Smartup – Nuorten innovaatiotyöpaja

Smartup-työpajojen lähtökohtana on ajatus nuorista oman elämänsä parhaina asiantuntijoina. Työpajoissa tuomme innovaatiot kaikkien ulottuville. Innovaatiot voivat tarkoittaa uudenlaista koulutuspolkua, oman yrityksen perustamista tai vaikkapa osallistumista vapaaehtoistoimintaan. 

Nuoret ovat elämänsä parhaita asiantuntijoita

Nuorten innovaatiotyöpaja kehittää nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia. Työpajoissa olemme myös yhteydessä yksityiseen sektoriin sekä hallitukseen ja tarjoamme nuorille työllistymismahdollisuuksia. Työmme keskittyy erityisesti luovuuteen ja innovaatioiden edistämiseen. Käsittelemme myös tyttöjen ja naisten kohtaamia esteitä ja järjestämme koulutuksia, joiden aiheita ovat esimerkiksi johtajuus, seksuaaliterveysoikeudet ja osallisuus teknologiamaailmassa.

Nuorille mahdollisuus vaikuttaa

Smartup-työpajoissa nuoret opettelevat muun muassa elämäntaitoja, taloudenhoitoa ja johtamista noin kolmen kuukauden ajan. Nuoret harjoittelevat myös tunteiden hallintaa ja mielipiteiden ilmaisua, ryhmädynamiikkaa sekä muita taitoja, joista he uskovat olevan itselleen tulevaisuudessa hyötyä. Smartup-työpajassa nuoret saavat kokea olevansa osa yhteisöä, jossa heitä arvostetaan. Kun itsetunto kohoaa, avautuu usein myös uusia mahdollisuuksia.

Smartup-työpaja toimii Ugandassa jo neljässä paikassa. Lisäksi olemme avanneet Etiopiaan yhden keskuksen. Nuoret myös johtavat keskuksia itse. Menestyksen takana on kokonaisvaltainen ote.

Työmme tuloksia

  • Yli 3 500 ugandalaista nuorta on oppinut Smartup-työpajoissa uusia taitoja ja saanut erilaisia mahdollisuuksia koulutuksen, mentoroinnin ja verkostoitumisen avulla.
  • Työpajan aikana tytöistä tulee ammattitaitoisia ja itsevarmoja. He voivat puhua oikeuksistaan, tarpeistaan ja vaatimuksistaan omissa yhteisöissään.
  • Startup-työpajoihin osallistuneiden nuorten itsetunto, itseluottamus sekä julkisen puhumisen taidot ovat kehittyneet. Lisäksi heidän päättely-, neuvottelu-, suunnittelu-, viestintä- ja yrittäjyystaitonsa ovat kehittyneet.
  • Smartup-työpajat ovat tukeneet ugandalaisia nuoria Kampalassa, Gulussa, Alebtongissa, Kamulissa ja Tororossa jo kolmen vuoden ajan. Hanketta toteutetaan myös Etiopian pääkaupungissa Addis Ababassa.

Yhteistyössä

Toteutamme työtä Suomen ulkoministeriön, lahjoittajiemme ja yrityskumppaneidemme tuella.