Vaikuttamistyö | Plan

Vaikuttamistyö

Plan tekee vaikuttamistyötä, koska pysyvät parannukset lasten ja tyttöjen oikeuksiin vaativat muutoksia lakeihin, toimintatapoihin ja asenteisiin. Suomessa tehdyillä päätöksillä on vaikutuksia maamme rajojen ulkopuolella, ja siksi vaikutamme myös kotimaassa. Tapaamme päättäjiä ja tuotamme materiaaleja päätöksenteon tueksi, osallistumme julkiseen keskusteluun sekä järjestämme vaikuttavia kampanjoita.

Suomen kehityspolitiikalla, poliittisilla päätöksillä, yritysten toimintatavoilla ja ihmisten asenteilla on vaikutusta lasten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen sekä mahdollisuuksiimme edistää niitä. Siksi teemme vaikuttamistyötä myös kotimaassa.

Vaikuttamistyömme tavoitteena on edistää tyttöjen oikeuksia. Tuemme pysyvien muutosten aikaansaamista ja laajennamme työmme vaikuttavuutta.

Tasa-arvoa ja seksuaalioikeuksia vastustavat liikkeet ovat vahvistuneet useissa maissa. Samaan aikaan ilmastonmuutos vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumisen kaikkialla. Erityisessä vaarassa ovat kehittyvissä maissa asuvat tytöt, jotka kohtaavat syrjintää niin sukupolensa, ikänsä kuin köyhyytensä vuoksi. Plan pyrkii siihen, että Suomi ja suomalaiset puolustavat johdonmukaisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia.

Teemme vaikuttamistyötä sekä itsenäisesti että yhdessä kumppaneidemme kanssa. Työntekijöiden lisäksi vaikuttamistyötä tekevät lasten ja nuorten toimintaryhmämme sekä muut vapaaehtoiset. Kansainvälinen Plan tekee vaikuttamistyötä EU:ssa ja YK:ssa.

Tutustu tarkemmin linjauksiimme, kannanottoihimme ja lausuntoihimme täällä

Tutustu Planin raportteihin maailman tyttöjen asemasta täällä.

VAIKUTTAMISTYÖN TAVOITTEEMME

Vaadimme tyttöjen oikeuksien nostamista kehityspolitiikan kärkeen ja kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

Lue lisää >

NAISTEN JA TYTTÖJEN OIKEUDET TODEKSI

Tytöt eri puolilla maailmaa kohtaavat syrjintää ja väkivaltaa. Naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustajia tarvitaan kipeästi.

Lue lisää >

ILMASTONMUUTOS JA TYTTÖJEN OIKEUDET

Tytöt kehittyvissä maissa kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista erityisesti. He ovat myös keskeisessä asemassa, kun ratkaisuja haetaan.

Lue lisää >

TUKEA KRIISIEN JA KATASTROFIEN KESKELLE

Humanitaarisen avun tarve kasvaa jatkuvasti. Katastrofin sattuessa tyttöjen heikko asema tulee esiin entistä kipeämmin.

Lue lisää >