymyksissä. Kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa verkostolaisilla itsellään on keskeinen rooli erityisesti johto- ja suunnitteluryhmän kautta. 
Verkosto osallistuu myös Planin tekemään vaikuttamistyöhön tekemällä mm. kannanottoja, joissa nuorten ääni tulee kuuluviin tai osallistumalla Planin vaikuttamistyön aloitteisiin.

 

Nyt puhutaan ehkäisystä!

Mitä-verkosto haluaa Ehkäisytalkoot-kampanjallaan nostaa keskusteluun ehkäisyyn liittyviä haasteita ja rikkoa tabuja keräämällä ihmisten kokemuksia ehkäisystä niin Suomessa kuin maailmalla. Ehkäisy on ihmisoikeus, joka ei ole tällä hetkellä globaalisti kaikkien saatavilla. Haasteet voivat liittyä ehkäisyn saatavuuteen, asenteisiin ehkäisyä kohtaan tai seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluihin, tiedonsaantiin tai kasvatukseen.

Ehkäisytalkoisiin voi osallistua jakamalla anonyymisti oma, ehkäisyyn liittyvä tarina kampanjan verkkosivuilla. Kerättyjä tarinoita käytetään Suomen Agenda2030-toimintasuunnitelmaan liittyvään vaikuttamistyöhön.

Menneet kampanjat:

 

ILMASTOP-KAMPANJA 2016

Vuonna 2016 Mitä-verkosto jatkoi ilmastonmuutosteemaan keskittymistä. Ilmastonmuutosta käsittelevien tilaisuuksien lisäksi keskeisin kampanjaelementti oli IlmaSTOP-häkki, missä kävijät pääsivät kokeilemaan ilmastovaikuttamista pelinomaisesti. Peli oli matka vaikuttamiseen, jossa lähdettiin omista kulutustottumuksista ja arjen valinnoista ja siirryttiin poliittiseen- ja yritysvaikuttamiseen. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan vaikuttamista ja ratkaisuja monella tasolla, ja niinpä pelin tehtävissäkin asetuttiin erilaisiin rooleihin neljällä eri tasolla. Tasot olivat arki, kansalaisjärjestöt, politiikka ja yritykset. Tavoitteena oli jättää kävijälle positiivinen kokemus ja olo siitä, että ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa sekä antaa esimerkkejä vaikuttamiskeinoista.

Häkki lanseerattiin Maailma kylässä –festivaaleila, minkä jälkeen se kiersi myös muissa kesätapahtumissa. Konkreettisena tuotoksena oli postikortteja, joissa kävijät kertoivat omista ilmastolupauksistaan ja haastoivat ministereitä parempaan ilmastopolitiikkaan. Kortteja postitettiin pääministerille, valtiovarainministerille sekä ympäristöministerille tapahtumien jälkeen.

 

ASKEL ETEENPÄIN –KAMPANJA 2015

Askel eteenpäin oli Mitä-verkoston, Planin Lastenhallituksen, Ilmastovanhempien ja Kepan yhteinen kampanja, jossa tarkoituksena oli herättää keskustelua ilmastonmuutoksesta lapsenoikeus- ja ihmisoikeuskysymyksenä sekä aktivoida suomalaisia lapsia ja nuoria ottamaan kantaa ja vaatimaan Suomen hallitukselta välittömiä toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kampanjan keskeiset toimenpiteet olivat kuvahaaste ja mahdollisuus vetoomuksen kirjoittamiseen kampanjan nettisivuilla.

Kampanja nosti esiin huolta siitä, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa maailman lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Kampanjassa vaadittiin, että toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on aloitettava välittömästi, jotta lapsen oikeudet voivat toteutua, ja jotta myös tulevaisuudessa lapsilla on mahdollisuus hyvään elämään. Kampanja muistutti, että globaali vastuu on yhä tärkeämpää ja että ilmastonmuutoksen kärsijät ovat usein juuri heikoimmassa asemassa olevat, kuten lapset ja nuoret.

Kampanjan aikana Mitä-verkosto välitti omat terveisensä Pariisin ilmastoneuvotteluihin Allianssin ilmastodelegaatin kautta, ja osallistujien vetoomuksia toimitettiin ministereille. Kampanja huipentui ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen tapaamiseen, jossa oli Mitä-verkoston lisäksi mukana myös Planin Lastenhallitus.

 

SUKUPUOLIROOLIEN VANGIT -KAMPANJA 2015

Mitä-verkoston vuositeema gender tuo sukupuoliin liittyvien ennakko-odotusten ja valtarakenteiden tarkastelun verkoston kampanjoinnin keskiöön. Tasa-arvo on teemana tärkeä, sillä sukupuoliroolit ja niihin liittyvät odotukset ulottuvat tavalla tai toisella kaikille elämän osa-alueille ja vaikuttavat voimakkaasti ihmisten elämään kaikkialla maailmassa. Tasa-arvo ei liity ainoastaan kotitöiden jakamiseen tai koulutukseen. Aidosti tasa-arvoisessa yhteiskunnassa jokaista kunnioitetaan omana itsenään, eikä ihmisen arvoa määritä hänen kykynsä sopeutua vallitseviin normeihin.

