Vammaiset lapset mukaan liikuntaan ja leikkiin | Plan

23.11.2017

Vammaiset lapset mukaan liikuntaan ja leikkiin

Lisäämme urheilun avulla lasten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteisöidensä toimintaan. Laajennamme Etiopiassa ja Togossa kokeiltua työtä Guineaan ja Pakistaniin, jossa paikallinen opetusministeriökin haluaa hyödyntää ajattelumalliamme.

Urheilun avulla muutamme pysyvästi kokonaisten yhteisöjen suhtautumista vammaisuuteen.

Kun vammaisten lasten oikeuksista puhutaan, perinteinen lähtökohta on lääketieteellinen: vamma on yksilön asia, ja sitä hoidetaan terveydenhuollon palveluilla. Toinen lähestymistapa on sosiaalinen malli, jossa kyseessä on yhteiskunnallinen asia.

– Siinä keskitytään esimerkiksi esteellisyyteen, joka on yhteisön ongelma ja syrjintää, Plan International Suomen vammaisneuvonantaja Frank Velthuizen sanoo.

– Mutta sosiaalisessa mallissa myös ratkaisut löytyvät yhteiskunnasta.

Tämä ajattelutapa on peruspilarina hankkeessamme, jossa parannamme vammaisten lasten tasavertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista urheilun avulla.

Olemme kokeilleet hanketta Etiopiassa ja Togossa, ja nyt laajennamme sitä Guineaan ja Pakistaniin.

Urheilussa on kyse yhteisöllisyydestä sekä henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista ja se on kautta historian ollut tärkeä osa yhteiskunnan toimintaa. Siksi se tarjoaa erinomaisen keinon toteuttaa sosiaalista muutosta.

– Urheilu ja leikki näyttävät vammaisten lasten mahdollisuudet sen sijaan, että keskittyisimme siihen, mitä he eivät voi tehdä.
 

Parannamme vammaisten lasten tasavertaisia mahdollisuuksia urheilun avulla. Olemme kokeilleet toimintamallia muun muassa Etiopiassa.

Parannuksia paikallisiin leikkeihin ja peleihin

Työ tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tutustumme yhteisöjen ja esimerkiksi opettajien kanssa siihen, miten he suhtautuvat vammaisuuteen ja miten asiat voi nähdä toisesta näkökulmasta.

Toisessa vaiheessa muokkaamme leikkien ja urheilulajien sääntöjä, välineitä, ympäristöä sekä opetustapaa soveltumaan kaikille.

– Emme opeta uusia lajeja, vaan sovellamme mallia paikallisiin leikkeihin, peleihin ja urheilulajeihin. Muutokset ovat yksinkertaisia. Jos joku on kuuro, mietimme vaikkapa miten säännöt voi opettaa eri tavalla. Jos joku on näkövammainen, siirrämme esimerkiksi maalia lähemmäksi, Velthuizen kertoo.

Lopuksi opetukset siirtyvät käytäntöön. Vammattomat ja vammaiset lapset leikkivät ja pelaavat yhdessä, ja seuraamme miten he toimivat yhdessä muutosten jälkeen.
 

koska kehittyvissä maissa tytöt harrastavat vähemmän urheilua, hankkeella lisäämme samalla myös heidän osallistumismahdollisuuksiaan.

Hyödyt ulottuvat myös tyttöjen asemaan

Työllämme muutamme pysyvästi kokonaisten yhteisöjen suhtautumista vammaisuuteen ja saamme yhteisöt ottamaan tasavertaisesti huomioon kaikki lapset.

Koulutamme henkilökuntaamme ja paikallisia opettajia, jotta tasa-arvomalli juurtuu urheilun kautta yhteiskuntiin.

– Harjoittelu on osallistavaa, joten ilmapiiri on hyvin avoin. Herkistä aiheista on helppo keskustella, Velthuizen toteaa.

Pakistanissa myös opetusministeriö on kiinnostunut hankkeesta ja mahdollisuudesta kouluttaa opettajia tasavertaisuudesta.

– Suhtautuminen on ollut erittäin positiivista. Ja koska kehittyvissä maissa tytöt harrastavat vähemmän urheilua, hankkeella lisäämme samalla myös heidän osallistumismahdollisuuksiaan. Se tuo tähän hienon lisäulottuvuuden.

Toteutamme hanketta yhteistyössä Unescon kanssa ja sitä rahoittaa Suomen ulkoministeriö, kuukausilahjoittajamme, Plan International Irlanti sekä paikallistoimistomme.

Olemme yhteistyökumppanina Urheilugaalassa 18.1.2018. Tällä kertaa nostamme erityisesti esille lasten ja nuorten oikeuksia urheiluun ja liikuntaan. 

Tutustu toimintaamme