Ethipad – Kestositeitä tytöille

Edistämme tyttöjen mahdollisuutta käydä koulua myös lisäämällä tietoa kuukautisista ja kuukautishygieniasta. Etiopiassa noin puolet tytöistä on yhdestä neljään päivää poissa koulusta kuukautisten aikana. Poissaolot johtuvat kuukautisiin liitetystä häpeästä ja siitä, että tytöillä ei ole varaa ostaa kuukautissuojia. Kouluttamamme nuoret purkavat kuukautisiin liittyviä tabuja ja valmistavat kestositeitä, joihin tytöillä ja heidän perheillään on varaa.

Kuukautiset haittaavat tyttöjen koulunkäyntiä

Noin 52 % Etiopian naisväestöstä on lisääntymisikäisiä. Projektialueidemme nuoret tytöt pysyvät kotonaan kuukautisten aikana, koska heillä ei ole mahdollisuutta käyttää hygieenisiä ja kohtuuhintaisia kuukautissiteitä. Monille tytöille ei kerrota kuukautisista mitään ennen kuin ne alkavat. Saatavilla ei välttämättä ole kunnollisia kuukautissuojia eikä paikkoja, joissa voisi huolehtia kuukautishygieniasta.

Kuukautishygieniakäytäntöihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota Etiopian kouluissa ja maaseutuyhteisöissä, joissa kuukautissuojat ovat harvinaisia ja kalliita. Tämän vuoksi maaseudulla kohtuuhintaisten ja uudelleenkäytettävien kuukautissiteiden tuotanto ja tarjonta ovat välttämättömiä.

Kohti kestävää kuukautishygieniaa 

Edistämme seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia lisäämällä kuukautissuojien saatavuutta. Parannamme paikallisesti tuotettujen ja uudelleenkäytettävien suojien saatavuutta järjestämällä ja vahvistamalla kuukautissiteitä tuottavia nuorten ryhmiä toiminta-alueillamme.

Tuomme kuukautissiteet myös koulujen saniteettitiloihin. Sen lisäksi, että työmme vahvistaa paikallisesti tuotettujen ja uudelleen käytettävien kuukautissuojien saatavuutta, hanke luo kysyntää niin yhteisölle, koulutytöille ja nuorille.

Työmme tuloksia

  • Hankkeessa on tuotettu yli 10 000 uudelleenkäytettävää kuukautissuojaa.
  • Vuonna 2019 kuukautissiteiden tuottajat ovat kehittäneet kuukautissuojien laatua. Suurin osa tuottajista on alkanut monipuolistaa liiketoimintaansa, mikä on kasvattanut tuloja ja lisännyt heidän toimintakykyään.
  • Kuukautisia ja uudelleenkäytettäviä kuukautissuojia koskevat tabut ovat alkaneet murtua tiedon lisäämisen ansiosta. Uudelleenkäytettävien kuukautissuojien käyttö on lisääntynyt tyttöjen keskuudessa.

Yhteistyössä

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2018–2021.