Väkivalta kitkettävä, jotta tyttöjen asema voi parantua | Plan

9.10.2015

Väkivalta kitkettävä, jotta tyttöjen asema voi parantua

Maailman tyttöjen asemassa voi tapahtua lähivuosina historiallisia parannuksia, jos tyttöjen kohtaamaan laajamittaiseen väkivaltaan pystytään puuttumaan, arvioi Plan Internationalin tuore Koska olen tyttö -raportti. Minun lakini -kampanjamme vaatii YK:n kansainvälisen tyttöjen päivän alla loppua tyttöihin kohdistuvalle kouluväkivallalle.

Tyttöjen asemassa on tapahtunut kuluneiden 15 vuoden aikana merkittäviä parannuksia erityisesti äitiysterveyden, koulutuksen ja lainsäädännön alueilla. Koska sukupuolten tasa-arvo on läpileikkaava teema YK:n uusissa kestävän kehityksen tavoitteissa, tyttöjen asemassa voi tapahtua lähivuosina lisää merkittäviä parannuksia. Tämä edellyttää tehokasta puuttumista väkivaltaan, jota kehitysmaiden tytöt pitävät suurimpana haasteenaan. Näin arvioi vasta ilmestynyt Koska olen tyttö -raporttimme, jonka julkaisemme vuosittain kansainvälisen tyttöjen päivän alla.

Raportissa Because I am a Girl – The Unfinished Business of Girls’ Rights 14 merkittävää vaikuttajaa ja asiantuntijaa arvioi maailman tyttöjen asemaa. Raportin kirjoittajia ovat muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Jimmy Carter, Australian entinen pääministeri Julia Gillard, kirjailija-journalisti Mariane Pearl, kirjailija Nawal El Sadaawi ja huippumalli ja ihmisoikeusaktivisti Liya Kebede.

Kirjoittajien mukaan vuosi 2015 voi olla historian ensimmäinen vuosi, jolloin edistysaskeleita tyttöjen ja naisten asemassa ei seuraa välitön takapakki. Edistyksen jatkuminen edellyttää kuitenkin väkivallan ja sen uhkan tehokasta kitkemistä, tyttöjen ja naisten taloudellista voimauttamista sekä laadukasta koulutusta.

– Tyttöjen asemassa tapahtuneista parannuksista huolimatta on tärkeää tunnistaa, että erityisesti teini-ikäiset tytöt kohtaavat moninaisia haasteita, jotka estävät heitä käymästä kouluaan loppuun ja saavuttamasta oikeuksiaan. Erityisesti väkivaltaan on puututtava, koska se on suurimpia syitä tyttöjen koulutien katkeamiseen. Siksi kampanjoimme nyt sukupuolittunutta kouluväkivaltaa vastaan Minun lakini -kampanjalla, kertoo Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Tutkimus vahvistaa tyttöjen kokevan jatkuvaa pelkoa väkivallasta

Osana raporttia haastattelimme yli neljäätuhatta 15–19-vuotiasta tyttöä Ecuadorista, Nicaraguasta, Pakistanista ja Zimbabwesta. Valtaosa kyselyyn vastanneista tytöistä pelkää väkivaltaa kotona, koulussa, kadulla tai osana pakkoavioliittoa. 68 prosenttia vastaajista arvioi, että naimisiin meno alle 18-vuotiaana lisää väkivallan riskiä. Joka toinen vastaaja piti koulumatkaa ja koulun wc-tiloja turvattomina väkivallan tai häirinnän pelossa. Yli puolet ajatteli, ettei tyttöjen pidä liikkua pimeällä julkisilla paikoilla. Joka kolmas oli kokenut painostusta seksiin.

Tyttöjen vastaukset ilmentävät myös positiivista kehitystä. 88 prosenttia vastaajista uskoi, että heillä on elämässään enemmän mahdollisuuksia kuin äidillään. 75 prosenttia uskoi, että tyttöjen arvostus heidän yhteisössään on paranemassa.

– Sukupuolittuneen väkivallan, raiskausten ja lapsi- ja pakkoavioliittojen taustalla on ajatus, että tytöt ovat poikia ja miehiä alempiarvoisia. Tämä asenne on muutettava. Sen lisäksi, että koulutus ja koskemattomuus ovat tyttöjen oikeuksia, on myös todistettua tietoa, että tyttöjen kouluttaminen on tehokkain keino poistaa köyhyyttä. Siksi kaikki väkivallan muodot, jotka pitävät tyttöjä poissa koulusta, on saatava historiaan, Ossi Heinänen sanoo.

Vapaaehtoisemme järjestävät tyttöjen päivän viikonloppuna tapahtumia ja lipaskeräyksiä ympäri Suomea

Tutustu Koska olen tyttö -raporttiin ja sen suomenkieliseen tiivistelmään