Vaikuttamistyön tavoitteemme | Plan

Vaikuttamistyön tavoitteemme

Suomi vahvistaa tyttöjen oikeuksia kehityspolitiikassa

Tulevassa hallitusohjelmassa ja kehityspoliittisissa linjauksissa tyttöjen ja naisten oikeudet ovat tärkeimpien painopisteiden joukossa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut Suomen kehitysyhteistyön läpileikkaava tavoite ja yksi painopisteistä tällä hallituskaudella, mutta ne eivät ole toteutuneet käytännön työssä parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka naiset ja tytöt on nostettu kehityspolitiikan kärkeen, painopisteen rahoitusta on vähennetty merkittävästi. Painopisteen toteuttamiselle tulee laatia seuraavalla hallituskaudella selkeä strategia, taata riittävä rahoitus sekä varmistaa, että tyttöjen erityistarpeet huomioidaan.

Lue lisää tavoitteistamme.

Suomi kasvattaa kehitysyhteistyömäärärahoja

Suomi nostaa kehitysyhteistyön rahoituksen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2028 mennessä. Suomi on sitoutunut tähän YK:n asettamaan tavoitteeseen, mutta tällä hallituskaudella kehitysyhteistyön rahoitus on ollut vain noin puolet tavoitteesta. Tulevalla hallituskaudella laaditaan suunnitelma, jolla 0,7 prosentin taso saavutetaan.

Olemme mukana kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön Fingon kampanjassa. Lue lisää.

Suomi säätää yritysvastuulain

Tuleva hallitus säätää yritysvastuulain, joka velvoittaa yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Lapsityövoima tai muu ihmisoikeuksien polkeminen ei saa olla kilpailuetu. Lue lisää #ykkösketjuun-kampanjasta, jossa Plan on mukana.
 

Suomi hillitsee ilmastonmuutosta ja panostaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Suomi tekee kunnianhimoisia politiikkaa, joka tähtää maapallon lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Hallitusohjelmaan ja kehityspoliittisiin linjauksiin kirjataan, että Suomen tavoite on myös tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista. Suomi nostaa ilmastorahoitusta ja sitoutuu noudattamaan Pariisin ilmastosopimuksen suositusta, jonka mukaan puolet ilmastorahoituksesta ohjataan ilmastonmuutoksen hillintään ja puolet sopeutumiseen.

Olemme mukana kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön Fingon Korvaamaton -kampanjassa.

Lue, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen oikeuksiin.

 

VAIKUTTAMISTYÖ

Plan tekee vaikuttamistyötä, koska pysyvät parannukset lasten ja tyttöjen oikeuksiin vaativat muutoksia lakeihin, toimintatapoihin ja asenteisiin.

Lue lisää >

NAISTEN JA TYTTÖJEN OIKEUDET TODEKSI

Teimme yhdessä neljän muun tasa-arvojärjestön kanssa suositukset tulevalle vaalikaudelle.

Lue lisää >

ILMASTONMUUTOS JA TYTTÖJEN OIKEUDET

Tytöt kehittyvissä maissa kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista erityisesti. He ovat myös keskeisessä asemassa, kun ratkaisuja haetaan.

Lue lisää >

KANNANOTOT JA LAUSUNNOT

Täältä löydät laatimiamme lausuntoja, suosituksia ja kannanottoja.

Lue lisää >