Tyttösponssi-kuukausilahjoitus | Plan

Mahdollisuuksia maailman tytöille

Meillä kaikilla on oikeus päättää elämästämme ja kehostamme sekä oppia ja kouluttautua. Monella tytöllä kehittyvissä maissa nämä oikeudet eivät kuitenkaan toteudu.

Tyttösponssi-kuukausilahjoituksella tuet heitä, joiden tiellä on enemmän esteitä kuin toisten: maailman heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä.

Tue tyttöjen koulutusta

Tyttöjen koulutiellä on kuitenkin monia esteitä, kuten lapsiavioliitot ja -äitiys sekä puutteellinen kuukautishygienia.

Tule mukaan purkamaan esteitä tyttöjen koulutuksen tieltä.


Esimerkkejä tyttösponssilla tehtävästä työstä

SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS

Miltä tuntuisivat kuukautiset ilman siteitä? Kehittyvissä maissa moni tyttö jää pois koulusta vuotopäivien ajaksi häpeän ja siteiden puuttumisen vuoksi.

KOULUTUS JA TEKNOLOGIA

Jos teknologia ja uudet innovaatiot ovat tyttöjen ja naisten ulottuvilla myös kehitysmaissa, se edistää merkittävästi koulutusta ja turvallisuutta.
 

TYTÖILLE ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Tytöillä on oikeus päättää omasta kehostaan. Tyttösponsorina autat kitkemään haitallisia perinteitä, jotka uhkaavat tyttöjen elämää.
 

TYTTÖJEN ÄÄNI KUULUVIIN

Jotta tytöt saavat äänensä kuuluviin, koko yhteisön pitää kuunnella. Siksi teemme työtä paitsi tyttöjen kanssa myös heidän perheissään ja yhteisöissään.
 

LOPPU LAPSIÄITIYDELLE

Joka vuosi yli seitsemän miljoonaa alaikäistä tyttöä saa lapsen. Tyttösponsorina autat torjumaan liian varhaisia raskauksia ja tuet nuoria äitejä palaamaan kouluun.

AMMATTI JA KOULUTUS

Tyttöjen koulutus on paras tapa katkaista köyhyyden kierre. Tuellasi tytöt voivat rakentaa parempaa tulevaisuutta itselleen ja perheilleen.
 

Tue maailman tyttöjä

Maailman heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia edistetään tukemalla koulutusta. Tyttöjen koulutus lisää tasa-arvoa, vähentää köyhyyttä ja kehittää yhteiskuntia.

Tyttösponsorina purat esteitä tyttöjen koulutuksen tieltä. Tule mukaan!