Tytöt lapsityöstä koulunpenkille | Plan

8.9.2017

Tytöt lapsityöstä koulunpenkille

Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään 8.9. Kotipizza tukee yhdessä kanssamme tyttöjen oikeutta lukutaitoon ja yrittäjyyteen.

Maailmassa on 758 miljoonaa lukutaidotonta aikuista, heistä suurin osa naisia. Yksi este tyttöjen koulutukselle on lapsityövoiman käyttö. 68 miljoonaa tyttöä maailmassa tekee lapsityötä.

Mikäli tytöt eivät saa mahdollisuutta lukutaitoon, he joutuvat jäämään huolehtimaan kotitaloustöistä tai lähtemään lapsityöhön hankkimaan elantoa perheelleen. Tämä on paitsi ihmisoikeusloukkaus myös este yhteiskuntien kehitykselle ja vaurastumiselle.

Parannamme kolmella mantereella lasten, erityisesti tyttöjen, koulunkäyntiä ja tuemme lapsityöläisiä palaamaan kouluun. Lisäksi ehkäisemme tyttöjen koulupudokkuutta.

Tyttöjen koulutus on yksi parhaita keinoja pysäyttää köyhyyden periytyminen. Olemme parantaneet tukijoidemme kanssa tyttöjen koulutusta ja suojelua jo 50 maassa.

Kotipizza tukee työtämme erityisesti Indonesiassa. Edistämme Kotipizzan kanssa yhdessä erityisesti nuorten naisten mahdollisuutta yrittäjyyteen ja itsenäiseen taloudelliseen toimeentuloon. Kotipizzan tuella nuoret saavat mahdollisuuksia kouluttautua ja osallistua elinkeinonharjoittamiseen karjataloudessa. Näin he voivat päättää itse omasta elämästään. Tämä myös kannustaa muitakin yhteisössä arvostamaan tyttöjen koulutusta.

Tue meidän ja Kotipizzan kanssa tyttöjen koulutusta

Tutustu toimintaamme