Vaikuttamistyö | Plan

Vaikuttamistyö

Plan tekee vaikuttamistyötä, koska pysyvät parannukset lasten ja tyttöjen oikeuksiin vaativat muutoksia lakeihin, toimintatapoihin ja asenteisiin. Suomessa tehdyillä päätöksillä on vaikutuksia maamme rajojen ulkopuolella, ja siksi vaikutamme myös kotimaassa. Tapaamme päättäjiä ja tuotamme materiaaleja päätöksenteon tueksi, osallistumme julkiseen keskusteluun sekä järjestämme vaikuttavia kampanjoita.

Suomen kehityspolitiikalla, poliittisilla päätöksillä, yritysten toimintatavoilla ja ihmisten asenteilla on vaikutusta lasten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen sekä mahdollisuuksiimme edistää niitä. Siksi teemme vaikuttamistyötä myös kotimaassa.

Vaikuttamistyömme tavoitteena on edistää lasten ja tyttöjen oikeuksia. Tuemme pysyvien muutosten aikaansaamista ja laajennamme työmme vaikuttavuutta.

Työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta tarvitaan kipeästi, sillä edelleen tytöt kohtaavat syrjintää ja väkivaltaa sukupuolensa vuoksi. Plan pyrkii siihen, että Suomi ja suomalaiset puolustavat johdonmukaisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia.

Teemme vaikuttamistyötä sekä itsenäisesti että yhdessä kumppaneidemme kanssa. Työntekijöiden lisäksi vaikuttamistyötä tekevät lasten ja nuorten toimintaryhmämme sekä muut vapaaehtoiset. Kansainvälinen Plan tekee vaikuttamistyötä EU:ssa ja YK:ssa.

VAIKUTTAMISTYÖN TAVOITTEEMME

Vaadimme tyttöjen oikeuksien nostamista kehityspolitiikan kärkeen ja kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

Lue lisää >

NAISTEN JA TYTTÖJEN OIKEUDET TODEKSI

Tytöt eri puolilla maailmaa kohtaavat syrjintää ja väkivaltaa. Naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustajia tarvitaan kipeästi.

Lue lisää >

ILMASTONMUUTOS JA TYTTÖJEN OIKEUDET

Tytöt kehittyvissä maissa kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista erityisesti. He ovat myös keskeisessä asemassa, kun ratkaisuja haetaan.

Lue lisää >

LINJAUKSET, KANNANOTOT JA LAUSUNNOT

Täältä löydät laatimiamme lausuntoja, suosituksia ja kannanottoja.

Lue lisää >