Stop sukupuolittuneelle väkivallalle!

Työskentelemme Itä-Timorissa sukupuolittuneen väkivallan lopettamiseksi ja haitallisten asenteiden muuttamiseksi.

Tavoitteenamme on mahdollistaa naisille ja tytöille ympäristö, jossa heidän ei tarvitsisi pelätä väkivaltaa. Koulutamme tyttöjä, poikia, naisia, miehiä, paikallisviranomaisia ja paikallisten kansalaisjärjestöjen edustajia sukupuolittuneesta väkivallasta ja naisten oikeuksista. Hankkeen tarkoituksena on olla hyödyksi 4 500 naiselle ja teini-ikäiselle tytölle sekä 2 000 miehelle ja teini-ikäiselle pojalle. Vahvistamme myös paikallisten toimijoiden kykyä tukea väkivallan kokeneita ihmistä sekä vaikutamme sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta Aileun alueella.

Väkivalta on Itä-Timorissa yleinen ongelma

Kenenkään ei pitäisi pelätä koulussa, kotona eikä kylässään. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta ovat pitkästä konfliktista toipuvassa Itä-Timorissa vakavia ongelmia. Väkivaltaa parisuhteessaan kokeneista naisista 77 prosenttia kertoo väkivallan olleen vakavaa. Myös asenteet väkivaltaa kohtaan ovat haitallisia. Noin 80 prosenttia naisista ja miehistä arvioi, että aviomiehellä on oikeus kurittaa fyysisesti kumppaniaan tietyissä olosuhteissa. Myös lasten rankaiseminen on yleistä. 

Työskentelemme paikallisyhteisöissä asenteiden muuttamiseksi ja väkivallan lopettamiseksi. Vapaaehtoiset nuoret käsittelevät väkivaltaa ja sukupuoleen liittyviä haitallisia käsityksiä erityisesti nuorten naisten ja miesten kanssa. Varmistamme, että viranomaiset tunnistavat väkivallan ja osaavat puuttua siihen. Parannamme myös naisten mahdollisuuksia päästä tarvittaessa turvaan pääkaupunki Diliin. 

Joukko itätimorilaisnuoria työskentelee tietokoneilla Planin toimistolla Itä-Timorissa.

Työmme tuloksia

  • Projektin aikana haitalliset ja sukupuolittuneet asenteet ja normit ovat alkaneet muuttua: 79 % naisista ja 84 % miehistä ovat nyt täysin samaa mieltä siitä, että miehillä on myös vastuu kokata ja huolehtia kotitaloudesta.
  • Yhteisöissä on myös alettu ilmoittaa ja raportoida väkivaltatapauksia poliisille sen sijaan, että ne ratkaistaisiin perheen tai yhteisön sisäisesti.
  • 10 537 yhteisöjen jäsentä sai tietoa sukupuolten tasa-arvosta.
  • 3 240 yhteisöjen jäsentä ja vapaaehtoista sai tietoa lastensuojelusta.

Yhteistyössä

Hanke toteutetaan Euroopan unionin ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2018–2021.