Vahvistamme naisten toimeentuloa ja päätösvaltaa Indonesiassa | Plan

23.5.2018

Vahvistamme naisten toimeentuloa ja päätösvaltaa Indonesiassa

Indonesiassa nuorten naisten asema on vahvistunut työmme ansiosta. Ammattikoulutuksen avulla naiset saavat toimeentuloa ja päätösvaltaa.

Leni Ukan mukaan hankkeemme on tarjonnut nuorille tekemistä ja naisille keinon hankkia lisätuloja.

– Olen iloinen hankkeesta, koska olen oppinut, kuinka toimia yrittäjänä. Myin ensimmäisen lehmäni. Myynnistä saadulla tuotolla ostin lehmän, jonka avulla aion kasvattaa jatkossa vasikoita. Haluan saada enemmän toimeentuloa yrittäjänä, 22-vuotias Anita Tamonob sanoo.

Tamonob on yksi nuorista naisista, joka on hyötynyt työstämme Indonesiassa. Tuemme kahdeksaa paikallisjärjestöä, jotka parantavat nuorten toimeentuloa, sukupuolten tasa-arvoa ja lastensuojelua.

Tuellamme paikalliset järjestöt ovat kouluttaneet kahden vuoden aikana 2 000 nuorta yritystoiminnasta. Heistä 65 prosenttia on naisia. Yhteensä 1300 nuorta sai tukea lehmien, sikojen tai kanojen hankintaan. Nuoret ovat jo ehtineet myydä osan eläimistä tai niiden poikasista ja ansainneet keskimäärin noin 80 euroa lisätuloja.

Työmme avulla vahvistamme Indonesian kansalaisyhteiskuntaa ja lisäämme tasa-arvoon ja lastensuojeluun liittyvää osaamista paikallisjärjestöjen kautta.
 

Nainenkin voi olla karjatalousyrittäjä

Asenteet kylissä ovat muuttuneet aiempaa tasa-arvoisemmiksi. Aiemmin kyläläiset ajattelivat, että naiset voivat hoitaa vain kanoja ja tuottoisampi karjatalous kuuluu miehille. Nyt nuoret naisetkin voivat ryhtyä karjatalousyrittäjiksi ja hankkia aiempaa paremman toimeentulon. Nuoret, erityisesti naiset, osallistuvat myös aiempaa enemmän kyläneuvostojen päätöksentekoon ja vaikuttavat kylissä tehtäviin päätöksiin.

Nuoret kehittävät karjataloutta kestävän kehityksen mukaisesti. 30-vuotias Leni Uka kertoo, että Länsi-Timorissa nuoret keräävät perustamansa yhteissikalan lannan talteen ja tekevät siitä lannoitetta kasveille. Lannoitteen myynti lisää nuorten tuloja ja tehostaa maanviljelyä.

Sikojen ja lannoitteen myynnillä nuoret voivat jatkaa yritystoimintaansa.

– Nuoret ovat saaneet paljon tietoa, järkevää tekemistä ja työtä. Ennen meillä oli vain kännykät, joilla pelasimme aamusta iltaan, Uka sanoo.

Kylät ovat huomanneet työn hyödyt, joten osa niistä on alkanut rahoittaa nuorten yrityksiä omasta budjetistaan. Kolme ja puoli vuotta kestävän hankkeen viimeisenä vuonna nuorten on tarkoitus perustaa osuuskuntia. Nuoret sijoittavat osan eläinten myynnistä saaduista tuloista osuuskuntiin, jotka jatkossa rahoittavat yritystoimintaa.

Työskentelemme Indonesiassa Euroopan unionin tuella vuosina 2016–2019. Suomessa Kotipizza Group on lahjoittanut hankkeeseemme osan omarahoitusosuudesta.

 

Tutustu toimintaamme