Mitä-verkosto tarkastelee tasa-arvoa globaalista näkökulmasta ja pyrkii nostamaan siihen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä esiin mahdollisimman moniäänisesti. Kyse ei ole vain tyttöjen ja naisten oikeuksista, vaan myös pojat ja miehet kärsivät siitä, että heidän odotetaan sopeutuvan tiettyihin miehen malleihin. Koska kasvamme vahvasti sukupuolittuneessa yhteiskunnassa, näyttäytyvät ahtaat sukupuoliroolit ja niihin liittyvät odotukset ja oletukset meille usein itsestäänselvyyksinä, joita toistamme ja vahvistamme usein huomaamattamme. Verkoston tavoitteena on haastaa sukupuolirooleihin liittyviä stereotypioita ja tätä kautta lievittää ahtaiden normien haitallista vaikutusta ihmisten elämään.

Mitä-verkoston kampanja Sukupuoliroolien vangit pureutuu kahlitseviin sukupuolirooleihin ja rakenteelliseen sukupuolten väliseen epätasa-arvoon niin Suomessa kuin maailmallakin. Kampanja lanseerataan Minna Canthin päivänä 19.3. Turussa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Kevään ja kesän aikana kampanjan blogiin kirjoitti lukuisia eduskuntavaaliehdokkaita, asiantuntijoita ja mielipidevaikuttajia ja lisäksi sadat nuoret vapautuivat sukupuoliroolien vankilasta erilaisissa yleisötapahtumissa. Syksyllä 2015 Mitä-verkosto keskittyy ilmastonmuutoskampanjaan, mutta tasa-arvokysymykset nousevat jälleen ensi keväänä mukaan verkoston kampanjatyöhön.

 

EU:N TAKAPIHALLA -INSTALLAATIO

25.–27.4.2014 Helsingin keskustaan Lasipalatsin aukiolle kohosi Plan Suomen nuorten aikuisten Mitä? -verkoston EU:n takapihalla -installaatio. Europarlamenttivaaleihin kantaa ottava installaatio muutti aukion osallistavaksi puutarhaksi, jonka kautta eurovaaliehdokkaita ja äänestäjiä tutustutettiin EU:n kehityspoliittisen johdonmukaisuuden ja globaalin nuorisotyöttömyyden teemoihin.

Installaatio avattiin 25.4 klo 14.00 avajaistilaisuudessa, johon oli kutsuttu paikalle eurovaaliehdokkaita. Tilaisuudessa ehdokkaat pelasivat ja kommentoivat osallistavaa puutarhapeliä ja kertoivat omia näkemyksiään kehityspolitiikasta sekä johdonmukaisuuskysymyksistä. Lanseeraustilaisuuden juonsi ja ehdokkaita tenttasi Arman Alizad.

 

Mistä oli kyse?

Ollakseen uskottava globaali toimija EU:n tulee toteuttaa johdonmukaista päätöksentekoa kaikilla politiikan sektoreilla. EU on sitoutunut kehityspoliittiseen johdonmukaisuuteen eli siihen, etteivät mitkään EU:n politiikanalat ole ristiriidassa kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa. Nämä kysymykset oli tärkeää nostaa keskusteluun europarlamenttivaalien lähestyessä.

Nuorten suunnittelema ja toteuttama EU:n takapihalla-installaatio tähtäsi yleisön tietoisuuden kasvattamiseen aiheesta sekä eurovaaliehdokkaiden sitouttamiseen johdonmukaisuuden edistämisen taakse.

Installaatio nosti johdonmukaisuuskysymykset sekä globaalin nuorisotyöttömyyden vaaliteemoiksi nuorten omalla äänellä.

 

Installaation teemat nousivat Mitä? -verkoston sierraleonelaisen yhteistyökumppanin tuottamista sisällöistä ja installaation ulkoisessa suunnittelussa nuorten apuna toimi arkkitehti ja taiteiden ja suunnittelun ylioppilas Anu Tahvanainen. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys toimi projektin yhteistyökumppanina.

 

MIKÄ TULEVAISUUS -LEIRILLÄ POHDITTIIN GLOBAALIA NUORISOTYÖTTÖMYYTTÄ

Mitä-verkoston leiri Espoon Matasaaressa keväällä 2013 kokosi nelisenkymmentä upeaa nuorta ympäri Suomea pohtimaan suomalaista ja globaalia nuorisotyöttömyyttä. Leirin aikana nuoret saivat päättäjätahoilta jo myös ensimmäisiä työtarjouksia. Leirin aikana mm. suunniteltiin ja toteutettiin kannanottovideo ”Kuusi teesiä työnantajille: Palkkaa potentiaalia!”, jossa annetaan työnantajille kuusi hyvää syytä palkata nuori. Nuoret ovat esimerkiksi kansainvälisiä, kielitaitoisia, muuntautumiskykyisiä ja energisiä. Kannanottovideon ensiesitys pidettiin Kirjasto 10:ssä 28.5. Ensiesityksen jälkeen kannanottovideota pyritään levittämään erityisesti työnantajien tietoisuuteen.